fredag, september 09, 2005

Stormflod i 1700 tallet ?

hvordan klarede de den (nu aktualiseret af New Orleans). Nede ud til Vadehavet, fra Sønderjylland til Holland, byggede man sådanne huse med stejle, høje tagrejsninger. Når digerne så blev gennembrudt og vandstanden steg en tre -fire -fem meter, så hejste man kvæget og hele husholdningen op under tagrejsningen - ca 10 meter, og så havde man sit forråd og red stormen af der . Folk og fæ overlevede så også det år, og dige byggerne blev bedre og bedre.
foto © webmaster (her lige syd for den dansk-tyske grænse)
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net