torsdag, september 01, 2005

"TBC tilhör i högsta grad det svenska kulturarvet"

fra BGF.NU:
Godnatt, Sverige!
Hur gör de politiskt korrekta när den verkliga innebörden av deras mångkulturella projekt blir uppenbar?
Prov på detta ges efter att 20-30 barn på förskola i Bromma smittats av TBC.
Om vi kritiker i det läget sagt att här ges prov på hur "berikande" som den omfattande invandringen från fjärran länder är, då skulle det av pk-iterna förmodligen uppfattas som cyniskt hjärtlöst.
Det visar sig dock detta överträffas av vad pk-iterna själva åstadkommer, som kulturjournalisten Ulrika Knutsson i SR-programmet "Gomorron Världen" den 28/8 -05.
På ett sätt är det logiskt, eftersom man inte vill backa och erkänna sig haft fel. Återstår att vara offensiv: full fart framåt, oavsett hur orimligt det blir!
Knutsson gjorde en återblick till Sverige förr, det Sverige vi hade innan tuberkulosen var utrotad i vårt land. Beskrivningen formade sig till en hyllning av denna tid:
Sanatorier växte upp som svampar ur jorden. På dessa sanatorier utvecklades en "flirtkultur" och många mötte Kärleken. För många blev det också det första mötet med böcker, och man fick sina vyer vidgade. Sanatorierna blev som en högskola för glesbygdens barn.
Ulrika Knutssons slutkläm blev att - när tuberkulosen nu kommit tillbaka till Sverige - vi inte får "skrika" på stängda gränser eller skuldbelägga smittbärare från Afrikas Horn.
Istället gäller det tydligen att "gilla läget": "TBC tilhör i högsta grad det svenska kulturarvet!"
Detta får väl tolkas som att Knutsson motsätter sig hälsotester av dem som söker uppehållstillstånd i Sverige eller dem som ska arbeta med småbarn.
Det förra var annars något som Sverigedemokraterna krävde i det
33-punktprogram (punkt 6) som partiet antog vid sitt Riksårsmöte i maj 2005.
Ett blygsamt krav, som borde vara ett självklart minimum! Beträffande djur så gäller ju karantänbestämmelser, för att inte få in t ex rabies i landet.
Från
Kurt Lundgrens bloggsida den 30/8 -05:
"Mer än 30 barn har nu smittats av TBC på kommunala dagis. Föräldrarna skickar alltså sina telningar till det käraste vi har, våra dagis, och hem kommer ungarna med TBC så att hela familjen och all släkt måste undersökas och botas från en fruktansvärd sjukdom.
Ett land som verkar ha nollkoll på det viktigaste vi har, omsorgen om våra barn, är ett u-land på visst sätt. Förekommer ingen hälsokontroll av personalen med avseende på hiv, infektionssjukdomar och TBC? Brottsregistren kollas men inte personalens hälsa, vilket naturligtvis skulle vara obligatoriskt.
För min del hoppas jag att de ångestfyllda föräldrar som nu fått hem sina barn TBC-smittade kollektivt tar sig samman och kräver skadestånd för varje smittat barn - en miljon per barn, pengarna här och nu, för här handlar det om en livsfarlig sjukdom.
Alla föräldrar över hela Sverige bör ta hem sina barn från dagis, stanna hemma från jobbet med ungarna till dess att samtliga anställda inom barnomsorgen hälsokollats. Det måste väl vara ett minimikrav att den personal som skall vårda våra barn inte bär på smittsamma sjukdomar."
Paroller om "barnens bästa" duger att utnyttja politiskt, för att baxa in ytterligare storfamiljer av bidragsinvandrade, men så fort det kommer i strid med intresset av ökad och mer okontrollerad invandring faller det platt.
I sak utgör naturligtvis TBC-spridningen ett ytterligre argument för
"Safe Havens", dvs asylantmottagning i områden utanför Europa. Ett krav som SD också ställde sig bakom med sitt 33-punktprogram (punkt 1).
http://www.bgf.nu/ak05/v35.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net