torsdag, februar 09, 2006

Naser Khader populær

hele partiet synes iøvrigt at være gået i ly af ham. Af skam, formoder jeg.........................
Populært at være moderat
Naser Khader har blandt andet gjort sig bemærket ved at starte et netværk af moderate muslimer, der aktivt forsøger at aflive rygter og informere om Danmark i arabiske medier. Og det er åbenbart noget, folk synes om - i hvert fald vurderer over 85 procent ud af 4000 adspurgte, at Naser Khader har håndteret sagen godt.
Imamen er upopulær
Den absolutte bundskraber er imam Abu Laban. Her har kun 2,6 procent af de adspurgte, der har haft en positiv vurdering af hans håndtering af sagen.
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=437422

Fri os for vore Venner
Til dem, der vil beskylde den tidligere formand for Danmarks liberale parti, Uffe Ellemann-Jensen, for at være inkonsekvent, må man sige hus forbi. Ganske vist synes hans forestillinger om ytringsfrihed navnlig at være knyttet til de baltiske lande omkring 1991, men i sin holdning til den aktuelle krise, der har udviklet sig med påskud i Jyllands-Postens tegninger, er han fuldstændig stålsat.
Konsekvent fortsætter han sit parløb med SFs Villy Søvndal. Mens Søvndal toner frem på den største arabiske TV-station og til alle fundamentalisters jubel kritiserer vores statsminister for ikke at ville mødes med muslimske ambassadører om indgreb mod den frie presse, sender Uffe Ellemann lignende glade signaler til dem ved på hjemmefronten at erklære, at Jyllands-Postens chefredaktør bør træde tilbage.
Hans argumentation for dette svarer temmelig nøjagtigt til, at Grundlovens paragraf 77 om ytringsfrihed i fremtiden skal have følgende ordlyd:

»Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine
tanker, dog under ansvar for domstolene og kun, såfremt de af den muslimske verden eller dele heraf ikke kan benyttes som påskud til at organisere pøbeloptøjer. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres, undtagen for så vidt angår ytringer, der må anses for uhensigtsmæssige af hensyn til rigets forhold tilnationer, bevægelser og terrororganisationer i den islamiske kulturkreds«.

Men i stedet for grundlovsændringer, der som bekendt er vanskelige at gennemføre, kunne man selvfølgelig også med henblik på makkerparret Søvndal & Ellemann nøjes med på landets vegne at sukke: Gud fri os for vores venner, vores fjender skal vi nok selv klare.
Claes Kastholm Hansen, Groft Sagt, Berl.

EU- presseetik

Tak skævben. Jeg skal lære selvregulering af typer som Uffe Ellemann, Abu Laban og Ole Wæver, samt DR & EU.
Der er vist ikke megen tvivl om at ytringsfriheden, som redaktør Carsten Juste sagde, ikke vil være det den var, når dette engang er blæst over.
Jeg imødeser at straffelovens paragraffer 112, 113 og 115 om majestætsfornærmelse vil blive genaktiverede, og iler med at bringe en stærkt krænkende satire- teging af hendes kongelig højhed, Dronningen af Danmark. Inden jeg blír pålagt selvregulering eller lænker på Bremerholm.
EU commissioner urges European press code on religion
Plans for a European press charter committing the media to "prudence" when reporting on Islam and other religions, were unveiled yesterday.
Franco Frattini, the European Union commissioner for justice, freedom and security, revealed the idea for a code of conduct in an interview with The Daily Telegraph. Mr Frattini, a former Italian foreign minister, said the EU faced the "very real problem" of trying to reconcile "two fundamental freedoms, the freedom of expression and the freedom of religion".
Millions of European Muslims felt "humiliated" by the publication of cartoons of Mohammed, he added, calling on journalists and media chiefs to accept that "the exercising of a right is always the assumption of a responsibility". He appealed to European media to agree to "self-regulate"..........
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/02/09/ncart109.xml&sSheet=/news/2006/02/09/ixnewstop.html
den tegnende bespotter hedder Erik Werner.
Mon ikke
sådan én her fortsat vil være tilladt ?

eller findes der allerede et anstændigheds-filter:
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net