tirsdag, april 04, 2006

"De har tagit med sig 1200-talet hit"

Kurt Lundgren følger stadig den makabre rettergang i Kalmar:
Rättegången mot 20-årige Abbas mördare fortsatte under måndagen; det följande är ett kort utsnitt.
-Rättegången blixtbelyser ett allvarligt, djupt och förmodligen långvarigt sociokulturellt problem, som Sverige åtagit sig att lösa genom att bevilja asyl och medborgarskap.
- Fast det är vuxna människor i 40-årsåldern kan många av dem varken skriva eller läsa, de är totalanalfabeter på sitt eget språk; de har försökt tillgodgöra sig svenska för invandrare men kan efter åratal av vistelse i landet inte ett ord svenska.
- Ingen har ett stadigt arbete, alla lever på bidrag från det allmänna och nästan alla säger att de har psykiska problem av något slag, att de är fysiskt sjuka och har förlorat i vikt under rättegången. Den åtalade mamman är opererad flera gånger, dottern Sarah har njurproblem, pappan säger att han är psykiskt sjuk etc.De lever isolerade i klaner och vidskepliga föreställningar; de har tagit med sig 1200-talet hit.
"Abbasmordet : Vittnen lever i skräck

Irak: Que Faire ?
Jeg kender én der har et enkelt forlsag: Genindsæt Saddam, sig "undskyld, dette land uden et civilsamfund, denne elendige, formørkede parodi på en stat, kan kun regeres af en maksimalt brutal diktator, og giv os forresten lidt olie". Irak var nok civillisationens vugge. Nu er det dens byrde, ikke mindst takket være en vis profets uhjælpeligt asociale verdenssyn.
Pro amerikaneren Ulf Nilson skriver fra New York:

-»Det bästa vore om Bush öppet erkände sina misstag (det händer givetvis inte) men slog fast att den obehagliga pjäsen måste, helt enkelt, måste fortsätta. Hela västvärlden, kriminellt oljeberoende som våra ledare gjort oss, borde ställa upp och hjälpa till, alls inte för Bushs skull, men för vår egen. Om Irak kollapsar - i dag en distinkt möjlighet - riskerar vi följande:
I samband med att Irak slutgiltigt spricker upp blir det krig mellan Turkiet och kurderna, när de senare försöker bilda en egen stat.
Shiiterna utropar en egen, kanske islamistisk stat, och etablerar nära samarbete med ett snart atombeväpnat Iran.
Uppror utbryter i Pakistan, Egypten, Saudiarabien, Syrien och andra arabländer - alltid med extrema islamister i förfronten, alltid präglade av hat mot oss som man uppfattar som kristna (hahaha!) och därför dömda till helvetet som, enligt Koranen "är en brasa som räcker till".

-Femton år efter det kalla krigets slut är vi på väg in i en kris som förvärras av idiotiska amerikanska misstag. Och av att ledare i andra västländer - inte minst Sverige och Frankrike - inte tycks begripa ett skvatt. Även om man har olika uppfattningar kan man ha samma fiender.«
Ulf Nilson: Ny kris efter det kalla kriget

DAMP brødrene Rothstein
Suk ! Som om vi ikke havde fået nok af Muhammeds krise - og Rothstein Bros. der tilsyneladende ikke har noget fornuftigt at tage sig til. God anmeldelse på KrD via Urias:
“I denne bog gennemgår det fra medierne velkendte DAMP-par, Rothstein & Rothstein, forløbet i “Muhammed-krisen”. Dog ikke dokumentarisk, for de lader ikke folk, der er uenige med dem, komme til orde, men til gengæld citerer og refererer de livligt fra egne tv-optrædener og avisartikler, de og deres venner selv har skrevet. […]
Henrik Jensen om Rothsteins overdrevne respekt for islam og despekt for andre religioner

Hædersmanden Haarder
(tegning: Politikens oikofob, den kvindelige Carsten Jensen, Anne Marie Steen Petersen. Man aner hendes fortid i Røde Mor,på Socialistisk Dagblad i ungdomsoprøret på sociologi)
Den borgerlige politiske korrekthed
Berlingske Tidende 4. april
Af Bertel Haarder Undervisningsminister (V)

