torsdag, januar 12, 2006

Ubønhørlig logik I

Kronik: De religiøse følelser og det rationelle demokrati
Af Kai Sørlander, forfatter og filosof, Brønshøj
foto © webmaster
-"I første omgang kan vi fastslå, at grunden til, at muslimerne føler sig krænkede, er, at tegningerne overtræder et islamisk bud om, at Muhammed ikke må afbildes. Et islamisk billedforbud.
Det vil sige, at når muslimerne er krænkede over tegningerne i JP, så er de krænkede over, at ikke-muslimer ikke bøjer sig for islamisk lov. Og det, som de kræver, når de kræver, at JP undskylder og i fremtiden undlader at bringe sådanne tegninger, det er, at ikke-muslimer skal underkaste sig islamisk lov.
Men hvis det er sagens kerne, så drejer den sig ikke kun om ytringsfrihed - eller om kunstnerisk frihed - men også om religionsfrihed. Så drejer sagen sig om, hvorvidt ikke-muslimer har ret til at vise, at de ikke er muslimer, ved at bryde det islamiske billedforbud."
*********
For muslimerne medfører dette, at de af hensyn til deres demokratiske forpligtelse skal suspendere deres forpligtelse på det islamiske lovsystem (sharia). Kan og vil de det?Når vi ved, hvor vanskeligt muslimerne har haft ved at bygge demokratier, hvor de har udgjort flertallet, så er det et yderst vigtigt spørgsmål.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3489606

Ubønhørlig logik II
kan man jo heller ikke frakende dette ræsonnement:
Pia Kjærsgaard vender op og ned på begreberne
Forfatter: Harry Vinter
”Femte kolonne virksomhed” kalder formanden for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, i sit seneste ugebrev Islamisk Trossamfunds bestræbelser på at opildne muhamedanske lande imod Danmark og fortsætter:”Jeg kan imidlertid ikke finde noget bedre ord for den skændige kampagne, som trossamfundets udsendinge har ført mod Danmark – det skulle da lige være landsforræderi”.
- Her vender Pia Kjærsgaard op og ned på begreberne. For de rejsende repræsentanter for Islamisk Trossamfund har bestemt ikke forrådt deres hjemlande.
De er bestemt ikke landsforrædere. Medlemmerne af Islamisk Trossamfund udviser en beundringsværdig troskab over for de lande, de kommer fra, og overfor de udemokratiske værdier, de repræsenterer. De synes oven i købet at koordinere deres anti-danske aktiviteter med disse landes officielle repræsentanter i Danmark.

http://www.dendanskeforening.dk/side1-cid-1-aid-683-mid-1-params-2.html

Cartoon Jihad
FrontPageMagazine.com
January 10, 2006
Nothing generates anger in the Muslim world like a cartoon. The most recent cartoon-Jihad comes from a Danish newspaper that printed cartoons depicting the prophet Muhammad. The Jyllands Posten, Denmark's biggest newspaper, has been bombarded by street protests, international diplomatic incidents and death threats against cartoonists who have gone into hiding, fearing for their lives. I'm fond of the Jyllands Posten newspaper because they run my cartoons. Reporter Anders Raahauge wrote the report below to cartoonist Doug Marlette who alerted me to the ongoing events:
http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=20837

Løgn og manipulation
surprise, surprise........................
Da en gruppe danske imamer for nylig rejste til Mellemøsten for at vinde støtte til deres kritik af Muhammed-illustrationerne ogstatsminister Anders Fogh Rasmussen, var tegningerne tilsyneladende ikke provokerende nok til formålet.
Ekstra Bladet skriver torsdag, at delegationen også medbragte billeder og tegninger der blandt andet viser profeten Muhammedafbilledet som pædofil og udstyret med grisetryne, ligesom der er etbillede af en bedende muslim, der voldtages analt af en hund.
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3490826/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net