fredag, april 14, 2006

Vist...............


er der forår i luften. Bare lidt ..............
© webmaster


www.Flyttilsverige.nu ?
kunne Øresundsbroskonsortiet godt tænke sig. Trafikken går begge veje, må man sige. Jeg har ikke tal på de mails jeg har fået gennem tiden (tak for dem!), med nogenlunde dette indhold:

.....»jag är mycket orolig över utvecklingen i Sverige, medan övriga Europa går mot mer o mer demokrati går Sverige istället mot en mer o mer diktatorisk stat, mötesfriheten stoppas/hindras när man anser att åsikter är obekväma, militanta fascistoida vänsterextremister agerar lakejer åt staten utan påföljder.

Sverige idag är inte det land jag en gång växte upp i, jag har funderingar på att utvandra till den svensktalande delen av Finland, dvs Sverigefinland, där jag kan leva i demokrati och i min egen svenska kultur. Det enda som hindrar är att Stockholm trots allt är en underbar stad på många andra sätt OM man bortser ifrån brottsligheten. MEN måttet är snart rågat....Jag blev vittne till ett mycket brutalt personrån i tunnelbanan förra veckan och det skrämde mig aningen och överallt står det främmande knarklangare. De flesta jag känner har råkat ut för våld, stöld, rån och hot, hur länge till ska man stå ut???«

A Rinkeby* tale
Muhammed gick och strosade i Rinkeby centrum och råkade sparka till en flaska, som låg på marken. Ut ur flaskan poppade då en ande och sa till Muhammed: ”Nu får du önska dig tre saker och jag ska uppfylla dessa åt dig.”
Muhammed funderade en liten stund och sedan sa han:”Jag önskar att jag var på en fin sandstrand i Söderhavetmed vajande palmer och sånt.”*SVISCHHHH* så befann sig Muhammed under palmernapå en strand med ett inbjudande blått hav.
- Anden var också med och frågade åter Muhammed:”Vad är din andra önskan?”Muhammed svarade utan att tveka:”Jag önskar att ha sex med några vackra flickor.”*SVISCHHHH* så var Muhammed omringad av en antalhalvnakna, supersköna tjejer, som uppenbart var villiga.
- Då sa anden: ”Nu har du din tredje och sista önskan kvar.””Hur lyder den?” Muhammed: ”Jag önskar att jag blir försörjd för resten avmitt liv utan att behöva arbeta.”*SVISCHHHH* så var Muhammed tillbaka i Rinkeby igen. (av Logikum)
(* Stockholmsghetto)
Rinkeby swedish

Danmark som foregangsland
fra Weekendavisens eminente Frede Vestergaard. De Radikale må nok belave sig på fortsat taburetkløe, indtil de indser vigtigheden af 24 års reglen og tilknytningskravet. Og for min skyld måtte de såmænd også gerne give den danske befolkning en undskyldning for de skader, de har forvoldt. De er rigeligt dokumenterede, så der er ikke noget at løbe fra. Men en Radikal med skam i livet ........? Det blir´en kold dag i Helvede.
Indvandring. Antallet af familiesammenføringerne falder, mens Danmark er blevet et mere åbent land for folk, der vil studere eller arbejde. Andre europæiske lande kopierer de danske stramninger.
Frede Vestergaard
ANTALLET af familiesammenføringer i Danmark fortsatte med at falde i 2005. Til gengæld blev der i 2005 givet flere opholdstilladelser til udlændinge, der vil arbejde eller studere, end nogen sinde før. For folk, der kommer for at arbejde eller studere, er Danmark blevet et mere åbent land. - I 2005 fik 24.934 personer opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet. 826 personer fik ophold på et såkaldt andet grundlag, heraf knap 500 ved adoption. Dertil kom 1.151 opholdstilladelser på asylområdet.
-Det samlede antal familiesammenføringstilladelser udgjorde 3.525 i 2005 mod 10.021 i 2000 og 8.151 i 2002, som var det sidste hele år, før den omstridte 24-årsregeltrådte i kraft pr. 1. juli 2003. Ser man alene på ægtefælletilladelser er der sket et fald fra 6.399 i 2000 til 4.880 i 2002 og 2.500 i 2005.Af de 2.500 blev 2.055 givet til herboende danske statsborgere - hvoraf en del utvivlsomt med indvandrerbaggrund - mens 254 blev givet til en herboende flygtning og 191 til en herboende indvandrer.
- 24-årsreglen - og det særlige tilknytningskrav, der siger at parret tilsammen skal have større tilknytning til Danmark end noget andet land - har især bevirket et fald i antallet af hente-ægtefæller fra det mellemøstlige område. I 2005 var de fire største leverandører af hente-ægtefæller Thailand, Tyrkiet, USA og Rusland, mens det i 2001 var Tyrkiet, Irak, Thailand og Afghanistan.
***********
»Men selv om rigtig mange unge er glade for reglerne, møder jeg også en hel del piger, der ikke vil erkende, at der er elementer af tvang i arrangerede ægteskaber. De synes ikke, at der er tale om tvang, hvis de selv har en lillefinger med i spillet. Problemet er, at de har levet under så kontrollerede forhold, at de ikke selv indser, at de bliver tvunget,« siger Esma Birdi og fortsætter:

