torsdag, februar 03, 2005

Persson - til hjælp for Lykketoft ?

til Berlingske Tidende:

Sveriges statsminister Göran Persson har holdt et minitopmøde med Lykketoft i en børnehave i Ålsgårde. Det har forståeligt nok pikeret Per Stig Møller, da det ikke kan opfattes som andet end utidig indblanding i den danske valgkamp. Ved nærmere eftertanke bør vores udenrigminister nok tage det med ro. For hvad kan Persson (Machiavelli från Katrineholm, blandt venner) lære fra sig til danske partifæller ? Intet man burde kunne vinde et valg på.

Trods højkonjunktur, forhøjede skatter på 40 milliarder i 2004 og øget produktion, må Sverige låne 55 mia i udlandet fler år frem for at få budgettet til at passe. Næsten hele underskuddet på statens regnskab går til at financiere renterne på den samlede gæld på 1.257 milliarder kroner.

Hver svensk lønmodtager skylder således 300.000 kroner væk, og hvis Sverige afdrager 10 mia kroner om året vil det var 100 år inden gælden er ude af verden. Og her skal man huske at 25 % i arbejdsfør alder ikke er i arbejde og at hver arbejdende svensker forsørger to ikke arbejdende.

Oven i dette er det svenske velfærdssamfund snart så rundbarberet, at det med den nuværende fart er afviklet om 15 år iflg. økonomerne Bergström og Gidehag på Timbros tænketank. Ikke så mærkeligt af den fhv. moderatleder Bo Lundgren d. 11.1.2005 i Dagens Industri skrev artiklen "Riksgälden oroande för statens finanser." Uro er en underdrivelse.

Lykketoft kunne unægtelig have indkaldt en bedre reklamesøjle for socialdemokratismen end netop Persson der mere ligner konkursboforvalteren af det Folkhem som Per Albin Hansson, Myrdalerne og Tage Erlander byggede op.

webmaster.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net