torsdag, oktober 26, 2006

Endnu et onsindet anslag mod islam

og så skal sagsøgerne endda betale retten sagomkostningerne på 300.000. Man forstår de er mopsede: Islamic group condemns Prophet cartoon ruling. Naturligvis bliver dommen anket, og efter den sidste jordiske domstol kommer den himmelske:

Jyllands-Posten er blevet frifundet i et civilt søgsmål om Muhammed-tegningerne.

Uddrag fra dommen
"Selv om Flemming Roses tekst kan læses som en opfordring til hån, spot og latterliggørelse, som efter forfatterens opfattelse kan være nødvendig for at påpege og behandle selvcensurproblemet, har tegningerne ikke denne karakter.
Det kan selvsagt ikke udelukkes, at tegningerne har krænket nogle muslimers ære, med der er ikke grundlag for at antage, at tegningerne er eller har været tænkt som fornærmelige eller at formålet med tegningerne har været at fremsætte meningstilkendegivelser, der kan nedsætte muslimer i medborgeres agtelse, jf. straffelovens § 267. Tegningerne har heller ikke været egnet hertil."

Jyllandsposten pure frifundet

Muslimerne må gøre op med volden
Af Kirsten Sarauw og Morten Kvist (foto © snaphanen)
Hvis vi skal leve i frugtbar fred med hinanden, må muslimerne tage et opgør med de voldelige sider af deres religion. De må acceptere, at Koranen - i lighed med Bibelen - kanbehandles som en historisk tekst, skrevet af mennesker, hvis tanker om Gud og verden ikke er autoritative dekreter, men historiske udsagn, som man kan gå i dialog med og kritisere.[..]


Tariq Ramadan tager klogeligt afstand fra de voldelige reaktioner på pavens tale i den muslimske verden, men han afviser, at vold - før som nu - har noget som helst med selve islam at gøre. Det er korrupte ledere, der opvigler folk, som har skylden. Jihad kan ikke oversættes til 'hellig krig' påstår han.
- Derefter kritiserer Ramadan pavens tale for klodsethed og overfladiskhed. Den er udtryk for historieforfalskning og selvbedrag, når han kun nævner den jødisk-kristne og græske kulturarv som Europas fundament. Den kristne tro og den græske fornuft er tværtimod indgået i en betydningsfuld vekselvirkning med islam, hævder Ramadan. Europa står i gæld til islam. Den blomstrende islamiske kultur i Andalusien i middelalderen vidner om det. På den tid følte muslimer sig som en del af Europa, siger Ramadan. Europa må redefinere sin identitet og omsider forsone sig med sin mangfoldige arv og anerkende de middelalderlige muslimske filosoffers kritiske refleksioner og tænkning som en betydningsfuld del af Europas åndelige grundlag. Ellers vil Europa ikke kunne forstå »fremtidens uundgåelige pluralisme«.
Til Ramadan skal bemærkes, at den rige blomstring, som den islamiske kultur oplevede i middelalderen bl.a. i Andalusien og Bagdad, just skyldtes, at en lille muslimsk elite opgav Muhammeds hovne holdning til de undertvungne jødiske og kristne kulturer langs Middelhavet og via kristne oversættere fik tilgang til græsk filosofi, historieskrivning, lægekunst, matematik og astronomi. Den uerstattelige græske arv var ved islams erobringer mere eller mindre gået tabt for Europa.
Kun takket være de kristne klostres omhu overlevede den de muslimske plyndringstogter. Muhammed anså som bekendt alt, hvad der eksisterede før islam, som tilhørende uvidenhedens tid og ikke værd at beskæftige sig med.
Berlingskes kronik 26 oktober

Penibel "dansk" læge
(læge skulle måske også i citationstegn) - en syrisk kirurg fra Hvidovre Hospital. Måske han hellere skulle søge ind i politik ligesom Kamal - jeg var jo læge - Qureshi.
Til orientering for de, der måtte havne på skærebrædtet derude:

- Varje vecka omskärs muslimska pojkar i Malmö av en tillresande dansk kirurg, som marknadsförs som ett tryggt, prisvärt och lagligt alternativ, men som i själva verket saknar formell behörighet i Sverige och som förekommer i en polisutredning kring flera misslyckade ingrepp.
Dessutom förekommer han i en färsk brottsutredning, på åklagarkammaren i Helsingborg, som handlar om flera omskärelser som gått riktigt illa. Här är några citat ur Socialstyrelsens rapporter kring fallen:
”Pojkens penis var flådd från skinn i nästan hela sin längd”
”Det framgår av journalen att förbandet runt om pojkens penis vuxit fast i operationssåret”
”Omskärelsen skulle ha skett i läkarens vardagsrum i Malmö”

Hør Kaliber SR P 1
Omstridt læge sendt hjem

Nordisk USA- uvenlighed
fra DN

  Whites will be an ethnic minority in Britain by the end of the century
  det kan undre at Observer ikke angiver præcisere kilde til så bastant en oplysning:
  Analysis of official figures indicate that, at current fertility rates and levels of immigration, there will be more non-whites than whites by 2100.
  It would be the first time in history that a major indigenous population has voluntarily become a minority, rather than through war, famine or disease.

