tirsdag, september 13, 2005

Gade Jensen - en avispolemik om public service

foto © webmaster
Når jeg åbner for P1, er det som at overvære en psykiatrisk patient, der bliver bedt om frit at associere til forskellige ord, der siges. Lyder ordet ’Bush’, begynder patienten at associere til krig, fundamentalisme, olie og valgsvindel. Siges der ’Israel’, lyder det straks: bosættere, aggression, undertrykkere, højreorienterede, palæstinensiske ofre.

Derfor stort hurra for DR’s nye generaldirektør Kenneth Plummer, der tør sige, hvad vi alle ved. Nemlig at DR’s P1 har en politisk tendens til venstre. Problemet i DR er ikke, at journalisterne ikke bestræber sig på alsidighed. Jeg tror, at redaktørerne anstrenger sig for ikke at kunne beskyldes for politisk ensidighed. Den tid er forbi, hvor medarbejdere i DR bevidst brugte deres sendetid til propaganda.
I dag er problemet – tidstypisk – en for snæver horisont hos medarbejderne. Der er mentale og arvede skyklapper, der skygger for udsynet.
DR har samme problem som de hidtil dominerende venstreorienterede medier i USA (som dér kaldes liberale). I årevis har CNN, CBS, ABC og NBC filtreret verdensbilledet for amerikanerne, og mange havde vænnet sig til, at som disse medier så verden, var verden. Da studieværten Walter Cronkite erklærede Vietnamkrigen for tabt, var den tabt.
Så kom i 1990’erne en ny konservativ tv-kanal på markedet, FoxNews. Den udfordrede den etablerede mediekonsensus og blev betragtet med væmmelse af mange. Fox har en holdning, og den er proamerikansk.
Nu viser nye medieundersøgelse fra USA, at FoxNews faktisk er mere alsidig end de såkaldt liberale medier. På trods af at Fox betragtes som konservativt (og med rette), er deres nyhedsdækning mere alsidig. De dækker bredere og har flere stemmer i studiet til at belyse verden.
De øvrige medier har en tendens til at lade verden fortolke af de eksperter, som journalisterne i forvejen kender og bruger.
Erfaringen fra USA kan overføres til Danmark med den undtagelse, at vi ikke har alsidigheden. De etablerede medier er præget af en konsensus, som alle gode viljer til trods aldrig når ud over deres eget verdensbillede. De kan ikke forestille sig en verden, hvor en konservativ politiker eller intellektuel har mere end undtagelsesvis ret. Borgerlige synspunkter er med som gidsler for alsidigheden, men indforståetheden ligger med venstrefløjen.
Journalister signalerer hjemmevant med Frank Aaen og Rosenkrantz-Theil, fordi de tænker ens. Journalisterne anstrenger sig, men hvad kan man forlange, når de i deres sjæle og gennem hele deres uddannelse har internaliseret en opfattelse af, at alt til højre for Marianne Jelved er syndens sorte og væmmelige verden?
De har i årtier befundet sig i tidsåndens medvind og har ingen erfaring med andre vindretninger. Hvad P1 har brug for, er ikke flere anstrengelser i gidselagtig alsidighed. Den mentale infrastruktur kan kun ændres gennem andre hoveder.
http://upl.silentwhisper.net/textview.php?f=85c962dd03d8504fd00c5ce73ffa1102

Den Kolde Krig i radikal optik
Af Michael H. Clemmesen
Koldkrigsudredningen lider af to svagheder: For det første er synsvinklen ikke Danmarks deltagelsei Den Kolde Krig, som var de andres. For det andet er dansk forsvar næsten usynligt i udredningen, derbekvemt undlader at inddrage alle aspekter af den militære trussel mod Danmark. Udredningen er enmonumental fejring af Det Radikale Venstres 100 års dominerende indflydelse på dansk åndsliv.

http://www.berlingske.dk/grid/kronikker:aid=626524
Kommentar til DIIS udredningen ”Danmark under den kolde krig”.
Brigadegeneral Michael Clemmesens kommentar til trusselsafsnittene i DIIS udredningen ”Danmark under den kolde krig”. Se publikationen...31-08-2005 kl. 10:00

Se Brigadegeneral Michael Clemmesens
Kommentar til DIIS Danmark Under den kolde krig.pdf
eller powerpointpræsentationen fra pressekonferencen den 31. august 2005:
Powerpointpræsentation.pdf
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net