mandag, maj 23, 2005

Det kroniske svigt

i anledningen af De Radikales100 års dag. Et parti som desværre har 7 søsterpatier i den svenske Riksdag:
citeret fra http://www.filtrat.dk & http://www.uriasposten.net

Gade Jensen
foto©webmaster
“For filosoffen og samfundsdebattøren Henrik Gade Jensen kan godt se en rød tråd i de Radikales virke, men næppe en tråd, som nogen vil være stolt af at eje. »Det Radikale Venstre har svigtet Danmark, hver gang de fik chancen. Da Sønderjylland frem til 1918 var tysk, bestod radikal politik i at opfordre dem til at lade sig germanisere. Der udgik intet initiativ til genforening fra de radikale, der kun hånede nationalfølelser.
Ved debatten om grænsen i 1920 og igen i 1945-49 ønskede radikale ikke at få fremmede - tyskere og flæskedanskere - inden for grænsen, fordi demokrati og velfærdsstat forudsatte et homogent samfund. Den tids radikale politikere forfulgte trods alt denne linie konsekvent, mens nutidens radikale intetanende blæser med mel i munden.
Op gennem 1930erne nedrustede Radikale det danske forsvar, så Danmark fungerede som effektivt springbrædt for nazismens sejrstog nordpå. Fra 1949 til Murens fald i 1989 svigtede de NATO, sidestillede supermagterne moralsk og leflede for DDR. Under fredshalløjet og raketoprustningen i firserne rejste Helveg Petersen til Moskva for at kramme Kremls kommunister. Siden 1983 stod radikale forrest for at omforme Danmark til et multikulturelt paradis, dog mest for underklassen, for de sender egne børn i privatskole. Det er 100 års fadæser,« siger Henrik Gade Jensen. “
Berlingske Tidende d. 20. maj Lille parti der taler med store bogstaver
....»Som helhed har Det Radikale Venstre i al for vid udstrækning været præget af urealistiske drømmesyn om det gode menneske, som man vil sikre og udvikle gennem en saglig politik på Christiansborg.
Hørup, som man udnævner som idéfaderen, var alt andet end en sådan drømmer. Han troede overhovedet ikke på det gode menneske. Han havde et meget realistisk syn på, hvad man kunne klare politisk, for han var præget af de nationalliberales drømmesyn i 1860erne, som gjorde, at vi mistede Sønderjylland.
I dag kan man sige, at de Radikale repræsenterer noget af det, man kunne møde hos den tids nationalliberale. Det er de dannede, det er de kloge, det er de formuende, og jeg vil kalde dem vor tids nationalliberale. De vægrer sig ved at se kendsgerningerne i øjnene f.eks. i udlændingepolitikken, hvor indvandringen har ført til en række sociale og kulturelle problemer. Dér har de en mangel på realisme i forhold til menneskenaturen, hvor Hørups tilgang var helt den modsatte,« siger Sven Ove Gade.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net