mandag, maj 22, 2006

Abu Laban - Danmarks Mandela ?

foto © webmaster
Yeah, right! Kirsten Damgaard i JP:
Et enkelt indtryk fra konferencen Islamophobia - a dilemma in the West:
Der blev spurgt fra salen, hvorledes Abu-Laban følte i forhold til den udhængning, han har været udsat for i det danske samfund.
- Det fik den tilflyttede imam - forsørget af den danske stat som flygtning og uden nævneværdig beherskelse af modtagerlandets sprog - til at sammenligne sig selv med frihedskæmperen Nelson Mandela. Han var jo blevet set på som den største skurk, derefter blevet rehabiliteret. »I'm awaiting my turn,« kommenterede imamen og fik nik og klapsalver fra både salen og islamforsker Jørgen Bæk Simonsen.

- En ganske interessant sammenligning fra Labans side, der fortæller en del om den islamistiske psyke i betragtning af, at Mandela forblev i sit eget land og kæmpede for sit eget og andre oprindelige folk der.
JP København

"And never the twain shall meet"
jeg tænker på antropolog Britta Mogensen og denne stud med., der skriver i en vammel damebladsstil ikke ulig Sherin Khankhans og dertil har en uklar tankegang. Hun er argumentresistent, forsåvidt hun overhovedet forstår de argumenter der er fremført mod religiøse symboler hos offentligt ansatte.
Som potentiel patient er min stilling klar : Jeg skal ikke behandles på et offenligt hospital af en læge iklædt imamernes seneste forskrifter og det Allah velbehagelige tørklæde. Jeg udbeder mig en anden læge.
- Og jeg vil anmode Sundhedsministeren om snarest at komme med en dresscode på vore hospitaler, der gør at vi slipper for beslørede læger, når vi mindst kan forsvare os imod dem.
"Vel død er hele sagen" - man dør som bekendt på hospitaler, og man kan ikke byde dødssyge mennesker at blive påduttet uønsket profetreklame somdet sidste de ser i denne verden.
De pågældende læger kan arbejde på privathospitaler eller i deres egen praksis, hvis profetmoden er dem så magtpåliggende.

- "Mine ovenstående spørgsmål får jeg nok aldrig svar på, men i stedet ville jeg bede dig om at kigge ind i dit hjerte og spørge, hvorfor det er vigtigt for dig, at en muslimsk kvindelig læge ikke bærer tørklædet. Personligt mener jeg, at hvis du kom akut ind på skadestuen efter et multitraume, ville du være ligeglad med, om den behandlende læge havde tørklæde på eller ej. I det øjeblik er det for dig vigtigt at blive reddet. Hvis du ikke i den tilstand er i stand til at sige nej til at blive behandlet af en læge, som bærer tørklædet, hvorfor skal du så have lov til at bestemme, om jeg burde bære mit tørklæde, når du kommer til en ambulant kontrol?
- Definitionen på dyrkelse af individualismens frihed er en tilstand, hvor man selv bestemmer uden at være kontrolleret af andre. Hvis du på den ene side mener, at jeg ikke burde bære mit tørklæde inden for sygehusets rammer, fordi det er et tegn på at være styret af religionen, beder du mig om at tage mit tørklæde af, fordi du ikke vil se mig kontrolleret på den måde. Så vil jeg spørge dig om, hvorvidt du ikke er i gang med at kontrollere mig, således at jeg passer ind under dine normer og skikke? Med hvilken ret kan du sige, at jeg ikke burde vise min religiøse underkastelse ved at bære tørklædet, når du omvendt beder mig om det samme ved ikke bære mit tørklæde?"

Ugeskrift for Læger
At tørklædet også er det ultimative symbol på kvindekontrol, må særligt genere kvinder. Et lille eksempel fra idag og det er ikke ratslør der menes:

Chauffør med slør
Opmærksomheden skal henledes på et nyt skridt mod ligestilling. Bahrains statsminister kunne 14/5 bekendtgøre, at den udøvende myndighed og parlamentet har forhandlet sig til enighed om, at kvinder må føre bil, når de bærer slør. Jens Lintrup

JP

SVENNAR ÄR VI ALLIHOPA !
det konstateres at svenske kunstnere (lad os sige "artister", når nu det svenske sprog skelner så nyttigt) er mindst lige så store politiske idioter og konformister som danske. Men kulturarbejderne (jo, det ord bruger svenskere endnu) får jo ikke deres statslige løn for at komme med ildehørte budskaber:
" - Stadsteatern i Göteborg lanserar nu en ny definition av den svenska identiteten. Detta görs i festivalen Svennar är vi allihopa! Definitionen bjuder inte på något revolutionerande utan det följer de riktlinjer som gällt från makten de senaste tre decennierna. Naturligtvis har man raderat varje spår av etnicitet i denna precisering av den svenska identiteten. Enligt Stadsteatern i Göteborg är varje svensk per automatik borträknad. Istället marknadsför stadsteatern följande checklista för svenskhet."
- De som befinner sig i Sverige och gör följande är svenskar – enligt stadsteatern:
Lever
Jobbar
Älskar
Äter
Betalar skatt
"En definition att anamma för de som är lagda åt det kollektiva självmordshållet".

