lørdag, marts 26, 2005

Resistente tuberkler

også her opereres med brgrebet "utrikesfödde" . de somaliere som udgør den srøtste gruppe, kan sagtens være født i Sverige og smittede i Somalia - hvorved betegnelsen bliver helt intetsigende:
Tuberkulos ökar i Sverige
Lungsjukdomen tuberkulos (tbc) ökar i Sverige. I fjol rapporterades 467 nya fall vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2003 och 2002, enligt ny statistik från Smittskyddsinstitutet.Lungsjukdomen tuberkulos (tbc) ökar i Sverige. I fjol rapporterades 467 nya fall vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2003 och 2002, enligt ny statistik från Smittskyddsinstitutet. Majoriteten av de nysmittade, 296 personer, var födda utomlands och 110 var födda i Sverige. För övriga saknades uppgift om födelseland.
http://www.nt.se/GEN_Utmatning.asp?CategoryID=350&ArticleID=801601&ArticleOutputTemplateID=47&ArticleStateID=2
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net