»Hvis man afskaffede 24-årsreglen og tilknytningskravet, ville man igen se flere ægtefæller blive hentet op for at leve i parallelsamfund. Og man ville også se flere fætter-kusine-ægteskaber. Vi ville få en hel masse, som er svært integrerbare, fordi de har haft en kort skolegang, og fordi de ikke kommer fra storbysamfund, men tværtimod fra et landsbyliv, som er meget forskelligt fra det Danmark, som de kommer til. Man ville bare udvide de eksisterende parallelsamfund.«
**********
Kritiserer, men kopierer

Fogh Rasmussen sagde for nylig i et interview, at andre europæiske lande er i færd med at efterligne den danske udlændingepolitik. Det var også temaet i et indlæg, som integrationsminister Rikke Hvilshøj for et par uger siden fik optaget i Die Zeit som reaktion på en meget kritisk artikel om dansk udlændingepolitik i den tyske avis skrevet af den tyskfødt lektor Wolfgang Zank ved Aalborg Universitet.
Et af de lande, der strammer udlændingepolitikken, er Norge. Arbejds- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen fra Arbeiderpartiet sagde forleden til den norske avis Verdens Gang, at han vil have indført en aldersgrænse for familiesammenføring på mellem 21 og 24 år. At det skal ledsages af et tilknytningskrav, og at forsørgelseskravet skal strammes.
Til bladet sagde han videre, at han delvis er inspireret af de danske regler. Forslagene vurderes i forbindelse med en ny udlændingelov, som den nye norske regering vil fremlægge i slutningen af året, og som skal bruges til bekæmpe ufrivillige ægteskaber.
- I dag har Norge en aldersgrænse på 18 år for begge parter. Der er i Norge 40.000 unge under 16 år med baggrund i den ikke-vestlige verden, heraf 12.000 af pakistansk oprindelse.
Kun 20 procent af de norsk-pakistanske unge, der giftede sig i 2004, fandt ægtefællen - almindeligvis en norsk-pakistaner - i Norge.
Regeringen vil også vurdere, om fætter-kusine-ægteskaber skal forbydes af sundhedsmæssige grunde. Bjarne Håkon Hanssen tvivler dog på, at det er det rigtige virkemiddel.
Men det fremgår af artiklen i Verdens Gang, at 40 procent af alle spædbørnsdødsfald i det pakistanske miljø i Norge sker, fordi forældrene er fætter og kusine. Op mod 50 procent af pakistanske børn i Norge er født af forældre, som er fætter og kusine, fremgår det af en undersøgelse af afdelingsdirektør Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet.
- I Norge har opmærksomheden omkring omfanget af familiesammenføring fået øget opmærksomhed, efter at Statistisk Sentralbyrå - Norges modstykke til Danmarks Statistik - kort før jul udsendte en befolkningsfremskrivning til 2060, hvoraf fremgik, at indvandrerbefolkningen i 2060 vil udgør mellem 19 og 27 procent af folketallet. Der er her regnet med en årlig nettoindvandring på 9.000 i minimumalternativet og 24.000 i maksimumsalternativet. Fertiliteten spiller en mindre rolle, idet den (i mellemalternativet) forudsættes at falde fra nu 3,5 til 2,5 børn pr. kvinde fra ikke-vestlige lande. Indvandrerbefolkningen defineres som personer født i udlandet af to udenlandske forældre og deres børn født i Norge. Børnebørn indgå altså ikke i fremskrivningen som tilhørende indvandrerbefolkningen.
Andre lande, der er i gang med opstramninger, er bl.a. Tyskland, Frankrig og Holland.
norske artikler Vestergaard henviser til:
Vurderer forbud mot søskenbarnekteskap
»Tall VG har fått tilgang til, viser at 40 prosent av alle spedbarnsdødsfall i det pakistanske miljøet i Norge skjer fordi foreldrene er fetter og kusine.«
Møter innvandrerne med tøffe krav

