onsdag, august 24, 2005

"Kritik er ikke racisme"

Aje Carlbom har luppen fremme - men man spørger sig: hvad har befolkningen at diskutere stillet overfor et fait accompli ?:
I Sverige har der i årevis været langt mellem de kritiske røster, når det gjaldt den tolerante svenske integrationspolitik. Men det er ved at forandre sig i takt med, at skeptikere ikke længere automatisk afskrives som racister
Af Rikke Berg, Information
Indvandrerdebat
Tabuerne i den svenske indvandrerdebat er ved at blive brudt, men det går langsomt, mener Aje Carlbom, lektor på institut for Socialantropologi på Lunds Universitet i Sverige.
Ifølge ham har svenskernes entydigt ukritiske og positive syn på svenske indvandreres, efterkommeres og flygtninges evne til at integrere sig i det svenske samfund i årevis forhindret svenskerne i at tage en egentlig debat om konsekvenserne af, at Sverige er blevet et samfund med mange etniske minoriteter.
»Men lidt efter lidt er det blevet mindre tabu at forholde sig kritisk til følgerne af mangelfuld integration – men nogen egentlig debat er der fortsat ikke. Der er tyst,« siger Aje Carlbom og ser eftertænksom ud.»For bare fem år siden var det sådan, at hvis man afveg fra det ukritiske syn på det multikulturelle samfund, som gennemsyrede den offentlige debat, blev man afskrevet som racist. Det gjorde det meget svært at ytre sig kritisk, ligesom det gjorde det svært at få gang i en debat.«


Tyst
Nu er det blevet mere acceptabelt at give udtryk for kritik, men debatten er stadig ikke omsiggribende. Det mærkede Aje Carlbom selv, da han sidste år offentliggjorde sin ph.d.- afhandling »The Imagined versus the Real Other: Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden«. Her konkluderede han blandt andet, at den svenske tolerance over for f.eks. visse muslimers manglende integration var med til at fjerne fremfor at fremme muslimernes incitament til at integrere sig.............................................
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload0/Carlbomsoerlander.doc
se også:
Snart bor alla i enklaver
Mångfald är berikande. Annorlundaskap är en rättighet. Okej, visst. Men skyler inte dessa självklarheter fler problem än de blottlägger? Dan Jönsson läser en frän kritik av mångkulturalismen.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=234405

Kronik: Islamistisk terrorisme og vestlige værdier
Information 23. august 2005
Det er usikkert, hvor muslimerne i almindelighed står. Om de står bag en sekulær demokratisk orden, eller om de deler terroristernes ønske om en islamisk lovgivning
Af Kai Sørlander
Hvis vi skal lære noget af de islamistiske terrorangreb på Vesten - først New York, siden Madrid og nu London - så skal vi forstå motiverne. Hvorfor valgte terroristerne at handle, som de gjorde? Hvad er deres mål? Det nære mål er at ødelægge bestemte bygninger, hvor der færdes mange mennesker, eller hvor magten har hjemme, for at skabe frygt og politisk uro. Men hvorfor vil terroristerne overhovedet undergrave den vestlige verdens stabilitet? Hvilke værdier er det, som de kæmper for?

Nye tider i Danmarks Radio ?
man skal ikke surfe bort fra P 1 i smerte længere? Hvad med stakkels Egon Clausen, Keld Koplev, Malene Grøndahl, Carl Pedersen, Jakob Holdt, Jan Øberg og alle de andre? Kan de ikke få deres egen kanal ?
DR-chef: Politisk skævvridning på P1
Af PETER SCHOLLERT og MICHAEL ENGGAARDDR's P1 er præget af politisk skævvridning, erkender Danmarks Radios nye generaldirektør Kenneth Plummer.
»Jeg har talt med kollegerne i direktionen og en række politikere, lige som jeg selv har lyttet til P1. Jeg må konkludere, at vi politisk ikke kommer hele banen godt nok rundt. Ikke i alle programmer,« siger Kenneth Plummer.
Han afviser at udpege, hvilke udsendelser der misligholder sine alsidighedsforpligtelser, og generaldirektøren vil heller ikke identificere de politiske partier, som lider under de journalistiske prioriteringer på P1. »Jeg kan bare konstatere, at sådan er det. Vi er ikke retfærdige nok. Vi er for hårde mod nogle og for søde mod andre.«

http://www.jp.dk/kultur/artikel:aid=3220230
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net