onsdag, august 23, 2006

Kædeindvandring med vokseværk

den tager et gevaldigt hop fra 25.000 til 30.000 næste år.(Nogen husker nok danske socialdemokrater, der i 2001 ved 12.500 i DK sagde, at her er smertegrænsen for hvad vi kan klare.)
- Helt som forudsagt i mange år. The Sky is the Limit så længe man ikke laver et lovindgreb mod dette, der kun kan kaldes en kolonisering af Sverige udefra. Ingen forventer vel at indvandrene pludselig begynder at gifte sig indenlandsk, så længe de kan hjælpe venner og familie fra U -landene til Sverige.
Et oplagt valgtema - der dog er dødt, fordi ingen tør diskutere det, og det er pinedød nødvendigt hvis man skal lave en lovændring. Men politikerne vil hellere dø - dvs. lade Sverige dø - end tale om det.
- Det ses iøvrigt hvor vigtigt det er at Danmark fører en udlændigepolitik uafhængig af EU. Trods asylamnestien sidste år, skønnes der stadig at befinde sig små 10.000 illegale i landet:
(grafik:Uppehållstillstånd- Under 2005 fick 62. 463 personer uppehållstillstånd, en liten ökning jämfört med 2004, då motsvarande siffra var 59. 144)

Kraftig ökning av anhöriga som söker asyl
Antalet personer som söker uppehållstillstånd i Sverige för att de har anhöriga här ökar kraftigt. Redan nästa år räknar Migrationsverket med 5.000 fler sådana ansökningar än normalt, främst från Irak och Somalia. [..]
En lagändring från maj gör det också lättare för en person som fått uppehållstillstånd att få hit sin fru eller äkta man.

Ändringen är baserad på ett EU-direktiv och betyder att Migrationsverket inte längre kan göra en så kallad seriositetsprövning, det vill säga pröva om äktenskapet är ett skenäktenskap eller inte.


Dagens Nyheter se også Migrationsverkets statistik

Luxemborg syndromet

Hårde halse foto © webmaster

Gennem en årrække har vi vænnet os til, at der i den vestlige kulturkreds findes tre stater, der er villige til at føre gammeldags krig, når forholdene kræver det, nemlig USA, Israel og Storbritannien. De andre vestlige magter befinder sig i en slags evigt Luxembourg, hvor fremmede blot er venner, du endnu ikke har mødt, og hvor fjender ikke findes.

- Men så er der lige Frankrig, som vi kender fra barndommens bøger om de hårde halse i Fremmedlegionen, og hvis væbnede styrker kæmpede tappert i den ene krig efter den anden, selv om de som regel tabte.Derfor var der også grund til at glæde sig, da den franske regering lovede at lede den FN-styrke, der skulle holde Hizbollah ude af det sydlige Libanon, og selv stille med 5.000 mand. Så var opgaven i det mindste i militært kompetente hænder.

- Men ak. I takt med at Hizbollah og deres bagmænd bliver stadig mere bryske – og nu er i fuld gang med at smugle nye raketter ind i Sydlibanon, mens de libanesiskeregeringsstyrker har lovet at kikke den anden vej – synker krigsmodet i Paris. Ved et trylleslag er de 5.000 kamptropper reduceret til 200 ingeniørtropper, og Frankrig vil heller ikke stå med overkommandoen, for det kan blive farligt.Det har fået en uventet aktør til at påtage sig det militære ansvar, nemlig Italien, som ellers har holdt sig væk fra slagmarkerne, siden det gik så grueligt galt under 2. Verdenskrig. I mandags erklærede statsminister Romano Prodi sig parat til at tage kommandoen og sende 2.000 mand. Men han havde åbenbart ikke sat sig ordentlig ind i, hvor farligt det kunne blive, for få timer senere kunne hans udenrigsminister Massimo D’Alema meddele, at italienerne kun ville komme, hvis israelerne holdt op med at skyde, og det kan man jo ikke være sikker på, hvis Hizbollah bliver ved med at opruste.Snart vil der ikke være andre end netop Luxembourg til at implementere Sikkerhedsrådets resolution.

Lars Hedegaard, Groft Sagt

"Sverige bör gå med i Nato"

det var dog herligt at opleve at være enig med svenske docent Dahl i København.