Portræt af manden der fik ret
Vesselbo, MF for Venstre, Med et interessant perspektiv på Ninn Hansen og
Tamilsagen, hvis dybde ingen forstod dengang:
Portræt-interview: Venstres folketingsmedlem Eyvind Vesselbo var en af de mest udskældte danskere i den offentlige debat i 90erne. Sidste år blev han genvalgt til Folketinget og er i dag kendt som den, der forudsagde følgerne af den store indvandring i 80erne og 90erne.
»Uvejret over personen Eyvind Vesselbo begyndte for alvor i oktober 1990, da den første såkaldte Ishøj-rapport fra Vesselbo kom til offentlighedens kendskab.
Den var bestilt af daværende borgmester i Ishøj, socialdemokraten Per Madsen, der havde bange anelser. Det væltede ind med indvandrere, ikke mindst med tyrkere, i hans kommune, og han ville vide, hvor mange de ad åre kunne blive til, efter at de havde hentet ægtefæller hjemme i den tyrkiske landsby og fået børn i en-to-tre generationer.
Eyvind Vesselbo, der var ansat i Danmarks Statistik som den første miljømedarbejder nogensinde, fandt i sin fritid på at spotte 145 mandlige tyrkere gennem kommunens CPR-register, der var kommet til Danmark tyve år forinden.
"Dengang var den ingen, der lavede forskning om udlændinge i Danmark, slet ikke på Danmarks Statistik. Der manglede ganske enkelt fakta."
Vesselbo konstaterede det herrens år 1990, at de 145 tyrkere var blevet til 1.824 indvandrere med tyrkisk baggrund. Vesselbo forudså derefter i tre mulige regne-scenarier, at den tyrkiske gruppe, når fjerde generation var født, ville være vokset til mellem 5.000 og 8.500 personer.
Sådan noget sagde man ikke ustraffet i den danske udlændingedebat for femten år siden.
- "Jeg er absolut ikke begejstret for denne rapport. Vores forskning vil holde et helt anderledes kvalitetsniveau", sagde Vesselbos daglige chef i Danmarks Statistik Lars Thygesen til Berlingske i oktober 1990. Han kaldte rapporten "partsforskning" og "bestilt arbejde".
- "Det er både min styrke og min svaghed, at jeg har sådan en naiv tilgang til omverdenen. Altid tror på det gode i mennesket. Jeg troede da ikke, at min Ishøj-rapport ville vække opsigt. Det var ikke meningen. Jeg anså det ikke for at være noget kontroversielt. Dét, jeg lavede, var fagligt korrekt men politisk ukorrekt.
Ærlig talt: Det var svært at acceptere, at nogen på den måde stillede spørgsmålstegn ved mine motiver. At man beklikkede mine motiver," ræsonnerer Vesselbo i dag.
- "Jeg stod meget alene, men det var jeg sådan set vant til fra studietiden. Mange ville være gået ned på det. Det var hårdt for min kone og mine børn - men de bakkede mig op. Sagen har aldrig truet mit ægteskab, aldrig! Og vennerne holdt på 100 %. De har altid forstået mine motiver. Mange i den offentlige debat tiede, det var nemmest at holde kæft. Ingen kunne finde noget på mig. De forsøgte at finde grimme, racistiske citater, men der var ingen. Jeg har altid vist udlændinge respekt."
- Ekstra Bladet kaldte på lederplads året efter den første Ishøj-rapport Vesselbo for "en tilfældig freelance kultursociolog, der har en fritidssyssel, han ihærdigt kaster sig over, når det faste job på Danmarks Statistik levner ham tiden."
"Hvad jeg opdagede var, at det kulturelle mønster er så stærkt blandt tyrkere. De gifter sig stort set altid med en af deres egne. Der er også penge i det, og det er attraktivt og prestigefyldt at komme til vesten. Tyrkerne skelner mellem dem, der skal til Danmark og dem, der ikke skal. Det er den sociale kontrol, der holder sammen på gruppen. Hvis man ikke bliver gift med en fra hjemlandet, så udstødes man af fællesskabet.
Hvis man ikke bliver gift med en fra hjemlandet, så udstødes man af fællesskabet.
- Det er som med vand - det finder altid vej. Men strømmen står i vejen for integrationen," siger Vesselbo uden skyggen af følelse af, at han udtrykker sig racistisk eller noget i den dur, som nogen måske ville have sagt, da indvandringen tog fart.
Eyvind Vesselbo var medlem af Socialdemokratiet i 80'erne, mens han i 1991 meldte sig ind i Venstre, "fordi partiets frisind, individualisme og frit valgs-tanke appellerede til mig. Og så var der jo også Uffe (Ellemann-Jensen, daværende formand, red.)."
Ninn som satan

