torsdag, maj 11, 2006

Det selvudslettende Europa

glædeligt at se den opmærksomhed Bawers bog får - i nogle aviser. Igår anmeldt i Weekendavisen, idag interview i JP. Uddrag:

Jyllands-Posten 13. maj 2006, 1. sektion, side 12
Af ANDERS RAAHAUGE
Det er stærk kost, der serveres i en ny bog om Europas indvandringsproblemer. Hvilket som bekendt betyder problemer med islam.Forfatteren hedder Bruce Bawer og er faktisk langt fra nogen født hardliner. Han er tværtimod en litterær skønånd og politisk liberal, men han stammer også fra New York, så han ser med andre øjne på sagerne end det europæiske cafe latte-segment. [...]
Tynget af selvforagt
Bawer beskriver os europæere som tyngede af en selvforagt, der gør os overdrevent konfliktsky, når vi møder muslimers krav om indflydelse. Hvis sådanne træk findes her og ikke i USA, hvoraf kommer de da, spørger vi ham?»Det kan have rødder i skyldfølelse oven på Holocaust, ligesom to verdenskrige måske har efterladt en følelse af afmagt og manglende respekt for egne institutioner,« siger Bruce Bawer, og han fortsætter: »Amerikanere ser ikke på samme måde kamp som et entydigt onde. USA er grundlagt på en idé om individuel frihed, og den idé er amerikanerne gået i krig for. Når USA er blevet det vitale, vibrerende, fair og hæderlige demokrati, som det er, så er det delvist sket, fordi man udkæmpede de krige.
Frygt for konflikt
I Europa er der kommet en frygt for al konfrontation. Men hvis man vil undgå konflikt, så skal man altså ikke optræde som én, der for enhver pris vil undgå konfrontationen. Passivitet tiltrækker provokationen.I strækker jer til forbavsende yderligheder for at få kompromiser med radikal islam. Derfor vil I naturligvis blive udnyttet. Dén mekanisme forstår europæerne ikke længere. Man skal indse, at man af og til møder mennesker, der kun respekterer selvsikkerhed og vilje til at forsvare egne værdier. Hvordan i himlens navn forestiller I jer, at Europas muslimer skal føle tilskyndelse til at respektere jeres værdier, når de kan se, at I ikke selv respekterer dem?« udbryder Bawer med ægte forundring i stemmen.
»Muslimen ser, at I ikke værdsætter jeres egen civilisation. Mange europæere glemmer, at den ikke er nogen gratis gave, men er udviklet over århundreder af generationer, som har stridt og trukket læsset. Muslimerne selv er meget bevidste om deres historie.«
Selvudnævnt elite
Du siger nu europæerne, men i din bog skelner du løbende mellem eliter og befolkning.
»Der er et skel, som vist efterhånden er tydeligt for enhver. Det tog mig nogen tid efter min ankomst at opdage det. Jeg konsumerede dagligt mange aviser og tv-nyheder i den tro, at jeg fik en troværdig og neutral afspejling af den aktuelle europæiske virkelighed.
I USA reflekterer medierne nemlig de uenigheder og de holdninger, der er ude i samfundet. Der hersker faktisk derovre en rimelig overensstemmelse mellem reportage og befolkningens virkelighed. Men det gik efterhånden op for mig, at jeres presse betragter det som vigtigt at forme befolkningernes holdninger.Det resulterer selvsagt i en uoverensstemmelse mellem en selvudnævnt medie-elite og befolkningerne.«
Bruce Bawer vil gerne nuancere: »Der er naturligvis regionale forskelle. Det gælder langt mere for Sverige end for Norge, og mere for Norge end for Danmark. Men når man kommer fra USA bliver man virkelig forbavset, når man opdager, hvor forudsigeligt medierne vinkler, hvad de udelader eller vrider en smule for at skabe et bestemt billede.Jeg lægger også mærke til, at flere og flere europæere nu er klar over, hvor forudindtagede deres medier er. De accepterer det som en tingenes tilstand og plejer så i øvrigt deres egne meninger. Men har de intet forum for debat, kan det opstemme forbitrelse og føre til farlige strømninger.«

