onsdag, februar 02, 2005

"Danmarksneurosen"

Det store spørgsmål dennegang er: Vil de statstro svenske journalister lancere den samme shaming kampagne mod det danske demokrati, eller skræmmer den begrænsede succes fra 2001 ?
En lille forsmag findes her fra Rapport d. 1.2 - SVT interviewer "vennerne" Seidenfaden og Jelved som leverer varen.

Indslaget begynder min 20:15 (Real eller Win Media) - og min ven "Skåning" gir en bister kommentar med på vejen:


Danmarksneurosen

http://makeashorterlink.com/?H19F2616A

Skåning
Det finns ingenting som gör det vänsterintellektuella medimaskineriet i Sverige så nervöst som tillståndet i Danmark. Det faktum att det råder såväl en bred politisk enighet, som ett starkt folkligt stöd, för en politik som bygger på förnuft och långsiktig hållbarhet, betraktas som direkt farligt (för "demokratin" få man förmoda).Någon större täckning av den danska valdebatten har vi alltså inte sett i svenska medier. Det hela är lite ångestfyllt för eliten.

Idag passade man däremot på att klämma fram ett typiskt "folkbildande" inslag i SVTs Aktuellt. Den självklara vinkeln var där. Socialdemokraterna utmålades som fega, borgarna som "fiskande i grumligt vatten", DF som självaste Hin Håle och Marianne Jelveds radikaler som hjältar. Den som stod för analysen, var givetvis chefredaktören för den enda danska tidning som skulle trivas i Stockholms innerstad, Politiken.

Sakligheten i reportaget var väl ungefär i klass med "Der ewige Jude" från 1939, men vad annat är att vänta av de 68-råttor som är väl utplacerade i SVT/SR:s strategiska positioner.

Men det som retar mig mest är att man, bortsett från den otroliga vinklingen, inte ens drar sig för att presentera direkt missvisande fakta. Och det är inte första gången heller. Varje gång svensk TV visar ett reportage om den danska anhöriginvandringspolitiken så är det samma sak. Etniskt danska "Dorte" har träffat charmiga mörke (och enligt inslaget välanpassade) "Mohammed" från Marocko. De hemska danska Nürnberglagarna förhindrar dem att leva tillsammans i Danmark. Alltså bor de i Malmö.Aldrig några arrangerade äktenskap av två kusiner från Pakistan, där den ena invandrade till Danmark för några år sedan och den andre är nyimporterad. Nej, den danska politiken ska framställas som inhuman. Den ska absolut inte framstå som förnuftig och väcka sympati hos publiken. Därför visar man ett exempel på ett minoritetsfall, istället för ett standardexempel.
Problemet är att det som visas INTE är SANT. "Dorte" får mycket väl ta "Mohammed" till København. Hon får däremot inte lasta över Mohammeds försörjningsbörda på danska skattebetalare utan vidare. Därför kräver den danska staten att hon ska vara 24 år, ha ett fast jobb och en fast bostad. Dessutom måste hon deponera 50000 kr, som fryser inne om förhållandet upphör och Mohammed måste ha offentlig hjälp. Mycket rimliga krav kan man tycka. Så vad är problemet "Dorte"? Pallar du inte skaffa dig ett jobb? Eller var du helt enkelt inte så förälskad i din semesterflirt att du vill riskera 50 papp på honom?Och varför nämner inte SVT:s politiske komissarie dessa fakta?

Nävisst, nä. Den danska politiken ska framstå som inhuman, och det är viktigare än sanningen.Så varsågoda :Här har ni lite vänsterintellektuell ångest och indignation över ert land. Är det en rättvisande bild?Aktuellt 21:00Inslaget börjar 20:15 in i sändningen.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net