onsdag, februar 02, 2005

DN varmer op til Danmarks-bashing

og lader til at ville gå op imod virkeligheden også dennegang - selv i deres litteraturanmeldelser. "Tanken i exil" ? - få demokratiske lande har så mange exilerede tanker som Sverige. Landet hvor man ikke kan tage til genmæle mod denne propaganda, landet hvor man ikke kan blande sig i at 7 Riksdagspartier har sat landet på stor udsalg i 25 år, insisteret på at give det bort.Hvor man låner 60 mia under en højkonjunktur, hvor segregeringen er total, kriminaliteten tragisk og velfærssamfundet snart en saga blot:


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=371380&previousRenderType=2


Val vid brons ände

Främlingsfientlighet har blivit en del av dansk "mainstream-politik". För att inte göra det hela värre borde den regering som vinner valet i februari anstränga sig för att hitta stöd i nya partikorridorer................
--------Väljarundersökningar indikerar att de borgerliga skulle kunna bilda en majoritetsregering utan att behöva luta sig mot det främlingsfientliga Dansk Folkeparti som den hittills haft i knät. Det vore i så fall en lisa för världen.

......Danmark har en lång tradition av främlingsfientliga partier. Så lång att "utlänningsfrågan", som det heter i Danmark, genomsyrar nästan hela det politiska livet. Problemet är alltså inte primärt Dansk Folkeparti eller Mogens Glist-rups tidigare främlingsfientliga parti, utan hur andra partier stämt in i missnöjespartiernas klagosång. Man ska minnas att utlännings-lagen började skärpas redan under den socialdemokratiska regeringen och att den borgerliga i stort sett bara följt den stig som nästan alla politiska idépartier trampat upp..............

........Politiken skriver i en ledare: "Om de stora partierna inte kan bli riktigt oeniga om något under denna valrörelse så borde de i alla fall kunna bli eniga om att stoppa Dansk Folkeparti: Det partiet bör ha sin storhetstid bakom sig."Det är bara att hålla med.


http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=372787
Essän den 29 januari 2005

När det politiska Danmark sluter sig i nationell självtillräcklighet spränger den danska litteraturen gränserna mot historien, världen och utopin........................................


........Ändå kvarstår intrycket att denna flykt från de historiska anknytningskraven skett så pass samstämmigt att man kan tala om en tendens; en tendens som i så fall måste söka sin förklaring i den politiska strömkantring som det senaste decenniet drivit det officiella Danmark mot allt större självtillräcklighet. Litteraturens svar på kulturell förträngning måste alltid bli det motsatta: expansion


............Men som just därför också tvingat tanken i exil, mot något annat, värdigare. Nutiden är porös: det är en tröst. Dan Jönsson, essa@dn.se

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net