onsdag, april 19, 2006

Integrationsverkets selvreklame

"Sex av tio invandrare i arbete placerar Sverige i världstopp"
som DR købte ubeset
og Politiken
bygger på en noget uigennemsigtig lobby organistation, der låner troværdighed (og penge?) fra navnet "Bruxelles" - Migration Policy Group - der muligvis ikke har mere med EU at gøre, end Folkekirkens Nødhjælp har med Folkekirken.
Er journalister fra de omtalte medier, bare en slags højtlønnede oversættere ?
Der er stort set ingen af Integrationsverkets oplysninger, der ikke er diskutable. F.eks. "64 procent av invandrarna i Sverige har jobb" og "40 procent av dem som fått permanent uppehållstillstånd de senaste åren är flyktingar".
Sverige får en delt andenplads, og Danmark en sidste plads, på kriterier som disse: "Sverige är unikt genom att ha anpassat regler och lagstiftning så att lika politiska, civila och sociala rättigheter gäller för alla."
(Her tænkes f.eks. på en Hets Mot Folkgrupp- lovgivning, der kan give mindreårige drakoniske bøder, hvis de rækker højre arm i vejret i en forkert vinkel.)
Diskussionen af generaldirektør Andreas Carlgrens halleluja-selvprisning, er da også allerede begyndt.
Det kan tilføjes at man regnes som "sysselsatt" hvis man har én times arbejde om ugen.
Tilbage står : Hvem er "Migration Policy Group" egentlig, og hvem finansierer dem ? Måske bliver vi klogere i løbet af dagen. Indtil da lever den kendte Politiken myte videre : Sverige er så gode til at integrere.
Integrationsrapport ifrågasätts
Integrationsverket skönmålar verklig- heten när man hävdar att Sverige har lyckats bra med integrationen jämfört med andra OECD-länder. Det säger flera debattörer till Dagens Nyheter.
-Rapporten talar om sysselsättning och inte riktiga jobb. Många skickas från kurs till kurs, och så kallas det för sysselsättning, säger regeringens integrationsutredare Massoud Kamali.
- Enligt rapporten är 64 procent av allautlandsfödda sysselsatta. Mauricio Rojas (fp) hävdar att statistiken blir snedvriden eftersom 400.000 invandrarefrån övriga Norden ingår i gruppen.
SVT

Skåne : 472 anmeldte voldtægter på et år
....det er seks flere end i hele Danmark (466 anmeldte 2005). Der bor godt en million i Skåne, og ca. 5.4 mio i Danmark.
-Dettte er ikke nyt, men blot en bekræftelse af en fortløbende katastrofe i det land, som blandt andet Drude Dahlerup og andre, henviser til som et "feministisk forbillede".
Det skal bare konstateres - som så ofte før, uden at jeg derfor kan blive kynisk for al den ødelæggelse.
Svenskerne "har svært ved at forklare det". Det har jeg ikke.
(Total-tallet for Sverige er 3200 - for Danmark knapt 500)
Under perioden 11 april 2005 till 12 april 2006 anmälde 472 kvinnor i Skåne att de blivit våldtagna.
Motsvarande siffra för Malmö är 124.
Svårt att förklara
Lagändringen innebär att en del övergrepp som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande i dag bedöms som våldtäkt.
- Det är svårt att förklara utvecklingen och det är det svårt att dra slutsatser, säger Lotta Nilsson på Brå.

http://expressen.se/index.jsp?a=566968

Det er synd
at man skal tiludlandet for at købe fremragende svensk øl. Det må bla. være det lave kalkindhold i vandet, der gør det så godt.
(foto © webmaster)

Alkoholskatt per liter vin upp till 14 procent
Sverige 22,11 kr
Danmark 8,65 kr
Estland 6,10 kr
Lettland 4,19 kr
Litauen 4,00 kr
Polen 2,91 kr
Tyskland 0 kr
Alkoholskatt per liter öl upp till 5 procent Sverige 7,39 kr
Danmark 4,28 kr
Polen 1,73 kr
Estland 1,64 kr
Litauen 0,91 kr
Tyskland 0,91 kr
Lettland 0,82 kr
Systembojkott. nu

Så er fanden pludselig løs
når Antifascisternes politiske vold rammer anstændige, stuerene partier. Man noterer sig ironien i det :
Centerpartiets politiker är utsatta för hot och partiets lokaler för skadegörelser. Massmedierna och riksdagspartierna har vaknat och tidningar och TV-kanaler fylls av nyheter kring partiets utsatthet. Under mer än ett decennium har detta varit en verklighet för oss sverigedemokrater.

- SD-politiker har blivit misshandlade, hotade, blivit av med sina arbeten och uteslutna ur fackföreningar. Ovanpå detta har våra möten blivit attackerade och lokaler har slagits sönder. Allt som oftast har det varit knäpptyst från massmedierna och riksdagspartierna. Inga avståndstagande till våldet har gjorts. Det har helt enkelt varit legitimt så länge det drabbat oss sverigedemokrater.
Våld i allmänhet och politiskt våld i synnerhet är förkastligt. I ett land som kallar sig en demokrati skall man kunna arbeta politiskt utan att riskera påföljder såsom misshandel, hot, trakasserier och yrkesförbud. Vi sverigedemokrater vet hur det är att leva under förhållanden som dessa.

[...]Nu har det politiska våldet kommit att nå ett riksdagsparti. Ironiskt nog börjar samhällets upphovsmän på att bli drabbade av det som de själva varit delaktiga i att skapa. Centerpartiet har i allra högsta grad varit en delaktig part i skapandet av det mångkulturella våldssamhället, där olika grupper börjat slåss för sina egna särintressen. Den samhörighet och gemenskap som tidigare präglade det trygga svenska samhället är borta. Nu ser vi kulturellt främmande enklaver som drabbar samman på svenska gator och torg. Politiska våldsgrupper sprider sitt gift i samhället och attraherar allt fler ungdomar som redan förlorat sina framtidshopp och som känner sig rotlösa i det nya Sverige.

När våldet drabbar upphovsmännen
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net