se mer hos Rakryggad

"Åbenhedskommisær Wallström"

Var netop i Deadline og nogenlunde ligeså floskuløs som Guru Maharaji, som jeg så tidligere på aftenen fra Kanal København.(takket være Ole Grünbaums gamle svaghed for den lille , fede fidusmager). Dog med mindre hysterisk bifald som resultat.
Kurt Strand mener tydeligvis at Sverige er verdens mest åbne og demokratiske samfund. Det siger han flere gange skønt det rigtignok kan diskuteres - men Margot er fornøjet................
Pensioneret overlæge Anders Bruun Laursen var til møde med kommisær Wallström. Han skriver i sit referat blandt andet:
Mødet holdtes d. 19.05.06 på Københavns Universitet, var offentligt og arrangeret af Konservative Studenter. Ca 200 deltagere. Ordstyrer Lykke Friis.
Margot Wallström er EUs 1. viceformand/kvinde , øverste kommunikationsansvarlige, holdt åbningstalen ved 1. Euro-Mediterranske parlamentsforsamling i Cairo 14.3.05.
- Jeg fik ordet som den første og sagde:" Dialog, debat og demokrati"! Det er jo alt det, som EU netop ikke står for." Wallströms pæne smil forsvandt og hun blev lang i ansigtet - og var det under resten af mit indlæg. " De har i Deres tale ikke med et ord nævnt Euro-Mediterranien-projektet, skønt det nu har stået på i 10 år!
Og De er jo dog frem for nogen eksponenten for Euro-Mediteranien. Men heller ikke Deres politiske kolleger har fortalt os noget om Euro-Mediterranien. Og medierne er hermetisk tillukkede om emne. Så at ingen i dag kender Euro-Mediterranien eller dets propagandaapparat, Anna Lindh Foundation og det danske udenrigsministerielle
Dansk Center for Kultur og udvikling, som er i fuld gang med at fjerne vores kultur og religion, som de kalder stereotypier og fordomme. Samtidig er man så gået i gang med gennem medierne at trække islamisk kultur ned over os - som I snart skal få at se igennem "Images of The Middle East", der er en gigantisk islamisk kulturfestival, hvor man i tiden 12. august til 20. september vil bombardere os med islamisk kultur i alle medier og i alle større danske byer."
Hvorpå jeg stillede min 2 spørgsmål:
1. Hvorfor hersker der blandt politikere og i medierne absolut tavshed om Euro-Mediterranien projektet ? Tror I, at en sådan fortielse er vejen til at vinde EU-borgernes tillid?
2. Hvad er formålet med Euro-Mediterranien?
- "Det var da klare spørgsmål", sagde ordstyreren. Men Wallström stod blot himmelfalden - mens jeg ventede på hendes svar, som ikke kom!!! Hun stod blot dybt alvorligt
og mumlede hen for sig : "Jeg forstår ikke, hvad spørgsmålsstilleren har imod Euro-Mediterranien projektet!"
Hvorpå jeg tog ordet igen og sagde:" Jeg har det imod Euro-Mediterranien-projektet, at I på Napoli mødet d. 28. november 2003 har lovet de 9 islamiske deltagerstater foruden Israel EU-medlemsskab med EUs 4 fundamentale rettigheder - herunder fri bevægelighed for mennesker!"
Hertil sagde hun intet.
-Til sidst spurgte en om islams rolle i det fremtidige EU.
Hertil sagde Wallström, at vi jo allerede har taget imod mange flygtninge . Men hun var bekendt med, at der var stor bekymring herover i befolkningerne. Hun håbede dog stærkt, at Tyrkiet kom ind i EU! Men der var store vanskeligheder - og det ville ikke ske de første 10-15 år!

"Vi håber derved at kunne hjælpe de moderate kræfter til at dominere over de fundamentalistske, som ellers vil sejre og skabe konflikter" , sagde hun.
Indslaget er online

Kurt Lundgren fra Øland
er heller ikke videre begejstret for kommisæren:
Det finns några ingredienser i eu-kommissionärens Margot Wallströms åsikter som skrämmer mig, det är för det första tomheten i budskapet, som det föreligger på hennes blogg, det är det ytterligt naiva språk på vilket de enkla tankarna är avfattade, det är den pockande omsorgen och daltet med oss eu-medborgare, men mest skrämmande ändå, är hennes oförsonlighet, för att inte säga hat mot meningsmotståndare. Hennes vänlighet och öppenhet är en politiskt korrekt mask, men hon har huggtänder.
- Jag har tidigare lagt märke till hennes utfall mot USA, mot Berlusconi, som måhända speglar hela eu-kommissionens åsiktskomplex. I den senaste bloggen väller hennes fram avsky mot Nigel Farrage, europeisk parlamentsledamot för UKIP, United Kingdom Independent Party.

Margot Wallströms Europa ett nytt Sovjet
Wallströms blog
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net