mandag, august 29, 2005

"Det er inte mitt land det här"

Uniformering. Försvaret har en speciell möjlighet att integrera ungdomar med invandrarbakgrund. Här spelar färgen ingen roll - alla är »gröna«. Ändå håller många sig tillbaka. De känner sig inte som danska och ser inga skäl att slåss för Danmark.
Officerare är ju vita
Av Hans MortensenNR. 34, 26 augusti - 1 september 2005»Varför ska jag tjäna ett land som inte är mitt eget. Det är inte mitt land det här.«
word doc.
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload1/waforsvar.doc
översättning från Weekendavisen 26 august 2005
http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050826/SAMFUND/508250342
3 brott - out !
(three strikes - out)
Pind kræver hårdere kurs over for kriminelle indvandrere
Venstres overborgmesterkandidat vil smide udenlandske statsborgere ud efter tre overtrædelser af straffeloven.
Venstres spidskandidat, Søren Pind, forsøger nu at gøre kriminalitet blandt indvandrere til et hovedtema i kampen om
overborgmesterposten i København.
I dag lancerer den nuværende bygge- og teknikborgmester et integrationsudspil, der foreslår en række vidtgående opstramninger over for ghettoområder, kriminalitet og passiv forsørgelse blandt indvandrergrupper.
»Vi skal have gjort op med den stigende utryghed i København, og hvad jeg vil kalde de klamme håndflader, som folk får, når de må færdes i utryghed på gaden. Det eneste, der virker, er en kontant nultolerancepolitik«, siger Søren Pind.
Amerikansk forbillede
Efter amerikansk forbillede foreslår Venstre i København bl.a. en såkaldt 'three strikes and you are out'-strategi.Den betyder, at udenlandske statsborgere skal udvises af Danmark, hvis de tre gange kommer i strid med den danske straffelov. Anden gang det sker, ønsker partiet, at vedkommende om muligt skal trækkes i kontanthjælp, og hvis den pågældende ikke er myndig, skal pengene hentes hos familien
.
V: Handling her og nu
På ti år er antallet af personer med ikke-vestlig herkomst i Københavns almene familieboliger vokset fra godt 20 til små 40 procent, viser en statistik fra Københavns Kommune.Og fra Københavns Politi har Venstre fået en optælling over antallet af udenlandske statsborgere, der bliver fremstillet i Københavns Dommervagt.Mens personer af udenlandsk herkomst udgør 20 procent af Københavns befolkning, har samme gruppe en andel på 80 procent af dem, der fremstilles i dommervagten.Venstres konklusion er, at København må handle her og nu, hvis kriminaliteten, ghettodannelsen og arbejdsløsheden blandt indvandrere skal stoppes.»Det virkeligt skræmmende er, at over de næste ti år bliver andelen af yngre indvandrere tredoblet«, siger Søren Pind.
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=394124
integratrionsoplæg:
http://www.venstre.nu/kbh/uploads/media/Integrationsoplaeg.pdf 14 sider
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net