onsdag, februar 22, 2006

The Closing of Civilization in Europe"

Europe’s current problems are entirely self-inflicted. This does not mean, however, that the result will be less catastrophic. By subverting the roots of its own Judeo-Christian culture – a process that started with the French Enlightenment – a religious and cultural vacuum was created at the heart of European civilization. The collapse of faith in its own values has, not surprisingly, led to a demographic collapse because a civilization that no longer believes in its own future also rejects procreation. Today, a new religion and culture is supplanting the old one. There is little one can do about it, but hope for a miracle.
*************
The coming decade will witness the war between the values of Islam and the secular “values” of the decadent, hedonistic post-Marxist Left. We have seen the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, last November’s prelude to the French civil war, the Danish cartoon case. This is just the beginning of the beginning. I do not consider myself a pessimist, merely a realist. It is quite clear who is going to lose – and whose fault that will be.

http://www.brusselsjournal.com/node/852

"Læger bør ikke bære religiøse symboler.......
herunder tørklæde."
Endelig et meget velgørende indlæg for os der ikke ønsker, at blive befamlet af en fjern, fiktiv profet, hvis vi ligger i en seng og ikke kan forsvare os mod det. Kom så i gang med et tillæg til hospitalernes beklædningskodeks, Lars Lykke. At dømme efter de studerendes påklædning, er det noget der haster.

Af Marianne Breds geoffroy og Vibeke Manniche, hhv. psykiater, ph.d. og kommunallæge, ph.d., Politiken 22.2.2006
-»Det er for alvor nødvendigt at bringe fokus på vigtigheden af, at blandt andre læger forbliver neutrale og ikke skilter med deres religion, seksualitet ej heller politiske ståsted i mødet med patienten.
Hverken muslimen, jøden eller den kristne skal skilte med »hvilken Gud denne elsker« i sit lægelige arbejde. Den verden, vi lever i, viser med al sin tydelige gru, hvor megen konflikt og splid netop religion desværre kan skabe mellem mennesker. Det betyder da også, at der ikke mindst i disse tider vil være patienter, som vil føle sig intimideret af en tørklædebærende læge, læge med en kalot eller for den sags skyld et stort guldkors hængende om halsen. Det gælder for så vidt også for andre sundhedspersoner.

***********
Vi har religionsfrihed, ja, men det ændrer ikke ved, at det er patienten, der skal sættes i centrum og ikke lægen. Religion er en privatsag, som lægen kan skilte med som privatperson. I mødet med patienten skal lægen som person træde i baggrunden, og patienten må ikke på noget tidspunkt komme i tvivl om, hvorvidt lægens religiøse overbevisning gør, at denne ikke vil hjælpe patienten med en anden religion bedst muligt.
Sidst, men ikke mindst må vi som kvindelige læger i fælles front kæmpe mod kvindeundertrykkelse. Tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol og signalerer, at kvinder er mænd underdanige. Tørklædet repræsenterer et syn på kvinder, som ikke er et moderne og ligeværdigt samfund værdigt.

"Muslimer vil nedlægge arbejdet"
og brænde deres danske pas, og det ville jo være et helt ubærligt slag for Danmark, med den erhvervsfrekvens de har. Og endnu værre om Akkari skulle brænde det pas som han har afpresset sig til, og aldrig burde have haft. Jeg vil råde folk med biblioteksadgang at se Politiken fra i søndags med Akkaris 100.000 kroner dyre annonce på et stort set uforståeligt dansk. Hvem mon har betalt så meget for 3/4 side kaudervælsk?
Han og Abu Labans forening bærer det pompøse navn 'Det Europæiske Udvalg til Forsvaret af Menneskehedens Forbillede´. Er Politiken flov over sine venner, siden der har været så tyst om den mildt sagt opsigtsvækkende 3/4 side annonce?
Ekstra Bladet 22.2
Akkaris store plan: Bål på Rådhuspladsen og arbejdsnedlæggelse
Af John Mynderup og Kåre Quist
Krænkede danske muslimer har endnu nogle trumfkort på hånden, hvis ikke snart undskyldningerne fra Jyllands-Posten og regeringen begynder at skylle ind over dem.

Ifølge volds- og talsmand Ahmed Akkaris slagplan er der endnu den mulighed tilbage, at danske muslimer samles på Rådhuspladsen i København for at brænde deres danske pas!Ifølge en tjekliste fra foreningen The European Commitee for Honouring of The Prophet, som Akkari er talsmand for, skal afbrændingen af danske muslimers pas på Rådhuspladsen kun ske, hvis andet ikke hjælper.
Samtidig forbereder Akkari og hans fortrolige en arbejdsnedlæggelse på én dag. DR har også de rystende trusler her :
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/02/22/135207.htm

Danske imamer meldt til politiet
Imamers rundrejse i Mellemøsten medfører, at politiet nu undersøger, om de har overtrådt loven. Er det tilfældet, risikerer de udvisning.
http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=336408

Kamal - jeg var jo læge - Qureshi
mener ligesom sin formand Søvndahl, at Danmarks rennommé er alvorligt på spil i Islamabad og omegn. Assisteret af halal-journalist Helle Ib, i Ugeskrift for Læger får vi dog et lille håb om at blive taget til nåde. Puha, det lettede ! (foto © webmaster)
Læger kan genopbygge Danmarks tabte goodwill
»At Danmarks image i nogen grad står på spil som følge af Muhammed-krisen, er SF-politikeren ikke i tvivl om. Fokus er blandt andet rettet imod, hvordan danskerne behandler etniske mindretal.
»Når vi i de seneste år har været ude og talt med lægekolleger fra andre dele af verden, bliver der spurgt til, hvad der foregår i Danmark. Veluddannede grupper læser også The Guardian og The Economist og lytter til Europarådet, der har kritiseret Danmark gennem de seneste fem år. Det nye er, at vi nu kan forvente, at også almindelige patienter vil stille spørgsmålstegn ved, hvad Danmark står for,« siger Kamal Qureshi.

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_pageid=33,15604219&_dad=portal&_schema=PORTAL
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net