lørdag, december 17, 2005

Salman Rushdie i The Times

som en katharsis ovenpå en hel del af det nedenstående vås. En passende sammenfatning:
What this cultural debate needs is more dirt, less pure stupidity
Salman Rushdie

MULTICULTURALISM has always been an embattled idea but the battle has grown fiercer of late. In this, it is terrorism that is setting the agenda, goading us to respond: terrorism, whose goal it is to turn the differences between us into divisions and then to use those divisions as justifications. No question about it: it’s harder to celebrate polyculture when Belgian women are being persuaded by Belgians “of North African descent” to blow themselves — and others — up. Comedians have been trying to defuse (wrong verb) people’s fears by facing up to them: “My name’s Shazia Mirza, or at least that what it says on my pilot’s licence.” But it will take more than comedy to calm things down.
***********
The beginnings of an answer may be found by asking the question the other way around: what does a society owe to its citizens? The French riots demonstrate a stark truth. If people do not feel included in the national idea, their alienation will turn to rage. Chouhan and others are right to insist that issues of social justice, racism and deprivation need urgently to be addressed. If we are to build a plural society on the foundation of what unites us, we must face up to what divides. But the questions of core freedoms and primary loyalties can’t be ducked. No society, no matter how tolerant, can expect to thrive if its citizens don’t prize what their citizenship means — if, when asked what they stand for as Frenchmen, as Indians, as Britons, they cannot give clear replies.
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,1072-1918306,00.html
set hos: http://angantyr.blogspot.com/

Professor Strukturkamelen
Mona Sahlins opfindelse, som DR citerer som om han var en fuldstændig ukontroversiel autoritet. Da han mener at Sverige er "strukturellt racistisk", kan han ikke lide forskning i indvandrerkriminalitet overhovedet. Ikke engang i så trygge hænder som BRÅ´s . Og som man ser, hvis der endelig er en overrepræsentation, er det fordi man blir forbryder af at blive diskrimineret (sic!)
"Vi" och "dom" igen
Oseriös forskning Brottsförebyggande rådets och Försäkringskassans rapporter om anmälda brott och sjukskrivningar bland invandrare förstärker vi-och-dom-tänkandet och är vetenskapligt betänkliga, skriver professor Masoud Kamali, regeringens integrationsutredare.
********
Ytterligare bevis på Brås föreställning om "vi" och "dom" är att Brå inte alls ställt frågan om diskriminering. En undersökning om diskrimineringens effekt på statistiken finns uppenbarligen inte med i Brås kartläggning.Faktorer som en större benägenhet att anmäla personer med mörkare utseende, polisens benägenhet att oftare söka efter brottslighet i stigmatiserade områden etc är ingenting som tycks intressera Brå.

Det är ytterst allvarligt att statliga myndigheter producerar oseriöst och ogrundat material förklätt i vetenskapliga former.

MASOUD KAMALI professor i socialt arbete och ansvarig för regeringens Utredning om makt, integration och
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_11330610.asp

men kan ta en teskefuld af Rojas genmæle - her er vi i det mindste sluppet ud fra dårehuset, selvom han af nogle betragtes som en vendekåbe:
Klart att det finns kulturella skillnader
Oviljan att erkänna skillnader mellan olika invandrargrupper är bara av ondo. Den bidrar till att vi i generaliserande termer talar om "invandrare" och gör det svårt att komma till rätta med brottsligheten.

Det skriver i dag folkpartiets integrationspolitiska talesman MAURICIO ROJAS och försvarar sitt hårt kritiserade inlägg i DN i måndags.
http://expressen.se/index.jsp?a=490321
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net