onsdag, maj 30, 2007

Tvetunget tale præger tørklædedebatten

Lone Nørgaard svarer flere, bla. Kvinfo i Information: (ill. - islamisk Adam og Eva)

"Den afgørende pointe i min argumentation er, at tørklædet qua symbolværdien er uafhængigt af kvindernes selvforståelse. Den indholdsbestemmelse, den enkelte kvinde giver sløret, har selvfølgelig personlig gyldighed, men den private fortolkning må sammenholdes med, at intet sted, hvor islamisterne er kommet til magten, overlades det til den enkelte kvinde selv at beslutte, om hun vil bære et hovedtørklæde. Omdrejningspunktet i enhver islamistisk bevægelse er mænds kontrol af kvinder, og her er tørklædet såvel et politisk symbol som et uomgængeligt krav fra islamisternes side.
I Iran praktiserede ayatollah Khomeini i 1978/79 taqiyya med verdenshistoriske konsekvenser. En mængde unge kvinder i Iran og blandt iranere i Vesten, primært studerende og akademikere, begyndte at bære tørklæde som et symbol på frihed og protest mod shahens tyranni. Da Khomeini og hans militante støtter havde overtaget magten, ændredes symbolets værdi ved hjælp af massiv vold. Det nyttede intet, at en mængde demokratisk indstillede kvinder og mænd fortolkede tørklædet som et signal for frihed. Khomeini og præsteskabet havde magt til at give sløret den stik modsatte betydning: undertrykkelse.
Denne symbolværdi har været gældende i over et kvart århundrede - ikke kun i Iran, men også i Pakistan og den arabiske verden. Islam blev ikke brugt til at føre kampagne for jihad og global aggression, fordi et flertal af muslimske mænd og kvinder besluttede det, men fordi politikere af samme kaliber som Khomeini gennemtvang og fortsat gennemtvinger det. Den symbolværdi, disse islamister tillægger tørklædet, gælder i dag også i Vestens mange muslimske ghettoer, og enhver meningsfuld diskussion om tørklædet må forholde sig til denne kendsgerning.
Det kan godt være, at Asmaa Abdol-Hamid har tilsluttet sig Enhedslistens politiske program, men det er vanskeligt at fæste lid til hendes ord på baggrund af hendes lemfældige omgang med sandhedsbegrebet. Hun siger, hun er demokrat og frivilligt har valgt at gå med tørklæde. Men hvordan hænger frivillighed nu lige sammen med for eksempel det læserbrev, hun havde i Fyens Stiftstidende, den 12. december 2003: "Det islamiske klæde er obligatorisk for muslimske kvinder. Dette er hverken et oprør eller tegn på undertrykkelse, da tørklædet først og fremmest giver kvinden en øjensynlig ligestilling med manden. Tørklædet giver også mere frihed. At den muslimske kvinde vælger at opfylde det obligatoriske krav kan og må kunne respekteres".
Ét er den aparte anvendelse af begreberne ligestilling og frihed. Noget andet er, at tørklædebrug i én sammenhæng hævdes at være et frit valg, en anden at være obligatorisk. Det må siges at være tvetunget tale.
De to tunger deler hun med hovedrepræsentanten for euro-islam, Tariq Ramadan, intellektuel og filosof. Han ynder at fremstå som talsmand for en moderne variant af islam, der kan integreres i de vestlige demokratier. Desværre er han blevet afsløret i sin tvetungede tale (taqiyya) af den franske journalist og specialist i islamiske bevægelser Caroline Fourest. Den ene tunge er beregnet for Vesten, den anden stilet til muslimske tilhørere.

Fourest har udgivet bogen Frère Tariq [Broder Tariq] (2004) med associationer til den fundamentalistiske bevægelse Det Muslimske Broderskab, som dokumenterer, hvordan Ramadan målrettet arbejder på at påvirke de verdslige europæiske demokratier i islamisk retning.
Til Elisabeth Møller Jensens læserbrev den 25. maj blot dette: Jeg serverer ikke forudfattede sort/hvide meninger om muslimske kvinder, tørklæder og sharia, men fremlægger viden og argumentation ud fra det omfattende kildemateriale, jeg har orienteret mig i igennem de seneste fem år."
Lone Nørgaard


"1,000 men living legally with multiple wives"
Polygamous marriage is flourishing as the Government admits for the first time that nearly a thousand men are living legally with multiple wives in Britain.
Although the families are entitled to claim social security for each wife, no one has counted how many of them are on benefits.
Ministers appear to be ignoring the separate practice of unauthorised polygamy, which is said to have become commonplace in some Muslim communities. The Ministry of Justice admits that it has no estimates of numbers for these unions, which are often presided over by an Islamic cleric.
A senior Conservative MP and immigration expert called for action last night to end the scandal of women being pressured into entering unrecognised marriages with no rights.
“The Government has no grip on the situation,” said Humphrey Malins, the former Shadow Home Affairs Minister and founder of the Immigration Advisory Service. “This is quite clearly exploitation of women.”
Times Online (tegning - Politiken)

"Den elskværdige amerikaner"
set fra Uppsala Universitet:

Amerikanen Noam Chomsky utsågs i helgen till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Chomsky förtjänar det inte. Det är i det närmaste omöjligt att på begränsat utrymme att redogöra för Chomskys meritförteckning vad gäller utelämnande av fakta, förvrängningar och rena lögner.[..]
Chomsky är ökänd för sina utfall. Hans gamle vän Christopher Hitchens har kallat honom för ”en auktoritär personlighet” och hans kollega Steven Pinker har sagt att han är en ”tvättäkta mobbare”. Man behöver bara berömma USA, hur motiverat det än är, så går Chomsky i gång. När den före detta tjeckiske dissidenten och dåvarande presidenten Václav Havel 1990 talade inför kongressen och tackade USA för att de satt hårt tryck mot dem som ockuperade hans land, kallade Chomsky Havel för ”moraliskt motbjudande” och ”andefattig”. Dessutom, lade han till, jämfört med USA och dess klienter ”[var] Östeuropa under ryskt styre praktiskt taget ett paradis”.[..]
Paul Postal, före detta elev till Chomsky och numera professor i lingvistik vid New York-universitetet säger att de problem som finns i Chomskys politiska arbete återfinns också i hans lingvistiska forskning. ”Efter många år,” sa Postal till tidskriften New Yorker, ”drog jag slutsatsen att allt han säger är osant. Han ljuger bara för att det är kul.”
Chomsky fortjener ikke at blive æresdoktor

DAVID GRESS om Sven Burmester: FRED OG FARE
Den vægtigste del af bogen er afsnittet om islam, som Burmester kender intimt, da han har arbejdet mange år i Cairo. Hans beskrivelse er både medfølende og skånselsløs. Islam »inspirerer til ligegyldighed over for den omliggende verden,« og det er uforeneligt med opfindsomhed, iværksætteri, teknologisk fremskridt og - må man sige - demokrati. »Den islamiske sjælefred er på en eller anden måde uforenelig med effektivitet og økonomisk fremgang.« Samtidig misunder Burmester muslimerne deres hvilen i troen og forarges over kristne, der vil omvende muslimer, når nu man ved, at islam straffer frafald med døden. JP kultur
Hør Burmester online i P1 - eller som Podcast

Tre onelinere…
“Vi er ikke ufejlbarlige, men vores model er bedre end deres.”
“‘Alle kulturer kan være lige gode’ - Nej, det mener jeg ikke de kan.“
“Islam er en fejlslagen civilisation…”

Uriasposten
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net