torsdag, november 25, 2004

Indvandringskritiker = antidemokrat

Sverigedemokraterne får TV tid - og det er ikke til daglig Sveriges største parti udenfor Riksdagen tilstås medietid. "Debatten" var således ét langt plangt bagholdangreb som den unge Jimmi Aakeson tog pænt:
Rasister eller "bara" främlingsfientliga? 23/11
Sverigedemokraterna genomför kampanj på svenska skolor för att tvätta bort rasiststämpeln. -Ett led i deras strategi menar Lars Lejonborg.
Se debatten

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2220

Janne Milld noterer spagfærdigt:


http://www.bgf.nu/


Villkorat talande

I STV-programmet "Debatt" den 24/11 -04 medverkade SDU-ordförande Jimmie Åkesson, i en debatt mot Lars Leijonborg (fp). Här fick alltså Sverige-demokraterna tala, men utgångspunkten var som framgick av TV-tablån: "Sverigedemokraterna - rasister eller bara främlingsfientliga?"

Mot sig i debatten hade Åkesson i praktiken inte bara Lejonborg utan också programledare, Lennart Persson, och filmsekvenser som skulle kompromettera SD. Ett rimligare upplägg hade varit att börja med försök till definition av de begrepp som användes: "rasism" respektive "främlingsfientlighet".

Under diskussionens gång pläderande Leijonborg för "alla människors lika värde", men slapp klargöra om han därmed var anhängare av fri invandring. En reglerad invandring betyder ju - som Åkesson var inne på - att man inte låter alla människor som så önskar få stanna i Sverige och uppbära svenska bidrag.

Programledaren kunde inte förstå hur SD kunde motsätta sig ett mångkulturellt samhälle och samtidigt säga sig inte vara främlingsfientligt. Jimmie Åkesson klargjorde att SD inte motsätter sig invandring, däremot ska krav kunna ställas på dem som kommer till Sverige. De som ska stanna måste anpassa sig till vårt samhälle, med sikte på assimilering.

Leijonborg argumenterade för att den som - i likhet med Sten Andersson - ställer sig tveksam till utomeuropeiska adoptioner måste vara rasist. Åkesson påpekade, dock utan att utveckla tanken, att man kan motsätta sig sådana adoptioner på sakliga grunder. Faktum är att undersökningar visat på psykosociala problem för många av dessa adopterade, då de redan genom sitt utseende ständigt påminns om att deras fosterföräldrar inte kan vara deras riktiga föräldrar. Här finns ju flera exempel på hur det kan gå riktigt illa. Först Jackie Arklöv, sedan Tobias Hübinette och nu senast David Moberg-Lindsay.
Massmedia gör - nu som alltid - sitt bästa att svärta ned SD. Nidbilden är dock mindre sann idag än vad den någonsin varit. Detta lyckades Jimmie Åkesson förmedla.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net