lørdag, januar 21, 2006

Karen Jespersen på svenska

översatt av Räknenissen, foto © webmaster
Karen Jespersen
Lördagskommentar i Berlingske Tidende 2006-01-21
Det auktoritära Sverige och invandringen
Riksdagsvalet i september ökar den svenska elitens rädsla för att den öppna danska debatten om invandringen ska ta språnget över Öresund. Därför kommer det nya utfall om danskarnas främlingsfientlighet.
Sveriges största tidning, Aftonbladet, riktade i söndags hård kritik mot danskarna för att vara islamofobiska – det vill säga sjukligt rädda för islam. Sådana anklagelser från svenska medier och politiker har hörts förr.
- Men i verkligheten handlar de mer om debatten i Sverige än om debatten i Danmark. Den svenska eliten vill för allt i världen förhindra att den danska debatten tar språnget över Öresund och ”sätter idéer” i den svenska befolkningens huvuden. Det är särskilt angeläget nu när det ska bli riksdagsval i september. Därför ska svenskarna med alla medel vaccineras mot den danska sjukan: En öppen debatt och en stram utlänningspolitik.
************
Men i grunden har inget förändrats. Det finns fortfarande en djup skillnad mellan befolkning och elit i synen på det svenska samhällets framtid.De kritiska åsikterna i befolkningen är inget uttryck för att svenskarna är främlingsfientliga – lika litet som så är fallet med danskarna. De är mer uttryck för en oro för det svenska välfärdssamhället som har satts under press av invandringen.
En stor del av den svenska befolkningen reagerar på den ökande uppsplittringen som hotar sammanhållningen och förtroendet mellan invånarna.
Men för eliten är folklig värdegemenskap och sammanhållning inte viktigt. Tvärtom betraktas det som bakåtsträvande och självtillräckligt.I Danmark kunde eliten inte i längden ignorera de krav som befolkningen ställde för att värna ett sammanhängande och välfungerande välfärdssamhälle.
I det mer auktoritära Sverige tar eliten i politik och medier till mycket hårdare medel för att trycka ner debatten och hålla befolkningen i schack. Men befolkningen rör sig, och det utgör ett faromoment fram mot Riksdagsvalet.
I ett försök att besvärja makterna värmde Aftonbladets redaktör än en gång upp alla klichéerna om danskarnas främlingsfientlighet. (word dok.:)
http://files.upl.silentwhisper.net/upload4/Jespersen_svenska.doc


Danske royalister ?
meget morsomt at høre SVT´s korte dækning af prinsedåben i Danmark. Jeg hæftede mig ved to replikker : "Danske royalister var mødt op i stort tal". Jamen, vi har så at sige ingen republikanere, så det giver ikke rigtig mening at kalde de fremmødte for "royalister". Emnet republik er slet ikke på dagsordenen som i Sverige, hvis elites despekt for historien har avlet typer som den nedenstående Staffan Heimerson.
Jeg studsede også over sætningen: "Danskerne, der ynder at kalde deres monarki for verdens ældste". Jamen det er verdens ældste kongehus, der endnu er i funktion. Det er jo derfor vi kalder det sådan, og iøvrigt holder af det fordi vi indser vores lange histories betydning for hvem vi er idag. Kongehuset er et nationalt symbol af samme vigtighed som Jellingestene, Kronborg, Roskilde Domkirke, Dannebrog og utallige effekter på vores Nationalmuseum.
Hvilke andre svenske nationalsymboler vil Heimerson jævne med jorden ? Skibet Wasa ? Birka ? Skansen ? "Du gamla, du fria " ?
Jag vill inte stå upp för Victoria
Hade det inte varit för Idrottsgalan i måndags hade jag fortsatt att vara en ljummen republikan. Med tonvikt på ljummen...........................
Ner med både kungen och presidenten! "Kommenderad att resa mig! För två kungabarn!
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,765954,00.html

På studiebesøg
en skønne dag må vi vise Mona Sahlin og Barbro Holmberg rundt
i Folketinget og på Jyllandsposten:
Mye god FrP-politikk i Danmark
Per Willy Amundsen har mye godt å si om dansk innvandringsdebatt. - Den er mye friere, sier han til Magazinet. Her er han avbildet foran danskenes Folketing.

Danskene får kritikk for islamfobi i svensk riksavis, men danskene selv slutter opp om politikken. Den får også støtte fra norsk hold.
Kommet videre
Men fra nord får danskene støtte av FrPs innvandringspolitiske talsmann på Stortinget, Per Willy Amundsen. Han er på studietur i Danmark og har fått med seg debatten som oppstod i kjølvannet av det svenske utspillet.
- Danmark opplever mange av de samme problemstillingene som vi har i Norge, de har kommet litt videre i en mer åpen debatt, mens vi ligger og stanger i Norge. Det syntes jeg er veldig interessant, sier Amundsen i det han møter Magazinet i det danske Folketinget (tilsvarende Norges Storting). - Amundsen mener oppslaget i den svenske avisen Aftonbladet illustrerer at svenskene ligger etter Danmark og Norge i innvandringsdebatten.
- Sverige ligger kanskje enda lenger bak oss. Danmark har åpnet for debatt, og nå ser vi de tiltakene de foreslår og gjennomfører virker, så her er det mye god FrP-politikk. - Debatten her er mye den samme som hjemme, men den er friere. Det er dit vi må komme i Norge også. Man må ikke være så politisk korrekt at en for en hver pris legge lokk på debatten, sier Amundsen.
Mer romslig
- Har du gjort deg opp noen tanker om hvem det er som driver frem debatten i Danmark, er det krav fra folkedypet eller politiske miljøer som driver den frem?
- Jeg tror det er en kombinasjon. I Danmark har de en kultur som er annerledes og mer romslig. Det offentlige rom tillater mer i selve debatten. - Som det danske folkeparti sier; "kulturradikalerne legger ikke lokk på debatten her." Det er kulturradikalere her nede også, men de legger ikke i så stor grad lokk på debatten som hjemme.
- Samtidig tror jeg tallet innvandrere var kommet langt høyere her i Danmark, med de påfølgende problemer. Jeg tror de i dag er der vi vil være om to til tre år, mener Amundsen om utviklingen i Danmark sammenlignet med Norge.-
Men er det ønskelig at vi får en så skarp debatt i Norge?
- Debatten bør etter min mening være åpen og mest mulig frimodig. - Noe jeg også tror den er i ferd med å bli i Norge også, selv om vi har en sosialistisk regjering............................
http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=21991
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net