torsdag, februar 17, 2005

El Pais om Sveriges indvandringpolitik

Spaniens største avis. Det er en kendt sag at journalistik for en del handler om at udskrive telegrammer og skrive af efter andres artikler. Men her ser man en "journalist" som antagelig aldrig har været i landet, og næppe forstår svensk.
Jeg vil nøjes med at påpege 3 fejl: 1) Indvandringen er ikke det mest brændende politiske spørgsmål i debatten - snarere "rundt köksbordet" som man siger.
2) Det neo-naziparti som sidder i adskillige kommunalbestyrelser, må være Sverigedemokraterne (SD), som ikke er hverken neo eller nazi. Der må menes Nationaldemokraterne, men de er ikke indvalgt nogen steder. 3) De "cirka 1 mio indvandrere, mange fra Norden" - er i virkelighedens verden 1.9 mio, hvoraf en del er fra I - lande. Altså cirka 1.2 fra 3 .verdenslande.
Men så blev Spanierne da også informerede :

http://makeashorterlink.com/?A2C76108A

Från El País söndagsbilaga 13/2 2005 sid.
En växande känsla av avståndstagande.(Un creciente sentimiento de rechazo)
Invandring är för närvarande en av de mest brännande frågorna i den svenska politiska debatten. Den allmänna opinionen blir allt känsligare och man märker en växande känsla av avståndstagande till invandrarna och det uttrycker sig på olika sätt. Även om den inte kan jämföras med främlingsfientligheten hos regeringen i grannlandet Danmark börjar den bli bekymmersam.

Ett försök att bilda ett folkligt parti av dansk modell, vars huvudsakliga syfte är att utvisa (expulsar) alla utlänningar, har inte lyckats. Men det är mycket möjligt, att en karismatisk ledare, som i dag skulle höja den främlingsfientliga fanan, har större tur.

Det finns redan ett nynazistiskt (neonazi) parti, som är representerat i flera kommuner särskilt i söder, där de har ett visst folkligt stöd.Detta har uppmärksammats av de politiska partierna, som för ögonblicket söker lösningar, som motverkar att läget förvärras.

Man uppskattar, att det finns 25.000 invandrare, som ansöker om uppehållstillstånd. Några för andra gången, eftersom de överklagar ett tidigare negativt beslut. Majoriteten får avslag. 10.000 har redan fått avslag i andra instans. De har gått under jorden och stannar kvar illegalt. De får hjälp av släktingar, kyrkan och humanitära organisationer. I många fall är det familjer med barn, och de har inte tillgång till sjukvård eller skolor, vilket skapar allt större sociala problem. Majoriteten kommer från länder, som genomgått krig t. ex. Jugoslavien eller gör det för närvarande, Irak.Inför den här situationen har tre partier från det borgerliga blocket – koalition, som försöker ta regeringsmakten nästa år – plus Vänsterpartiet (f.d. kommunisterna) och de Gröna föreslagit en form av amnesti för de 25.000 illegala, så att de kan beviljas uppehållstillstånd. Ett slags nollbeslut. Socialdemokraterna och moderaterna går emot det här beslutet, och tillsammans har de majoritet i riksdagen.

De orsaker, som delvis kan förklara den nuvarande motviljan mot invandrare, liknar de som finns i nästan hela Europa.- Hög kriminalitet bland invandrare, och den går ner i allt lägre åldrar.- Utnyttjande – många gånger illegalt – av välfärdsförmåner, som visserligen har skurits ner, men som för många invandrare från fattiga länder fortfarande är väldigt bra.- Kulturchocker, som förvärras av den misslyckade integrationen.Massmedia och den politiska debatten bidrar inte till klarhet. Man blandar ihop sociala och etniska problem.

En kille i ett invandrargäng, som under hot rånar svenska ungdomar på mobiler och klockor förklarar för en journalist:” Vi har ingenting emot de svenska killarna. Vi vill bara ha samma saker, som de har”. De här sakerna, som ständigt visas på TV, kan i allmänhet inte köpas av föräldrarna, eftersom de är arbetslösa.Det finns det, som pekar på att kriminaliteten är högre hos invandrare från Östeuropa. Tendensen är att skuldbelägga nationaliteter och glömma, att för de här individerna betydde de auktoritära regimernas fall en förlust av de socialförsäkringar, som de tidigare hade.

Sverige levde under 70 år under rädslan för det ”ryska hotet”. Invasionen kom aldrig, men det kom en invasion av maffia, knarksmugglare, kvinnor och barn och en oväntad ökning av veneriska sjukdomar, som tidigare nästan utrotats.Det är inte underligt, att massmedia skriver, att pensionärer på kommunala ålderdomshem begär , att de skall skötas av svenskar och inte av invandrare. De säger att det handlar om senildementa. Kanske inte så många.Med 9 milj. invånare, varav 1 milj. invandrare, många från Norden, har Sverige haft problemen under kontroll, men nu håller man på att tappa greppet.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net