- "Vad skall vi egentligen med det svenska försvaret till? Det lilla som nu finns kvar. Något handfast och påtagligt hot av det traditionella slaget finns ju inte mer i vårt närområde; invasionsförsvarets tid är fjärran, och skulle den ryska björnen en dag få för sig att ånyo ge sig in på imperialistiska äventyr ligger numera ett betryggande skikt av nya Nato-länder mellan Ryssland och Sverige. Att de baltiska staternas Natomedlemskap har inneburit ett rejält lyft också för svensk säkerhet har även Göran Persson deklarerat. Men denna insikt, eller kunskapen om att vi i alla tider har befunnit oss under någon form av Natoskydd, hindrar inte regeringen från att än idag hårdnackat hävda att det tvärtom är den egna alliansfriheten som har hållit Sverige utanför krig i alla dessa år.

Sydsvenskan


Hvem vil sosserne tale med ?
De vil ikke medvirke hvis Sverigedemokrater medvirker. Og nu dette. Vi må se 21:30 hvem der møder frem:

Statsminister Göran Persson, som i dag valtalat i Malmö, har via sin pressekreterare meddelat att han inte tänker medverka i någon debatt i SVT ikväll. Socialdemokraterna skickar i stället Mona Sahlin. Beskedet lämnades i går.

Nu - efter att den borgerliga alliansen presenterat sitt gemensamma valmanifest - meddelar Fredrik Reinfeldt att han också hoppar av. Reinfeldt vill inte möta Mona Sahlin.

og så den lammeste beskyldning. På dette niveau er der ingen nedre grænse inden d. 17 i næste måned:

Manuel Ferrer fortsätter:- Jag har noterat att Fredrik Reinfeldt under sina år som partiledare har vägrat ta debatter mot kvinnliga statsråd.
Bråk om tv-debatten i kväll

Update: Reinfeldt kom sammen med alliancen. Seperat blev Sahlin interviewet. En temmelig bagvendt debat form.

Hurtigpressens selvkommentar

fotos © webmaster , reklame f. gratisavisen 24 timer , Søtorvet i Kbh. (klik f. helbillede)

"Den Berlingske Tidende kan i literair og critisk Henseende (thi med hvad derhovedsagligen er dens Opgave: det Politiske, forholder det sig anderledes)bedst sammenlignes med Smørrebrøds-Papir; man læser det medens man spiser, ja i Mangel af en Serviet har jeg endog seet en Mand tørre sig af i Avisen.
- Men det gjelder i Forhold til Alt at Omgivelsen har stor Betydning; hvad derfor, uden at være saa høit at det ikke meget godt kan forstaaes af Enhver, ønskes at gjøre en Læser om muligt lidt alvorlig: det maa ikke læses paa den Maade.Derfor ønskede jeg ikke at see Noget aftrykt i Berlingske Tidende. Hellere end den Udbredthed, som hvad jeg skriver, kan faae ved at staae i B.T., langt hellere ønskede jeg kun een eneste Læser." [..]

"Denne Mangel paa Selvhævdelse er og bliver Ruinen, Alt dreier sig om Penge; naar det kunde betale sig, er jeg sikker paa, at man fik et Menneske til at udgive en Journal som var beregnet paa at læses paa Locumet."

Søren Kierkegaard, Dagbøger JJ:434 med marginaloptegnelsen JJ:434.a1846

Apropos lokumspapir: Ældre svenskere husker som noget eksotisk, den hårde ublide slags man havde i det fattige efterkrigs -Danmark helt op til ca. 1960.Det havde samme konsistens som avispapir, men det pakkede vi dog fisk ind i .

Konspirativt

Who planted the bombs on German trains?

er der ikke en grund , skal den nok blive opfundet:

Depends who you ask. Many Muslims in Germany think it's a government conspiracy. Just like with Sept. 11. And London....

This just in: The Lebanese men suspected of having deposited bombs on German trains last month were hired hands -- in the employ of the German government itself.
That, at least, is what one 27-year-old from Saudi Arabia believes.

- "It's all a Protestant crusade," the man explains. "All of northern Germany is Protestant, isn't it? And so is President Bush." Then the man launches into a melange of confusing arguments and historical facts. The bubonic plague, Martin Luther and former German Chancellor Helmut Kohl all make a cameo. It's all connected somehow, the man is sure of it.
The young Saudi Arabian's views may make little sense from a Western point of view, but you can meet him and talk to him at a street corner in the middle of Hamburg, right by the central station. (foto, Hamburg moské)

The Protestant Crusade Conspiracy

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net