mandag, november 14, 2005

Olyckan Birgit Friggebo öppnade dammluckorna

Og nu vil Folkpartiets Lars leijonborg kapre stemmer på at udbedre skader de selv har forvoldt...........(!)
Hvordan kan svenskerne vende sig til de borgerlige med tillid?
ÖlandsBladet , 3 november 2005; Krönikan, Anders Johansson
Inget land av Sveriges blygsamma format kan ta emot hundratusentals människor från andra länder under några decennier och ikläda sig rollen som huvudsaklig försörjare, utan att det får svåra konsekvenser för den egna nationen.
********
I en nyutkommen bok som heter Exit Folkhemmet (CRUZ DEL SUR, ISBN 91-87028-02-6) behandlas invandringen ur ett vetenskapligt perspektiv av fyra mycket meriterade forskare: Ingrid Björkman, Jan Elfverson, Jonathan Friedman och Åke Wedin. Jag ska återkomma till deras slutsatser men låt mig först få berätta om - Birgit Friggebo.
Under ett drygt år var jag medlem av Smålands akademi, invald samtidigt med just Friggebo, som avslutat sin karriär som folkpartistisk politiker där hon krönte sin bana med en ministerpost. Vid den tiden var hon landshövding i Jönköping. Vi satt bredvid varandra; hon var en lågmäld och kamratlig person. Men i samband med att hon gav en presentation av sitt liv omtalade hon till min stora häpnad att "det bästa hon gjort under sina politiska år" var att låta "flyktingarna få stanna i Sverige". Det hon syftade på var det tillfälle vid 1990-talets början då hon beviljade motsvarande två svenska städer uppehållstillstånd på ett enda bräde utan att deras asylskäl ens utreddes.
Jag häpnade, men teg. Det jag hörde var en politisk idiot. Få svenska politiker har åsamkat landet större ekonomiska skador än just Friggebo, som, egendomligt nog, är gift med den kanske skarpaste kritikern av den svenska invandrarpolitiken, nämligen nationalekonomen, professor Bo Södersten, vilken också påvisat kostnaderna för den.
********
"Friggebo släppte lös en okontrollerad flodvåg", skriver författarna. Folkpartisternas flyktingpolitik var extrem. "En ledande grupp inom ett parti med mindre än tio procent av väljarkåren bakom sig och vars väljarmajoritet var motståndare till dess flyktingpolitik, kom ändå av andra omständigheter i läge att föra denna politik för hela landets räkning. Dessa i verksamheten oerfarna folkpartipolitiker, som inte accepterade råd från någon (allra minst från Invandrarverkets chef Christina Rogestam!) tilläts under ett par av de ekonomiskt svåraste år landet genomlidit i modern tid göra Sverige till världsmästare i asyl och permanenta uppehållstillstånd till en kostnad av miljardbelopp ur statskassan. Eller, rättare sagt, lagd på statsskulden."
word dok:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload1/Olyckan_Friggebo.doc

se evt . Leijonborg seneste nyhedsbrev:
http://www.folkpartiet.se/templates/News____11475.aspx

Hizb ut-Tahrir: Sandhedens time er ved at indtræffe
Til tvivl var der ikke afsat plads i Nørrebrohallerne søndag eftermiddag. Omkring 800 tilhørere, drenge og yngre mænd til højre, piger, yngre kvinder og enkelte børn til venstre, de fleste koncentreret lyttende, lagde øre til det stærkt troende partis årskonference om Vestens statsterror mod muslimer – og muslimers ansvar for Allahs sejr.
De tre talere var alle præget af én følelse: Krænkelse. Deres budskab var, at Vesten fører krig mod islam i frihedens navn. Der er ingen løsning uden jihad og sharia og forening af alle muslimer i ét stort rige.
http://www.information.dk/Indgang.php?pShow=Webavis/WAvVis.php&pWAvVis=940
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net