tirsdag, november 15, 2005

Naturalieøkonomi ville være effektivt

Avskaffa de stora sedlarna
Avskaffa tusenlapparna omgående och ta bort femhundrakronorssedlarna, kanske också hundralapparna på lite längre sikt.
Det radikala förslaget kommer från chefsekonom Martin Blåvarg och ekonomerna Hans Bäckström och Tomas Flodén på Finansinspektionen som anser att de som vinner på kontantekonomin är de som ägnar sig åt olagligheter, från skattebrott till värdetransportrån.
Det finns två skäl till att människor använder kontanter, anser de tre ekonomerna. Det ena är att det är avgiftsfritt att ta ut kontanter, till skillnad från korttransaktioner, det andra är att affärer med kontanter inte går att spåra.Om bankerna inför avgifter på bankomatuttag skulle fler använda sig av kort. Det skulle göra att mindre pengar var i omlopp och minska rånriskerna. - - Men den andra gruppen, som ägnar sig åt skattebrott, svarta affärer och annan kriminalitet skulle fortfarande anse att kontanter är att föredra.En drastisk lösning vore att avskaffa kontanter helt och hållet, skriver de tre på dagens Nyheters debattsida, men avfärdar ändå alternativet som varken realistiskt eller önskvärt. Kontanter är praktiskt när det gäller små belopp och är viktiga vid störningar som slår ut infrastrukturen i samhället.
"Men att fasa ut sedlar av hög valör är ett realistiskt och billigt sätt att både stimulera ökad kortanvändning och försvåra för den svarta ekonomin", anser de.Att råna en värdetransport på 10 miljoner kronor i 50-lappar innebär 200 000 sedlar att hantera.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11026275.asp

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=487547&previousRenderType=2

Asyltribunal kritiserar Sverige
Den tribunal som sammanträtt i Stockholm under två dagar prickar i ett utkast till slutdokument Sveriges regering på flera punkter.
Regeringen kritiseras bl.a. för den låga andelen asylsökande som får flyktingstatus enligt FN:s konvention.
Sverige får också bakläxa för sin användning av språkanalys för att avgöra medborgarskap, och godtagande av försäkringar av asylsökandes hemländer om att tortyr inte utövas.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=487148&lid=puff_487153&lpos=lasMer

Skrive i avisen?
forget it ! Sandberg var heldig - han fik et svar, et afslag:
Sanslös Pellnäs
Nedanstående artikel av Kenneth Sandberg sändes i början av november 2005 till Sydsvenskan, som svar på ett tidigare infört inlägg av Bo Pellnäs. Artikeln togs inte in - debattredaktören förklarade att tidningen inte hade utrymme.
Artikeln återges här:

Sicken Pelle! Med större allvar förmår man knappast kommentera överste Bo Pellnäs med anledning av hans artikel "Upprätta en krisplan" i Sydsvenskan den 8 november, vars ingress lyder: "Kravallerna i Frankrike är en väckarklocka. Nu måste arbetet börja med att förvandla svenska problemområden till integrerade stadsdelar med låg arbetslöshet, bra skolresultat och hög laglydighet. Det skapar solidaritet mellan människor och lojalitet med samhället".
Hur fjärran från verkligheten och hur naiv får man lov att vara - och samtidigt uppehålla posten som en av de ansvariga för nationens säkerhet..? Få personer i detta land är omedvetna om följande faktiska förhållanden:
Staten och samhället har spenderat hundratals miljarder kronor under senare år på integrationsåtgärder för invandrare. Situationen med ghettobildningar och våldsamma sociala motsättningar har trots detta ökat och accelererat.
- Orsaken till det helt orealistiska integrationsprojektets misslyckande är det faktum att Sverige delat ut permanenta uppehållstillstånd i en omfattning som tiofalt överträffar genomsnittet för EU i genomsnitt. Och där bevisligen mindre än fem procent har skyddsbehov. Detta i en situation där vi under 90-talet tappade drygt 400 000 arbetstillfällen - och samtidigt importerade drygt 350 000 personer i den arbetsföra åldern 16-65!
********
Det svenska välfärdssystemet är sedan ett par decennier utsatt för en systematisk nedmontering; Sjukvård, äldreomsorg och skola fungerar erbarmligt. Arbetslösheten är ett faktum eller ett realistiskt hot för alltfler seriöst sökande och välutbildade. Otryggheten till liv och egendom breder ut sig i ett land som tidigare varit avundat i omvärlden för sitt lugn och sitt harmoniska och välfungerande tillstånd.........................
http://www.bgf.nu/refuserat/pelle.html

Zone de non droit
Biluheld endte i gadeoptøjer på Nørrebro
Politiet måtte slå sig fri med politistave, da betjentene i aftes blev svinet til af en gruppe på 15-20 vrede unge indvandrere.Betjentene blev bedt om at skrubbe af, da de skulle passe deres job, på Nørrebro i København.
http://www.bt.dk/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net