mandag, april 04, 2005

Kontraproduktiv overbeskyttelse

Hvad opnår de svenske avis pædagoger, ved aldrig at angive etnicitet, når der er tale om indvandrere ? De beskytter selvfølgelig magthaverne mod ubehageligheder, men de får folk til at tænke "indvandrer" hver gang, også når der ikke er skyldige indvandrere på spil.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=721&a=111847#tolv
Om etnisk bakgrund och brott
"Genom att inte ange att brottslingar är invandrare, eller deras nationalitet, vill man motverka främlingsfientliga eller rasistiska strömningar i samhället. Tidningarnas självpåtagna samhällsansvar är inte oproblematiskt och har också kritiserats. Pressombudsmannen Pär-Arne Jigenius har ifrågasatt mediernas "överbeskyddande attityd i fråga om flyktingar och invandrarpolitik" under 1980-talet, en kritik som kan vara giltig även i dag."I stället för att redogöra för den osminkade sanningen även när denna var negativ för enskilda flyktingar och invandrare, så silades informationen så att inte rasister och inskränkta personer skulle få vatten på sin kvarn. Det som skulle främjas skadades av detta."
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net