torsdag, august 18, 2005

Göra seg svensk

Et essay af Mario Vargas Llosa om folkpartisten Maurijo Rojas, som måske mere vidner om et kendskab til Rojas end Sverige. Dog
læseværdigt. Af uransagelige grunde har Expressen forsynet det med dette billede af en burka klædt kvinde, som om ikke Islam er en ganske anden snak end den chilenske doktor Rojas fra Lund:
I likhet med många chilenare flydde Mauricio Rojas från Pinochets diktatur och sökte exil i Sverige. Men till skillnad från många andra bestämde han sig för att integrera sig i det land som tagit emot honom. Efter förmodligen enorma ansträngningar lyckades det.
---------
Rojas senaste verk, rapporten Sweden after the Swedish model (Timbro 2005), beskriver klart och precist hur hans nya landsmän efter den ekonomiska krisen 1991 demonterat det sista Utopia frukten av den statskramande, interventionistiska vänster som sedan Sovjetunionens fall blev stående med tomma händer.
I ett privat samtal bland vänner förklarade Mauricio Rojas för oss vilken chock det hade varit för många svenskar att upptäcka att det i detta mönsterland sedan flera år fanns stora fickor av fattigdom och marginalisering bland de invandrare som dittills hade varit nästan osynliga i den allmänna opinionen. Dessutom: förvirringen bland kollegerna i det svenska parlamentet när invandrarledamöterna, han själv och en svenska av afrikanskt ursprung, hävde att det borde bli obligatoriskt att lära sig svenska för immigranter som sökte medborgarskap.Varför det? Jo, för att den som inte integrerar sig kulturellt och medborgerligt i sitt adoptionsland kommer alltid att förbli en främling, riskera att bli utnyttjad och att själv anamma en fientlig attityd mot det samhälle som han eller hon inte känner sig hemma i. Detta eftersom multikulturalismen inte fungerar och är inkompatibel med en effektiv integrationspolitik, något som självmordsbombarna i Madrid och London är exempel på.
Under flera decennier var den svenska välfärdsstaten en modell för en mycket varierad samling politiker från hela världen. Den var ett exempel som ingen kunde följa, eftersom inget land var förmöget att konstruera den mot bakgrunden av den sorts sociala samförstånd som svenskarna hade uppnått. Men med tanke på vad som senare hänt med den svenska modellen pekar allt på att den inte var så effektiv och osårbar som det verkade.Tvärtom är det vad som nu händer med den svenska välfärdsstaten som borde tjäna som exempel för andra länder, rika som fattiga. Alla som inte vill bli lämnade på efterkälken i denna världens hetsiga och förvirrade ekorrhjul.
http://www.expressen.se/index.jsp?a=419400
Artiklen er fra El Pais og må være skrevet akkurat inden London bomberne. Det er der han bor og de er ikke nævnt. Llosa er født i Lima, Peru, og spansk statsborger.
http://www.timbro.se/mail/20050810/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net