lørdag, september 10, 2005

Roger Scruton & AB : Safety first ?

Bemærk: Roger Scruton skriver på AB´s opfordring *. Er det en konstruktion der muliggør afvisning af beskyldninger for "islamofobi" mod AB, og placerer skylden i udlandet? Hvor svært skal det være at skrive indlysende sandheder i Sverige? Og skulle der virkelig ikke være en kompetent svensk "islamolog" - der tør ?
Vem tar ansvar för islam?
- Den multikulturella propagandan från våra eliter har varit till stor skada för oss, eftersom den gjort att vi tvekar att bekräfta vår egen dyrbara sekulära kultur som vi kämpat hårt för, och därför att den fått oss att inte stödja de modiga lärare och samhällsledare som har förstått att muslimer måste övertygas att överge sin isolering och bli en del av den gemensamma uppgiften att vara medborgare. För vår frihet, våra rättigheter och toleranta vanor vilar alla, till syvende og sidst, på en lag som definieras i sekulära snarare än religiösa termer.
I en sekulär stat kan människor vara överens om att vara oense, de kan vara överens om lika rättigheter för alla religioner, de kan tillåta sina meningsmotståndare att säga vad de tycker och påverka den politiska processen. Men där religion och familj är de dominerande formerna av socialt medlemskap är diktaturen också norm, som i Mellanöstern i dag.
Det är därför 70 procent av världens flyktingar är muslimer, som flyr från stater där deras religion är statsreligion. Och det är därför de alla flyr till västvärlden.Men när de kommer hit, bärande på ett dyrbart arv av familjelojaliteter och puritanska värden, och får se det tygellösa beteende som är den oundvikliga följden av västerländsk frihet, drar de sig ofta tillbaka i ”Koranens skugga” som den radikala islamisten Sayyid Qutb uttryckte det.
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/utskrift/0,3258,696759,00.html
Roger Scrutons främsta tillgång är hans mod att tänka fritt. Han vågar vara tydlig och kontroversiell, men alltid i en mild och balanserad ton. Just därför bad Aftonbladet honom att skriva en artikel, särskilt för svenska läsare, om islam och västvärlden – ett ämne han ägnat en hel del tid. Här bredvid är resultatet. Att det kommer att uppröra en del, som anser att vissa saker inte bör få sägas, är självklart. Just därför bör det publiceras.
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,696769,00.html
Scrutons weblog:
http://rightreason.ektopos.com/scruton.html

Kvinderne forlader S
Måske er der en femtid for den plan V og DF har lagt for Socialdemokraterne: For evigt at reducere dem til et "mindre" parti, der kun lejlighedsvis må besøge regeringkontorerne? (Weekendavisen igår, Arne Hardis). Forkvinde Thorning lyder mer og mer hektisk, men det er altså heller ikke sjovt at bestyre et dødsbo i konflikt med sig selv. - Socialdemokraternes historiske fortjeneste - at være bolværk mod kommunismen, er fuldført. Nu for første gang i min levetid (eller efter 1973?) under 24 %Jävla racist!
Ikke meget har fået så stor pressedækning, som Schymanns FI - en sitcom udgave af marxistisk-feministisk menopause hysteri for det bedre borgerskab. Hvis de myrder hinanden inden de kommer i Riksdagen, går det nok - der sidder 6 erklærede , feministiske partier i forvejen:

Finskfödda Maija Savolainen, 64, stod i talarstolen och lyckades inte uttala namnet på valberedningens förslag Devrim Mavi.- Jag vägrar uttala det eftersom jag inte kan uttala det, sa Savolainen och skrattade.Det utlöste Tiina Rosenbergs vrede.- Jävla rasist! röt hon till
Savolainen och rusade ut ur plenisalen på Conventum i Örebro.Flera
partikamrater rusade efter för att lugna Rosenberg, som senare återvände till salen, fortfarande mycket upprörd.
http://www.expressen.se/index.jsp?a=434063

Rabiat, eller hur ?

Tiina Rosenberg har sagt att kvinnor som ligger med män är könsförrädare. Sofia Karlsson är en karriärist som lika gärna skulle sitta i Skandias styrelse som Fi:s styrelse, sa Ebba Witt-Brattström bland annat. http://www.expressen.se/index.jsp?a=434320

Lars Hedegaard om "Sex-köpslagen"
i Groft Sagt:
Socialistisk sex
Når Groft sagt vender tilbage til spørgsmålet om sex – eller rettere købesex – er det ikke fordi vi har fået sex på hjernen eller har kastet al vores kærlighed på SF, der som tidligere meddelt vil til at straffe de prostitueredes kunder med bøde eller fængsel ligesom i Sverige. Årsagen er, at en ivrig læser har sendt os en undersøgelse af den svenske lovs virkninger foretaget af en norsk arbejdsgruppe under ledelse af professor, dr. juris Ulf Stridbeck.
Nordmændene har måttet tage slæbet, fordi den svenske regering har dekreteret, at der overhovedet ikke skal laves nogen kritisk evaluering af købesexloven, og den slags opfordringer fra højeste sted retter man sig efter i Sverige.De norske konklusioner gør det fuldt forståeligt, hvorfor svenske kriminologer og retssociologer ikke skal have noget klinket.
Det er nemlig blevet en hel del barskere at være prostitueret i Sverige, siden man begyndte at ramme kunderne. De svenske myndigheder ved simpelthen intet om prostitutionens omfang, og de får heller ikke noget at vide, fordi vidnerne ikke vil kriminalisere sig selv. Af samme grund får politiet heller ikke oplysninger om kvindehandlere og alfonser.
Til gengæld fortæller politifolk og sundheds- og socialarbejdere, at frygten for vold på gaden er øget. Og heri er der intet mærkeligt: sexkøbeloven fungerer almenpræventivt over for de pæne kunder, der ikke ønsker at blive taget med bukserne nede.
Tilbage på gaden bliver de grimme kunder, der forlanger ekstrem og ubeskyttet sex, og som bliver voldelige, når de ikke får deres vilje.Prisen for den svenske lov, der har fået 81 pct. af befolkningen til at føle sig supermoralske, bliver således betalt af de prostituerede. Men hvem bekymrer sig om det, når der ikke må tales om det?
Lars Hedegaard
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net