torsdag, juni 15, 2006

Radikalitet

33 % Radikale ! Det er næsten rørenede, så megen idealisme. Hvem der var ung i Oluf Palmegades betonbunker igen. Så er spørgsmålet: Er det fordi de er små-liberalister eller fordi de kommende skriverkarle er folkevandrings - og menneskerettigheds-ekstremister? Eller er de bare helv væk i Jelveds stærke charme og personlige udtråling?

Prøvevalg på Danmarks Journalisthøjskole gav massivt flertal til venstrefløjen.

Danmarks Journalisthøjskole afholdt for halvandet år siden et prøvevalg, og selvom tallene ikke nødvendigvis kan tages for pålydende, så er usikkert talmateriale trods alt bedre end ingen ting. Tak til Morten for henvisningen til de studerende blad - Illusteret Bunker (2005/1). Valgtemaet forefindes her (pdf., side8). Resultatet blev ligeså slemt som man kunne frygte. (klik billede)
Se Uriasposten

Amor Fati

VI BLIVER dagligt belært om, at Danmark fra at være et monokulturelt, monoreligiøst og monoetnisk samfund er blevet et multi-både-det-ene-og-det-andet. Det er en kendsgerning, siges det, og derfor kan man hverken gøre fra eller til.

- Man kan jo ikke benægte fakta. Der er ikke tale om noget, som befolkningen har besluttet politisk. Det er blot sket. Det er lidt som med industrialiseringen eller moderniseringen. Det vokser jo, mens vi sover. Menneskene er ikke aktører; der er tale om nødvendighed af stål. Vi må vænne os til det.
- Men hvad skal politik så gøre godt for? Er politik altid tragisk? Overgangen fra mono til multi blev ikke vedtaget på samme måde, som da vi vedtog, at vi ville være med i EF. Ændrer politik ikke noget? Nej, politik er en måde, hvorpå vi fortolker det, der allerede er sket.
- Det er med historien som med vejret og med historievidenskaben som med vejrudsigten. De sidste to videnskaber er altid mest præcise dagen efter, når vi har set, hvordan det gik. Ingen kunne forudse, hvornår Muren faldt. Ingen kunne forudse Muhammed-krisen. Men hvis det er sandt, så følger historien jo ikke et fastlagt skema; så består den af tilfældigheder.
Hauge . JP

Selvcensur
Ulrik Høy skriver med udgangspunkt i Bertel Haarder: (foto © webmaster)
"I den forstand har Bertel Haarder ret, vi lever i en trussel-kultur, og så må man opjustere vante begreber som »minoritet«, så de passer til realiteternes verden. Udgør de 200.000 muslimer i Danmark en minoritet? - Det gør de sociologisk set, men inden for denne skematik, er der realiteter, som slet ikke tages i ed. Når en rabiat minoritet inden for minoriteten rejser til Mellemøsten og allierer sig med kredse, som iværksætter den mest pøbelagtige forfølgelse af Danmark, så er den rabiate minoritet jo ikke et lille sart svøbelsesbarn fra Politikens vuggestue. Så er den en stor slambert. Har man glemt det?
- Noget tyder på det, skønt den muslimske delegation fortjener at blive retsforfulgt. Hvorfor den ikke er blevet det? Fordi den rabiate minoritet er stærk, fordi den spreder frygt, fordi den står i ledtog med stærke kræfter i den arabiske og muslimske verden, og alt sammen giver det naturligvis ekko i Danmark.
- Som i tilfældet med den norsk-pakistanske stand-up komiker Shabana Rehmann, hvis besøg i København på kvindernes internationale kampdag den 8. marts måtte aflyses på grund af fejhed. Ja fejhed. Ingen københavnske teatre turde lægge scene til hendes optræden, og vi taler om Betty Nansen Teatret, Aveny, Det kgl. Teater, Vega og Mungo Park. Ingen af disse skatteydersubsidierede kulturtempler skulle nyde noget. Hvad skete der ikke med de 12 tegnere på Jyllands-Posten?
- Sådan sænkede selvcensuren sin klamme ånd over sindene ligesom den sænkede sig over Politiken, der heller ikke skulle nyde noget, da Shabana Rehmann besøgte København igen for 14 dage siden. Hun var gæst i den nystiftede forening »Kvinder for Frihed«, og dagen efter modtog hun en pris i det ligeledes nystartede »Trykkefrihedsselskabet«. Det var dog en art kulturbegivenhed i en sløv sommerby, skulle man mene, men Politiken skrev ingenting, så sådan er det: selvcensuren virker, trusler virker, den mafiaagtige version af islam virker og har sat sit præg på det danske samfund.

