tirsdag, maj 24, 2005

Varje vecka bränder två skolor i Göteborg

Ännu en av dessa surrealistiska artiklar, som media överflödar av.Det faktum att det anläggs i snitt två bränder på skolor i Göteborgsområdet VARJE VECKA "oroar".Nämen? "En tydlig trend är att antalet allvarliga bränder med stora materiella skador som följd ökar."Brandutredare finner det "illavarslande och vill att något konkret händer snart."På det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon försöker man i "projekt.. i Bergsjön och Biskopsgården" "ändra attityden hos ungdomar, då det är främst de som anlägger skolbränder".Visserligen torde GPs läsare veta hur demografin ser ut i Bergsjön och Biskopsgården men schyssssch... det talar vi tyst om. Att tala klarspråk skulle genera dem som genomfört denna samhällsförändring nämligen dagens svenska politiker med stöd av tongivande journalister.Får vi därför be om största möjliga tyssssssstnad."
Anlagda bränder mot skolor i Göteborg ökar
Varje vecka brinner det i snitt på två skolor i Göteborgsområdet.
I princip alla är anlagda. En tydlig trend är att antalet allvarliga bränder med stora materiella skador som följd ökar.Hittills i år har det skett 41 bränder på skolor i Göteborgsområdet enligt statistik från räddningstjänsten. Nio av dem är av allvarligare karaktär och det är en ökning från tidigare år.
Claes Tornberg, brandutredare på räddningstjänsten i Göteborg, tycker att det är illavarslande och vill att något konkret händer snart.- Något måste göras nu. Kommunen borde tillsätta en aktionsgrupp för att försöka komma tillrätta med problemet, säger Claes Tornberg.Gymnastiksalen totalförstördesBranden på Vättnedalsskolan i lördags då skolans gymnastiksal totalförstördes är den senaste i raden av allvarliga skolbränder.
- Brandförloppet gick oerhört snabbt. Skolan var utrustad med automatlarm och räddningstjänsten var därför tidigt på plats, men de hade inte en chans att rädda byggnaden, säger Claes Tornberg.Han menar att det är något som inte stämmer när en byggnad blir övertänd så snabbt.
- De måste ha använt sig av en brandbomb som molotovcocktail eller liknande, säger han.Sker när skolan är stängdDe flesta skolbränder sker där det är insynsskyddat och när skolan är stängd. Utan undantag sker de sent på kvällen, på natten eller i vissa fall på helgerna. För att komma åt problemet vill många av skolpersonalen, enligt Claes Tornberg, ha kameraövervakning av skolområdet.
Såg tre ynglingar avlägsna sig- Ett vittne såg tre ynglingar avlägsna sig från Vättnedalsskolan strax innan branden bröt ut i lördags. Om det hade funnits kameraövervakning hade de kanske kunnat identifiera gärningsmännen, säger han.Även K-G Berglund, vd för det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon, tycker att kameraövervakning på skolorna skulle kunna vara en av lösningarna på problemet.- De som anlägger bränder är rädda för att bli identifierade, men med hjälp av kameror kan de kanske avskräckas, säger han.
Jobbar förebyggandePå Göta Lejon försöker de angripa problemet på två fronter. Dels genom att installera mer automatlarm och dels genom att jobba förebyggande. Det förebyggande arbetet sker i form av projekt som just nu bedrivs i Bergsjön och Biskopsgården. De har enligt K-G Berglund redan gett resultat, men fortfarande återstår det mycket arbete.- Projekten är till för att försöka ändra attityden hos ungdomar, då det är främst de som anlägger skolbränder, säger K-G Berglund.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=217182"Enligt Bo Andersson [gymnastiklärare] har det skett en upptrappning av vandalisering på skolgården. ...Han tycker sig se en ökad respektlöshet hos vissa ungdomar.- Jag har slutat försöka begripa mig på de som gör så här. Det finns en förstörelselusta, de bara bryter sönder allting. Det verkar ske så lättvindigt och i slutändan är det barnen som drabbas."http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=217136
Sverige er 40-50 år forud for Danmark
sagde Mona Sahlin efter det danske 2001 valg. Hun var ikke klar over i hvor høj grad hun havde ret - 40 år nærmere afgrunden:
Brottsplats: tunnelbanan
Mord, rån och våld har blivit vardag
Mord, överfall och rån.Så beskriver de anställda i tunnelbanan sin vardag.–?Situationen förvärras för varje dag, säger Gunnar Öhman, fackordförande för stationspersonalen.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,649736,00.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net