mandag, maj 23, 2005

Mer polis mot indvandrarkriminalitet

Fakta om invandrarkriminalitet
Våldsbrottsligheten för män med ickevästerländsk bakgrund är för närvarande 161 procent högre än för befolkningen som helhet. Om man korrigerar för sociala skillnader och ålder är våldsbrottsligheten för dessa män fortfarande 43 procent högre än för män totalt i hela befolkningen.Antalet anmälningar kommer totalt bara att öka med ca fem procent från i dag och fram till 2025. Men antalet inom gruppen invandrare och efterkommare ökar däremot betydligt, från ca 80 000 anmälningar till 140 000. Vilket motsvarar en ökning om 75 procent.Källa: Visionskommittén


Främtidsscenario
Det kommer att bli våldsamt många fler unga kriminella med invandrarbakgrund under de kommande tjugo åren. Och det är en av de väsentligaste skälen till att mer poliser måste ut på gatan. Det visar Visionskommitténs prognoser för framtidens polis. Antalet unga kriminella invandrare kommer att öka så mycket under de nästa tjugo åren att enbart detta ökar behovet av fler polismän på gatorna.
Det framgår av en prognos från Visionskommitténs rapport om framtidens polis som presenterades i onsdags.Ordföranden för Visionskommittén Erik Bonnerup kallar prognosen en larmsignal till politiker och myndigheter om att kursen måste ändras avsevärt: »Det blir en av de viktigaste utmaningarna för polisens arbete.
Visserligen blir det färre ungdomar, men fler ungdomar med en etnisk bakgrund som leder till större och mer allvarlig kriminalitet.«Orsaken är dramatiska förändringar i befolkningssammansättningen.Danskarna blir markant äldre under de nästa tjugo åren och kommer därmed automatiskt att bli mindre benägna att begå kriminalitet.Men just gruppen efterkommare till invandrare i åldern 16-24 år blir mer än tredubblad. Och det är gruppen ungdomar med rötter i Mellanöstern, Östeuropa och Asien som har en markant högre brottslighetsfrekvens än genomsnittet.Enbart denna grupp skapar en ökning i ungdomsbrottsligheten på mellan 15 och 20 procent under de nästa tjugo åren, visar siffrorna från Danmarks Statistik och Rikspolisen. Brottsligheten bland etniskt danska ungdomar kommer däremot att sjunka
Dyra för samhället
De unga efterkommarna begår mycket oftare våld och rån, vilket inte bara är allvarliga brott utan också är mycket dyra för samhället i följdkostnader.Då dessa unga har en kraftig ökad benägenhet att inte vilja erkänna de saker som de anhålls för, blir det nödvändigt att deras ärenden ofta måste tas upp i domstol som domsmandssager .
Det betyder inkallande av domsmänd [enligt lexikon lekmannadomare], vittnen och poliser som ska vittna, vilket gör dem mycket dyrare än ärenden där det finns erkännande.
Polismästare Ole Scharf från Helsingör säger att polisen redan i dag använder kolossalt stora resurser på denna grupp ungdomar. »De har alla de faktorer som krävs för att bli kriminella - dålig social bakgrund, inget föräldrastöd, inget jobb och så vidare. Det är dessvärre i hög grad en följdeffekt av en integration som inte har fungerat,« säger han.
Kostar polisen resurser
I dag använder Helsingörpolisen - som andra polisdistrikt - många mantimmar på att specialbevaka de unga kriminella efterkommarna och på att få dem i jobb m m.Enligt polismästare Ole Scharf blir polisen också tvungna att fortsätta denna insats i framtiden trots att Visionskommittén anser att det är kommunernas och inte polisens arbete.
Polisen i Helsingör har således följt en grupp om tio ungdomar från Kokkedal, och man har lyckats få två av dem i arbete.»Vårt folk har ju den direkta kontakten med dem på gatan. Vi vet vem vi ska hålla ett öga på. Det är ett stort arbete att placera dem på rätt plats, men jag tycker att vi har något att erbjuda,« säger Ole Scharf.
http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=578734

rapporten:

http://www.fremtidenspoliti.dk/pdf/kap/fremtidenspoliti_alt.pdf

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net