lørdag, januar 28, 2006

Den nygamla rasismen

og andre oversættelser fra de to sidste dage. Översättare: Räknenissen:
Krönika: Av Kaare Bluitgen, författare, Köpenhamn
Om man tar Koranen och traditionerna om Muhammeds uttalanden och gärningar bokstavligt, leder det till frivilligt avståndstagande från den solidariska gemenskapen och inlåsning i parallellsamhällen, skriver dagens krönikör.
Ska Koranen förbjudas? Frågan kan verka absurd, men har blivit relevant i samband med diskussionen om yttrandefrihetens gränser.
*********
Muslimsk salamitaktik
Av TINA MAGAARD, forskningsassistent, Statsvetenskapliga institutet, Aarhus Universitet Muslimska Trossamfundet följer troligen den salamitaktik som profeten själv använde gentemot otrogna:
Först provocerar man fram en konflikt, som man eskalerar utöver vad de otrogna kunde ha föreställt sig. Sedan ger man sig själv rollen som försonaren med framsträckt hand för att uppnå eftergifter som de otrogna annars aldrig skulle ha accepterat.
**********
Sjuksköterskor: invandrarpatienter är en belastning
Åtta av tio sjuksköterskor på landets sjukhus som har daglig kontakt med invandrarpatienter har under det senaste året haft problem med att vårda patienter med invandrarbakgrund.Det visar en ny undersökning som gjorts av facktidningen Sjuksköterskan.
***********
Kopplar terrorfaran till invandrare
TERRORSITUATIONEN är ALLVARLIG:
PST-chefen Jörn Holme säger att det finns större skäl att frukta egna medborgare än asylsökare när det gäller terroraktioner. Det är inte asylsökare, utan andra- och tredjegenerationens invandrare som utgör störst terrorfara, säger PST-chefen.
alle på word.dok.:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload6/nygamla_rasismen.doc

Dem og os
en kliché i vridemaskinen:
Af HANS HAUGE
UDTRYKKET "dem og os" gentages igen og igen. Især af "dem" imod "os". De anklager os for at dele dem (os?) op i dem og os, og det må man åbenbart ikke.
Mab kan bare ikke undgå det. Hvis man ikke kunne opdele i dem og os, kunne man ikke lave politik. Næsten alle deler jo op i venstre og højre, og hvis man ikke gør, kalder dem til venstre os til højre for dem. SF er os, og DF er dem. Og omvendt.
Politiske partier siger, at de er for hele folket. Kulturpolitikere siger, at kultur skal være for alle. De ved godt, at det ikke passer. Et parti er partisk og tager altid stilling for "os" mod "dem". Hvad skulle vi ellers med partier? Kun i en totalitær stat er der ikke "dem og os": Der er man ein Volk.Det danske sprog f.eks. kunne slet ikke eksistere uden at dele op i "dem og os". Der er "os", der kan dansk, og dansk taler vi, for at de andre - dem - ikke skal kunne forstå os. Ellers kunne vi jo lige så godt afskaffe dansk og alle snakke engelsk - eller kinesisk..................................................
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3522680
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net