fredag, september 02, 2005

"Do your jokes, and do them risky"

hedder snart : du må gøre grin med alt, undtagen Muhammed og hans bestseller for analfabeter. Hvad skal der blive af englænderne, verdens morsommeste folk ?
Forrykt tale
Kommentar. I Storbritannien vil Labour gennemføre en lov, der forhindrer tilskyndelse til religiøst had. Skal den bruges til at kneble frimodig og hård kritik af islam?
HELLE MERETE BRIXFARSHAD KHOLGHI -journalist og skuespiller
I disse dage lægger vi sidste hånd på den antologi om danske kunstneres syn på ytringsfrihed, som vi sammen med Peter Legård Nielsen udgiver til efteråret. Ikke overrraskende inddrager adskillige af indlæggene mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh, der jo blev myrdet for sin film Submission og dens koran-vers på en nøgen kvinderyg.
----------
KOMMENTATOREN Melanie Philips delagtiggjorde i juni læsere af Times i sin meningsudveksling om loven med den tidligere nævnte Iqbal Sacranie. Philips havde spurgt Sacranie, hvordan loven efter hans opfattelse ville stille sig til for eksempel offentligt fremsatte spekulationer om, hvor udbredt støtten til islamisk terrorisme er i landets muslimske samfund?
Sacranie svarede, at »der findes ikke sådan noget som en islamisk terrorist. Det er groft krænkende. At sige, at muslimer er terrorister, vil også være dækket (det vil sige forbudt) efter denne bestemmelse.«Måske står Sacranie svagere efter terrorangrebet den 7. juli. Men i princippet har Philips ret i, at hvis loven havde virket i 1989, kunne Rushdie meget vel være blevet anklaget efter den for at have tilskyndet til »religiøst had« med sin berømte bog. Ligesom formentlig også Ibn Warraqs bog Derfor er jeg ikke muslim, der er et frontalangreb på enhver af islams dogmer, ville kunne komme under anklage.
(fungerende WA link)
http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050902/BOGER/508310309&template=printpicart

Ællingekvotering
Efter påtryckningar och anklagelser för rasism från vänstergrupper, Bengt Westerbergs Vänner, Mona Sahlins muslimska nätverk, Påskuppropsundertecknare, Abdul Erakcyrtröfurtsuh och andra som vill att media ska "spegla den mångkulturella verkligheten" har nu Kalle Ankas brorsöner inkvoterats med en svart pojke.
Pojkarna heter nu Knatte, Fnatte, Tjatte och Blatte. Med löfte om statsbidrag, stipendier, utmärkelser och lyxiga "tjänsteresor" ska nu manusförfattarna uppmuntras att alltid presentera Blatte som den klokaste, roligaste och bäste av pojkarna säger en anonym källa på statliga BSA (Byrån för Svenskhetens Avskaffande)

Islam for begyndere
åbent brev til den ny generaldirektør for DR:
Åbent brev Kære Kenneth Plummer!
Det kan ikke være nemt at være generaldirektør i Danmarks Radio, hvis man vil lave noget om. Derfor har din modige udmelding om institutionens bagbords slagside vakt beundring i mange hjem, hvor man i årevis har ment det samme. Samtidig er der udbredt bekymring for, om du tør stå ved dine karske betragtninger, når du skal mødes med dit lokale arbejder- og soldaterråd af nye og gamle revolutionære, der er eksperter i at forlange dokumentation, statistikker og redegørelser, som de også er eksperter i at pille fra hinanden. Men jeg forstår, at du trods vanskelighederne går ind for mangfoldighed.
Derfor henleder jeg din opmærksomhed på en udsendelsesrække på ikke færre end 25 programmer om »Islams ansigter«, som P1 netop har startet. To gange om dagen, fem uger i træk, beretter den om islams herligheder, idet der åbenbart kun er plads til muslimer, der elsker deres religion, og eksperter, der ser lyst på et fremtidigt, muslimsk Danmark.
Linjen blev lagt allerede i første udsendelse, hvor religionsforskeren Tim Jensen bekendtgjorde, at hvis han endelig skulle vælge mellem kristendommen og islam, måtte han vælge islam. Så er det jeg spørger, om Danmarks Radio mon også vil præsentere os for en, der hellere vil være kristen, eventuelt en frafalden muslim. Ville det ikke være i mangfoldighedens ånd?
Onsdagens islam-ansigt sluttede med, at en af journalisterne bag serien, Jon Kaldan, fortalte, at Koranen for 1.400 år siden foregreb videnskabelige indsigter, som vi først har fået bekræftet i vore dage, bl.a. inden for molekylærbiologien. Underforstået: Hvordan skulle det kunne lade sig gøre ude i den arabiske ørken 1.000 år før mikroskopet blev opfundet, medmindre Koranen faktisk er Guds ord?
Nu er det imidlertid sådan, at samme Koran bugner af naturvidenskabelige påstande, der viser, at den ikke kan stamme fra Gud, medmindre man da antager, at Gud er uvidende eller småt begavet.Kunne du ikke spørge Situationens Generalstab på DR, om vi også må få noget at vide om det? Og hvis du savner eksperter, kender jeg nogen.
Med venlig hilsen –Lars Hedegaard
hele elendigheden kan høres her:
http://www.dr.dk/p1/islamsansigter


Søren Krarup: Hadet til kristendommen:
“De 25 udsendelser om islam i den bedste radiosendetid er propaganda for islam og intet andet, og tvivler man herpå, kan man blot spørge, hvor mange islamkritikere der kommer til orde. Får Lars Hedegaard og Helle Merete Brix ordet? Får en evangelisk-luthersk teolog ordet for at belyse den danske folkekirkes forhold til islam?
Nej, naturligvis ikke, men en religionshistoriker ved navn Tim Jensen, der intet ved om evangelisk-luthersk kristendom, men foretrækker islam - det sagde han selv - og som derfor er propagandist for islam, optræder som autoriteten. Og dette skal danskerne finde sig i. Denne foragt for den kristendom, som det danske folks alt overvejende flertal bekender sig til, skal dette danske folk stiltiende acceptere. Af Danmarks Radio. Af det medie, der holdes i live af det danske folks licens og skattekroner.”
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3238388
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net