torsdag, januar 26, 2006

En drævende, nasal, jysk røst

lød fra etagen ovenover, da jeg på hjemvejen var inde om biblioteket for at pløje aviserne. "Bjerregaard, magt og "feministisk-nøgen-numse-massage". Jo, det var Socialdemokratiets krønikeskriver og Politikens litterære intelligensreserve, Hanne Vibeke Holst. Publikum var de kvindelige dimittender fra biblioteksskolen årgang 1975. Fordomme? Jeg kalder dem "bagdomme" eller bare : observationer.
Jeg var nødt til at forføje mig og svigte min journalistiske nysgerrighed. (foto © webmaster)

Tonen i udlændingedebatten er sygdomsfremkaldende
ved et tilfælde ved jeg, at Elmer i al fald indtil for to år siden, er en engageret kommunist. Et dårligt sanhedsvidne i mine øjne, men ikke i Politikens. Mon Elmer læser fagbladet "Sygeplejersken" idag ?
Politiken 26. januar 2006
Af Mogens Elmer, praktiserende læge, Nørrebro
Vi er nunæsten 1.100 danske læger, som med vores underskrift på udtalelsen 'Læger siger fra' har protesteret mod den fjendtlige tone og det uværdige debatniveau, som den danske debat om flygtninge og indvandrere befinder sig i.
**********
Dendiskriminerende indvandrerdebat har - i nogle medier og hos nogle grupperinger - taget form af en kollektiv nedgørelse af mennesker med anden baggrund end vores, en nedgørelse af hele deres kulturelle baggrund: Deres religion lægges generelt for had, deres beklædning latterliggøres, deres sprog tilsidesættes, deres musik og spisevaner negligeres.
Dette betyder på lang sigt systematisk nedbrydning af disse menneskers selvtillid og stolthed. Det betyder et kronisk stress og mindreværd. Og det mener vi er sygdomsforvoldende.

Selvforsvar er racisme
naturligvis !
Lars Klint: Lägg ner vapnen - nattvandra!
Upplös medborgargardet!Lägg ner vapnen och börja nattvandra i stället.Det är mitt råd till machopapporna i Limhamn-Bunkeflo som är i full färd med att upprätta telefonlistor och strategier, fintrimma muskelmassor och basebollträn.I februari är de klara för utryckning. Redo att banka ungdomsrånare från de invandrartäta förortsområdena. Det funkar inte. Det blir inte bra.
*********
Uppbackningen från allmänheten är stark. Fast mejlen som väller in efter mina artiklar i veckan är inte bara förstående, deltagande och allmänt uppmuntrande till initiativet. Många är renodlat rasistiska. Med gott om råd hur man bäst oskadliggör och paketerar blattarna/inkräktarna. Och rent generellt kör ut dem med alla släktingar och avkommor.Det är kusligt.
Vi är inte rasister, säger gardesledaren Hans. Vi vill bara skydda våra barn. Vi vill skapa trygghet. Må så vara.
Men ni kommer att utnyttjas i rasistiska och främlingsfientliga syften. Och ni kommer att provoceras av just dem ni så ädelt vill skrämma och kämpa ned - ungdomsrånarna av utländsk härkomst.
Jag var runt och frågade hur medborgargardet uppfattas bland invandrare i Rosengård och Kroksbäck, områden där rånarna ofta antas höra hemma.- Gubbarna är inte kloka. De vet inte vad de sätter igång, sa 15-åriga Saida.
http://kvp.se/index.jsp?a=513975
Somnabulister

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net