  UK whites will be minority by 2100

  Bagvaskelse eller ej
  i Århus Byret bliver det kl. 12 afgjort om der falder dom for i sagen mod Juste og Rose fra JP.
  Det ville unægtelig være noget af en nyskabelse, hvis købmandens, børneskænderens og krigerprofetens proselytter fik retten med sig. Den ene profet blandt tusinder af konkurrenter, om hvem man ikke engang med sikerhed kan sige han har eksisteret. Kiss my behind.
  Men hvem tror på det, andre end de muslimske foreninger der har spildt juristernes tid med deres krænkelse og klynk.
  Går dommen dem imod, kunne de benytte lejligheden forføje sig til et land hvor man går mere ind for deres autoritære overtros særstilling. Kåre Bluitgen har sikkert helt ret : før Islam er blevet hånet og latterliggjort nok, bliver den ikke til at leve sammen med for resten af menneskeheden. Hvis det da kan gøre det......................

  update kl 12.08: JP frifundet, muslimerne "rystet" og vil anke

  Verden af igår
  The German author Henryk M. Broder recently told the Dutch newspaper De Volkskrant (12 October) that young Europeans who love freedom, better emigrate.
  Europe as we know it will no longer exist 20 years from now. Whilst sitting on a terrace in Berlin, Broder pointed to the other customers and the passers-by and said melancholically: “We are watching the world of yesterday.”
  Europe is turning Muslim. As Broder is sixty years old he is not going to emigrate himself. “I am too old,” he said. However, he urged young people to get out and “move to Australia or New Zealand. That is the only option they have if they want to avoid the plagues that will turn the old continent inhabitable.”
  Many Germans and Dutch, apparently, did not wait for Broder’s advice. The number of emigrants leaving
  the Netherlands and Germany has already surpassed the number of immigrants moving in.[...]
  - Broder is convinced that the Europeans are not willing to oppose islamization. “The dominant ethos,” he told De Volkskrant, “is perfectly voiced by the stupid blonde woman author with whom I recently debated. She said that it is sometimes better to let yourself be raped than to risk serious injuries while resisting. She said it is sometimes better to avoid fighting than run the risk of death.”
  The Rape of Europe


  The Avant-Garde of the Apocalypse
  The Dutch and their Muslims
  »The original idea of Dutch employers was that Moroccan men from desperately poor villages would come for a time to provide cheap labor (they liked their immigrants poor and illiterate, because they would be easier to control and less likely to organize and cause trouble), and then go home again once the sweeping or assembling or whatever menial task they were to perform was done. Instead, the men stayed and their families joined them. The assumption was that they would eventually assimilate, once they perceived the full beauty of the Dutch way of life.
  The native Dutch population increased arithmetically, that of the immigrants geometrically, until whole neighborhoods, usually of public housing, became in effect Moroccan colonies. As Marx might have put it, the colonizers found themselves colonized.«

  Theodore Dalrymple

  Fryd og Gammen
  Lars Hedegaard om mediernes dækning af rappporten »Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark« . Det står noget hen i det uvisse, hvorfor en Garbi Schmidt rapport fra maj 2004, pludselig skal relanceres i nyhederne:

  »Kort fortalt viste rapporten, at de »etniske minoriteter«, dvs. indvandrede muslimer og deres efterkommere, er blevet mere tilbøjelige til at gifte sig med trosfæller her i landet og i mindre grad importerer deres ægtefæller fra hjemlandet. Det skal vi være glade for, siger diverse eksperter, nu hvor de igen bliver spurgt. Snart har vi ikke flere integrationsproblemer og kan således ved næste valg med sindsro genindsætte en socialdemokratisk-radikal regering, der vil rulle alle den nuværende regerings overflødige stramninger tilbage.
  - Blandt de glade befinder sig den tidligere radikale byrådspolitiker Tanwir Ahmad, der med tilfredshed noterer, at det er blevet meget almindeligt, at unge pakistanere gifter sig med unge tyrkere. Etniciteten betyder ikke så meget mere. Det vigtigste er, om den kommende ægtefælle er muslim, siger Ahmad. Og det har han fuldkommen ret i. Hvis det gælder om at holde befolkningen opsplittet i parallelsamfund, er det om at gøre, at folk ikke gifter sig på tværs af religiøse skel. Hvad denne religiøse apartheid har med integration at gøre, er så et andet spørgsmål, men heldigvis er der ingen, der stiller det.»
  Lars Hedegaard, Groft Sagt
  View Guestbook Sign Guestbook
  Powered by iguest.net