Ulrik Høys hjerneslip

har fået en helt usædvanlig reklame på DR Nyheder. Høys argumenter er helt svævende og ukonkret, og ét argument er direkte forkert: at der er ikke blevet flere offenligt ansatte. Mener han i fuldt alvor, at et Socialdemokrati der skændes indbyrdes på 14. år (!) kan danne en troværdig regering med De Radikale Luskefise, hvis eneste programpunkt er at få betydning igen (som de mener er deres historiske ret), koste hvad det vil. Min teori er at nogen må ha hældt noget i Høys kaffe. Det kan ike være den Høy man kender gennem snart 20 år i WA:

Ny spinmester

Siden Weekendavisens desperado-provokatør Ulrik Høy forrige fredag gennemførte årtiers mest spektakulære holdningskolbøtte og erklærede Socialdemokraterne evig huld, har alle med spænding ventet på konsekvenserne. Med sit krav – ja, nærmest diktat – om omgående indsættelse af Helle Thorning-Schmidt til afløsning af Anders Fogh Rasmussens ynkelige B-hold, som både er uden hjerte og hjerne, var der ligesom lagt op til noget stort. Og naturligvis blev Ulrik Høy taget til DRs hjerte, der siden dagligt har reklameret med hans uddybninger i »Deadline« [..]

Groft sagts umiddelbare bedømmelse er derfor, at Ulrik Høy – godt nok sent i livet – har fundet sin egentlige livsbane som Helle Thorning-Schmidts mentale og åndelige rådgiver.Fobi

kommer som bekendt af græsk, og betyder en overdreven sygelig angst for noget. I anledning af "islamofobi-konferencen" i morgen (der iøvrigt kan ses live her, bliver også uploadet), var det en anledning til at undersgøe ordet. Og svindelordet "islamofobi". Det antyder jo at frygten er ubegrundet, sygelig og overdrevet, hvilket ikke helt kan siges at passe. Man vil altså manipulere via sproget - ikke noget ukendt trick.
Endelig kan man jo være frastødt af islam, både med god grund og uden at være bange for den. Man forstår så godt at nogle aviser har takket nej til foretagendet:
-"Fobi er en psykisk sygdom der betegner en sygelig frygt eller afsky for noget. Ordet fobi er af græsk oprindelse. En fobi kan tage alle mulige afskygninger, og kan være meget ødelæggende for den patient som lider af fobien. Behandlingen af en fobi kan indebære at oprindelsen til frygten analyseres frem, og at patienten derefter frigøres fra sin følelsesbelastning. Mange simple enkeltfobier kan fjernes ved kognitiv terapi, hvor man lærer mere om den genstand man er bange for og langsomt konfronterer sig mere og mere med den. 2-6% af befolkningen menes at lide af den ene eller den anden form for fobi. Flest kvinder lider af fobier."

Se den lange liste af fobier her. "Islamofobi" glimrer ved sit fravær, men ellers er det sandelig ikke småting. Jeg er særlig "förtjust" i "Scanofobi" - angst for skåninge :-) Eller hvad med chronomentrofobi (angst for ure) eller zemmifobi (angst for muldvarpe)
Fobier

Svensk flådebesøg
på vej ud af byen spottede jeg en eskadre, der vist sig at være svensk. 7 orlogsfartøjer. Flot syn. Sjældent man ser ikke NATO skibe i København.
Og så lige U -båden Sælen fra forleden. I Gulfen for 3 år siden. Nu ejet af Tøjhusmuseet
Minder mig om en strandet hval jeg så på Fanø for et par år siden.
foto © webmaster
“Nye Norge"

udførlig artikel:
I 2060 kan den norske innvadrerbefolkningen telle én til to milioner mennesker.
Hvordan Norge vil være i 2060, er like umulig å forutsi som 2006 det var i 1952. Men noen ting er sikkert: Det vil komme nye innvandrere, nye betydninger av "norskhet", og nye varslere som ser bekymret mot fremtiden og spør: Hvordan skal dette gå?
"indvandringen til Norge" - Morgenbladet 12 maj (word dok.)
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net