-»Klokkeklar udmelding Tidligere var politisk korrekthed forbeholdt venstrefløjen og kredse omkring Politiken og Det Radikale Venstre. Nu er den tilsyneladende ved at brede sig ind i borgerlige rækker.Gitte Seeberg har på sin plads i Europa-Paralamentet glemt alt om Østrig-skandalen, som handlede om, at stats- og regeringscheferne vedtog sanktioner imod Østrig på grund af en regeringsdannelse, der sidenhen aldeles blev frikendt for alle anklager. Flovt, flovt, ikke for Østrig, men for EU.
- Nu er det tilsyneladende blevet Danmarks tur. Ikke på grund af nogen som helst brud på konventioner eller andre forpligtelser. Ikke fordi vores integrationspolitik på nogen måde står tilbage for andre landes, tværtimod.
- Men – ifølge Gitte Seeberg og visse erhvervsfolk – fordi regeringen i Folketinget støtter sig på Dansk Folkeparti, som blandt udenlandske journalister og andre intellektuelle beskrives som et racistisk og fremmedfjendsk parti, der bestemmer over regeringen.Det sidste bygger på ukendskab til dansk mindretalsparlamentarisme.
-Det danske EU-formandskab var næsten perfekt og uden mislyde på trods af, at Dansk Folkeparti altid har været imod EU. Udlændingepolitikken svarer til Venstre og Konservatives mangeårige krav og støttes stort set af Socialdemokraterne. Jeg ved det, for i begge tilfælde var jeg som integrations- og europaminister stærkt involveret. Der er simpelthen ikke noget at komme efter, hvis man ser ordentligt efter og lader være med at lægge sig på ryggen for udenlandske journalisters »vom Hörensagen«. Det kan Gitte Seeberg hilse síne politisk korrekte venner og sige«

Det vil jeg da også være.......

altså være direktør. Da titlen ikke er mønster-beskyttet, vil jeg fremover kaldemig selv "direktør" - altenativt "redaktør". Lægge strategier - det er lige mig.
»............et passende direktørjob, helst i telekommunikationsbranchen – og meget gerne med globalt vingesus.»Mit mål er at være med i dansk erhvervsliv og spille en rolle. Det er mit mål at kunne kombinere ledelsesfunktioner med at være med til at lave strategier. Det er det, jeg kan. Lægge strategier, fastholde dem – og føre dem ud i livet.«
Egon Balsby, Groft Sagt


Efter de Radikale - syndfloden.........
Nu hvor parties arbejdsløse medlemmer af FT i realiteten sidder på en slags luksus social pension, så kunne de bruge tiden til noget nyttigt: gennemgå hvor mange som i deres regeringstid kom ind i landet på falske præmisser, for ikkke at sige kreativ svindel m. hjælp af en flygtningeadvokat. Jeg kan komme i tanker om en del tilfælde. Lad dem rydde op efter sig selv, mens regeringen regerer. De kommer alligevel ikke til fadet i den tid der kan overskues.
Springtime for Jelved
»Det er ikke let for en radikal at skulle leve uden ministerposter, når man nu er med i et parti, der har en hundredårig tradition for at bestemme. Desværre forsømte de Radikale i tide at få ændret grundloven, således at regeringsdannelser uden radikal deltagelse ville være blevet forbudt.[...]
..I mellemtiden må vi glæde os over at have fået en sikker definition på, hvad Marianne Jelved mente, da hun for et par uger siden kaldte Anders Fogh Rasmussen en farlig mand: En farlig mand er en mand, der holder de Radikale uden for regeringen
Lars Hedegaard, Groft Sagt


Vergangenheitsbewältigung
Det var forresten i DN at man for et par år siden kunne læse om "Danmarks Nürnberglove". Nu forstår man - de kender dem så vel:
Svenskar som ville gifta sig med ariska tyskar tvingades försäkra att de inte var judar. I tio år från mitten av 1930-talet tillämpades en del av de tyska raslagarna av Svenska kyrkans präster i deras roll som lysningsförrättare.
Andra forskningsprojekt om nazismens förhållande till Sverige behandlar till exempel den svenska rasbiologiska forskningen under mellankrigstiden samt kulturlivets relation till nazismen.
Raslagar i Nazi-Tyskland hindrade giftermål i Sverige

Tænk engang.................
- Det er jo en rationel reaktion på Muhammed-krisen. Det er måske gået op for en hel del danskere, at der faktisk er et problem omkring integration af de her grupper, som ikke er helt små i det danske samfund, siger Steen Scheuer til DR Nyheder.
Velfærdsmåling: Integration er vigtigst
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net