mandag, marts 20, 2006

"Vi fører krig mod svenskerne"

I og for sig gammel nyt. Lav- intensitets borgerkrigen har mange erfaret på det smerteligste i årevis. Nu er det trængt ind på Universitetet. Om det nogensinde trænger ind i Riksdagen, kan man have berettiget tvivl om:
Universitetsstudie: Ungdomsrånen är ett "krig mot svenskarna"
I tidningen Skånska Dagbladet kunde man den 18 mars läsa om sociologen Petra Åkesson som i en C-uppsats vid Lunds universitet intervjuat unga invandrare i Malmö som rånat svenskar.
- Åkesson menar att hon som utlandsadopterad med ett icke-svenskt utseende lättare kunnat få ärliga svar från de kriminella invandrarna eftersom de i viss mån har räknat henne till sin grupp.
- Slutsatsen i Åkessons studie är att den huvudsakliga drivkraften bakom rånen inte är materiell vinning utan att de snarare är en del i ett pågående "krig mot svenskarna" och det svenska samhället.


»Vi krigar mot svenskarna - unga rånare om hur och varför de begår brott.« Petra Åkesson rapport, kriminal-sociologi ,Lund, pdf 32 sider: http://www.sociologi.lu.se/krim/vi_krigar.pdf

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) vender ikke overraksende bebrejdelsen mod svenskerne og lader tvivlen komme de anklagede tilgode. Men det er jo deres branche - statslige bortforklaringer:
Rån - en hämd på ett samhälle som sviker ?
Tidligere og nuværende medarbejdere om BRÅ i Aftonbladet 2002:
»Det är en katastrof överallt på BRÅ«
psykiatriprofessor Sten Levander.
»BRÅ:s uppgift är att fabricera forskning som justitieministern tycker om«.
»Vi bedriver inte fri forskning, utan vinklar rapporterna så att de passar regeringen«.
Professor och romanförfattaren Leif G. W. Persson

Sharia er fred, demokrati og kvindefrigørelse.............
puha, det lettede. Her gik man lige og frygtede at det var islamisk lov med visse ligheder med Moselovens liberale livssyn:
»Den abstrakte term islam er ikke nødvendigvis et levn fra en fjern og mørk fortid, men derimod en metafor, hvis betydning refererer til vidt forskellige livsanskuelser. Opfattelsen af islam er for nogle stræben efter menneskelig perfektion og refleksion over livet. For andre er islam kampen om et retfærdigt samfund, hvor kvinder frigøres fra mandschauvinistiske og patriarkalske mønstre, og for andre igen er islam et håb om at få brød på bordet og slippe for ydmygelse. For andre igen er islam vedvarende tilpasning til nye og foranderlige omstændigheder. Begrebet sharia er ligesom idiomet islam en metafor. Sharia fortolkes meget individuelt, og betyder ikke nødvendigvis islamisk lovgivning, som vi kender fra Iran eller Saudi-Arabien. Sharia betyder for nogle et retfærdigt samfund og et system, der giver kvinder mulighed for at tage sig en uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet. For andre betyder sharia et civilsamfund, som kan fremme folkets interesser. For andre igen betyder sharia demokrati.«
Berlingskes kronik : Brændemærket som muslim

alternativ definition: Hvad er sharia

Den Radikale psyke
"sjæl" er nok for stort et ord. Det gemmer vi til en anden lejlighed:
»Nu undrer professor Hvidberg Hansen sig over Marianne Jelveds skingre angreb, for det er jo den (mangel på) udlændingepolitik, som hun i sin tid tvang Socialdemokraterne til at føre, der er hovedårsag til de forhold, hun nu angriber.
- Groft sagt er enig med professor Hvidberg-Hansen i analysen, men modsat ham undrer vi os ikke over Marianne Jelveds skrig, men ser dem som i og for sig ret naturlige reaktioner fra en forpint sjæl. Marianne Jelved, der i grunden er et fornuftigt menneske, lider ganske enkelt af meget stor skyldfølelse, men den radikale tradition tillader hende ikke at konfrontere denne velbegrundede skyld, hvorfor hun nødes til at projicere den ud på Fogh Rasmussen. Fænomenet er udførligt beskrevet i den psykologiske faglitteratur. Havde hun været digter af den klassiske type, ville hun have fulgt Henrik Ibsens »at digte er at holde dommedag over sig selv«.
-Men hun er ikke digter. Hun er radikal, og at være Radikal er at holde dommedag over de andre.«
Claes Kastholm Hansen, Groft Sagt, Berlingske (tegning, Ekstrabladet)

Open democracy
åben afstemning.

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net