Tamil-sagen, der fandt sit klimaks i januar 1993 med den borgerlige Schlüter-regerings fald, blev ifølge Eyvind Vesselbo et tveægget sværd. Den tidligere justitsminister og folketingsformand Erik Ninn-Hansen (K) blev med Vesselbos ord "hængt ud som den store satan.
- Hvis Ninn havde fået politisk flertal for sin håndfaste administration af familiesammenføringerne, så havde vi ikke stået med de kæmpe ghetto-problemer i dag.
Det havde heller ikke været nødvendigt at bremse tilstrømningen så brat, som det skete efter valget i 2001. Det var en ulykkelig situation, og mange følte sig uretfærdigt behandlet.
- Hverken Schlüter eller Ninn-Hansen forstod dybden af tamilsagen. De kæmpede en voldsom politisk kamp for at bevare regeringsmagten. Men i dag ved vi, er det eneste, der i 13 år har kunnet vælte en regering, det er jo netop udlændingepolitik.

- Der fulgte en massiv politisk betonet kampagne i kølvandet på tamilsagen, der havde til formål at sikre fortsat indvandring, hvilket jo også skete under Nyrup-regeringerne," mener Vesselbo.
Men samtidig tog det folkelige oprør mod den ukontrollerede indvandring fart - og to år senere var Dansk Folkeparti dannet med stop for muslimsk indvandring som hjertesag.
"I 1993 lavede jeg endnu en undersøgelse, der påviste, at flygtninge fik meget store skattefrie beløb af det offentlige, hvis man lagde det hele sammen. Det danske sociale system var ganske enkelt ikke lavet til, at et par fik fem-seks børn.
Det blev kaldt "jackpot-effekten", når en indvandrer blev sat på varig, skattefri revalidering. Og de skulle have en lejlighed anvist inden tre måneder, hvilket betød at mange indvandrede flyttede ind i det sociale boligbyggeri, hvad der igen var kimen til nutidens alvorlige ghettoproblemer.
Jeg påpegede, at den store offentlige forsørgelse stod i vejen for en effektiv integration og foreslog en lavere introduktionsydelse, det som VK­regeringen senere indførte i form af starthjælp."
Tiden gik, indvandringen og debatten fortsatte. Kort før folketingsvalget i 2001 chokerede Vesselbo fru Jensen og hr. Nielsen:

"Vi står midt i en massiv folkevandring fra muslimske lande til Danmark. Og om tre generationer - om 60 år - er hver anden af os muslim," sagde folketingskandidaten, som frygtede tab af danske værdier.
- Veteranens vurdering af Danmark og nationens udlændingesituation anno 2006 lyder sådan:
"Jeg mener helt klart, at grøfterne graves dybere og dybere i dag. Vi kommer aldeles ikke hinandens levevis tættere. Hvis vi ikke gør noget, får vi et ganske ændret samfund med et religiøst mindretal, der vil begynde at stille krav. Vi skal erkende, at ghettodannelsen ikke kun er et socialt problem, men i høj grad et socio-kulturelt problem.«
TV 2 Portræt af Ejvind Vesselbo

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net