tirsdag, marts 01, 2005

Den kolde krig og de villige megafoner"

Citaterne følger på en kort artikel af tidskriftet DSM´s redaktør, Jan Gillberg. Blev der travlt ved håndvansken i v. kommunismens fald i 1990 ? Næh, i en vis forstand er muren aldrig faldet i Sverige. Der blir heller ikke travlt den dag regnskabet over indvandringskatastrofen skal gøres op. Da sidder den såkaldte elite på Mallorca med en lavbeskattet whisky-sjus og er sig ingen skyld bevidst. Kun historien er tilbage til at dømme dem. Magt er godt at ha´ - men ansvar ............?
http://www.forsvarsframjandet.org/FMF-97-2/kalla-kriget.htm
Om Albanien ’’Albanien är också för Sverige en tankeställare om ett möjligt alternativ.’’
Jan Myrdal Har sett de flesta kommuniststyren som ett alternativ för Sverige

Om Castros Kuba ’’Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag.’’
Pierre Schori Biträdande utrikesminister


Om Kommunist-Kina
’’Alla Kinas hundratals miljoner är i rörelse, diskuterar medvetet landets framtid, fattar själva besluten, övervakar de ledande, formar under fortlöpande allmän kritik och diskussion sin utveckling. Ur detta växer en oerhörd kraft.’’
Jan Myrdal Sveriges mest konsekvente anhängare av revolutionärt våld

(her menes Maos kulturevolution - min anmærkning)

’’Kina har blivit sekulariserat. Men det är detta Kina som har rest sig. Landet utan Gud har skapat rättvisare levnadsförhållanden än vad vi sett i många kristna länder. - - - Många kristna som varit i Kina har frågat sig om inte det kinesiska samhället i praktiken är långt mer ’kristet’ än det västerländska. - - - När grunden nu är lagd för det nya samhället ökar också de individuella friheterna. Men vägen är lång innan Kina är ett ’fritt’ land i vår mening, om det ens är önskvärt.’’
Biskop Jonas Jonson Mycket nära att 1993 bli ärkebiskop

Om Nord-Korea ’’. . . Nordkorea är en vän i världen, en modig liten nation som bjuder sina mäktiga grannar spetsen, en ostasiatisk igelkott som vi har mycket gemensamt med, ändå, som hävdar sin självständighet. . . med kraft och konsekvens och dessutom utvecklar sitt land på ett häpnadsväckande sätt.’’
Anders Ehnmark Efterkrigstotalitarismens i Sverige sannolikt viktigaste opinionsbildare


Om Pol Pots Kambodja ’’Horhuset utrymt, städning pågår. Över detta kan bara hallickar känna sorg. Dock lär oss allt detta att kampen inte är ett historiskt monument, ett livlöst minnesmärke; den pågår..’’
PO Enquist En annan av efterkrigstotalitarismens i Sverige viktigaste opinionsbildare

’’Kritiken mot Kambodja är lögn eller spekulation.’’
Birgitta Dahl Sedan 1994 talman i Sveriges RiksdagOm Sovjet-Baltikum
’’De balter jag har talat med accepterar efterkrigstidens s k realiteter och Helsingforsdeklarationen 1975 fastslog nuvarande gränser i Europa som gällande.’’

Pierre Schori Uttalande så sent som i Januari 1991


Om Sovjetunionen ’’Tro inte att människorna i Sovjet är mer likriktade än vi. - - - Vi hänger kvar vid en myckenhet förlegat kulturgods som man i Sovjet befriat sig från’’
Olof Lagercrantz Vid tillfället kulturchef för DN
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net