lørdag, december 11, 2004

Retssikkerheden

som den danske dommer i Curra - sagen var bekymret for. Sverige er langt foran Danmark med behov for våbenbeskyttelse af domhuse:


Antalet högriskrättegångar ökar. I kölvattnet av det våldsamma slagsmålet på Malmö tingsrätt tidigare i år bildar nu polisen en särskild säkerhetsgrupp för att hantera personkontrollen vid stans domstolar.


Förra året beslutade 43 av landets domstolar om särskild kontroll vid 271 tillfällen, det kostade nästan 900 000 kronor extra för inhyrda vakter, främst vid Stockholms tingsrätt där andra domstolar hyr in sig i den särskilda säkerhetssalen, som också finns i Malmö, Göteborg och Linköping

http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10103091
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net