tirsdag, januar 25, 2005

Asyl amnesti

Sverige skifter system og vil "nulstille" situationen. Der findes 10-20.000 illegale i landet (det er lovligt at skjule afviste asylsøgere), og op mod 35.000 i flygtningelejrene. Altså potentielt op mod 50.000 "ny-svenskere". Sydsvenskan er omhyggelig med ikke at nævne tallet:

http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10107635
Amnesti för asylsökande diskuteras
25 januari 2005

Asylsökande som väntar på uppehållstillstånd kan få amnesti. Samtal pågår mellan de fyra borgerliga, vänsterpartiet och miljöpartiet i båda frågorna.............................................................. .................................Han anser att den bör omfatta de gömda flyktingarna liksom alla som kommit hit före ett visst fastställt historiskt datum, med undantag för personer som har ett brottsligt förflutet. Birgitta Carlsson (c) talar om en bortre gräns för barnfamiljer, Sven Brus (kd) om starka skäl för någon form av nollställning, men säger att partiet inte har satt ner foten. - Gömda och grupper som inte kan återvända behöver få amnesti, säger Bo Könberg (fp).
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net