mandag, marts 14, 2005

Danmarksneurosen

havde besluttet mig for en relativt politik-fri dag, men så fik jeg fat i Sydsvenskan. Ikke fordi jeg vil argumentere mod vrøvlet - På en dag hvor man hører at både Holland, Belgien og England studerer dansk fremmedpolitik, er det klart at her forligger en psykologisk tilstand i Sverige, ikke en politisk. En særlig moralsk, skrækblandet fascination. Fik deja vu - havde jeg ikke lige læst den artikel dagen efter valget d.8.2 ? Nej, det var en anden fulstændig magen til. - Underligt forfatter Nilsson ikke bare kan være tilfreds med at hans eget land har taget irreversibel skade. Og han behøver jo ikkekrydse Sundet, medmindre han er afhængig af billig Vodka og Snaps.
Klik linket, hvis du orker- eller læs f.-eks Henrik, Skånes "Danmarksneurosen" fra DK valgnatten d. 8/2: http://dansk-svensk.blogspot.com/2005/02/danmarksneurosen.html en glimrende diagnose:

http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10112497&imagelist=17&textlist=18
Det var ett yndigt land 12 mars 2005
Vad skulle vi ha att erbjuda ett Danmark som numera allt mer sluter sig i nationell självtillräcklighet? frågar Sven Nilsson, som har läst en skrämmande intervju med den danske undervisningsministern Bertel Haarder.
--------------------------------------------
Idag skulle varken jag eller någon annan svensk bjudas in till Sorø, föreställer jag mig. Vad skulle vi ha att erbjuda ett Danmark som allt mer sluter sig i nationell självtillräcklighet? Nu är Haarder tillbaka som undervisningsminister. Den 20 februari gav han sin första intervju i Berlingske Tidende. Jag läste den då men försökte glömma den, så obehaglig tycktes den mig. Men innehållet är så alarmerande att det inte lämnat mig någon ro.Intervjun inleds med att Bertel Haarder får beröm för sitt hårda men nödvändiga uppröjningsarbete efter "årtionden av mer eller mindre förfelad utlännings- och integrationspolitik". Nu ska regeringens kamp om värdena föras över till skolan! Bertel Haarder ska göra upp med slappheten och driva igenom en nationell och kulturell upprustning, heter det i ingressen.
----------------------------------------------
Ingenstans sägs det att danskheten skulle tillföras något genom bidrag utifrån. Det är en skrämmande bild av ett framtida Danmark som växer fram. I sin grumlighet, slutenhet och självtillräcklighet lägger Bertel Haarders program en ideologisk grund för apartheid. För de andra finns ju där, och de kommer inte att försvinna, de kommer att bli fler. Om de definieras bort ur gemenskapen så som Haarder vill - vad är det om inte apartheid? Det vi ser är hur Tegnérs ord besannas som framtidsvision: blott barbariet blir en gång fosterländskt.
Sven Nilsson, författare
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net