Voldsmonopolet

i skolen synes ikke væk. Det har bare skiftet hænder. Tak for kaffe!

"Mindst 50 skolelærere bliver hvert år overfaldet eller udsat for grov psykisk terror fra elever. Men det reelle tal er sandsynligvis mange gange højere, mener Danmarks Lærerforening.Foreningen rådgiver hvert år omkring 50, som har været ude for overfald eller grove trusler om vold, men det er ikke dækkende.

»Tallet er med sikkerhed langt højere,« siger Lizette Faaborg, konsulent i rådgivningen om psykisk arbejdsmiljø i Danmarks Lærerforening.I den ene ende drejer det sig om lærere, der bliver gennembanket, truet med knive, eller hvor elever kaster med ting efter lærerne. I den anden udsættes lærerne for angst-skabende trusler i stil med: »Vi ved, hvor du bor«, eller: »Vi ved, hvor dine børn går i børnehave«.Og det nyeste påfund blandt eleverne er at hænge lærerne ud på hadesider på internettet.

se BT´s leder

I gentagelsen ligger sandheden

Bjørnvig samler i Weekendavisen nogle af reaktionerne på Gøg og Gokke bogen op ("Nu skal der graves")
- "Stakkels Jacob Fuglsang, tænkte jeg, da jeg så, han var sat til at interviewe sin egen chefredaktør og dennes medskribent: »Nu skal du stille kritiske spørgsmål, så ingen tror, dette er et bestilt interview,« har han sikkert fået at vide. Fuglsang indleder med besværgende at sige, at »han er ansat af den ene forfatter« – og prøver da at være kritisk. Men Tøger tromler: uanset hvor meget han og hans meningsfæller bliver beklikket, så har han ret – for han og Rune beklikker åbenbart ikke, de argumenterer. De dyrker ikke motiv-forskning, de går ikke efter manden, men bolden. »Hvis vi ikke kan hæve os over motivforskning, så kommer vi slet ikke nogen vegne i denne debat.«Fuglsang spørger, om de ikke selv driver motivforskning på Fogh – og får at vide: nej – »Vi analyserer, og vi dokumenterer.« [..]
- På Politiken har de hentet en anmelder udefra, vores Anne Knudsen, og det er al ære værd (ligesom Fuglsang burde være skånet og erstattet af én udefra). Hun er trods sin urbane tone ret kritisk: «Anne Knudsen er enig i, at vi har en skarp indvandrerdebat, men hendes konklusion er en ganske anden end forfatternes – nemlig at Dansk Folkeparti repræsenterer alt for mange danskere til, at partiet kan udelukkes fra politisk indflydelse, således som forfatterne kræver: »Udlændingeskepsis er ikke et eksotisk eller marginalt fænomen i Danmark.«
- Hun tror – ligesom alle de andre anmeldere – ikke på, at et møde mellem Fogh og de muslimske ambassadører ville have hindret voldsbølgen i de muslimske lande, og hun godtager heller ikke forfatternes frikendelse af de danske imamer for at udbrede falske informationer.


Et stille farvel
Detta år har svenska folket helt odramatiskt och en ­smula förstrött tagit farväl av demokratin, anser ­statsvetaren Leif Lewin.
Regeringen Persson har efter flodvågskatastrofen fått den mest allvarliga kritik som någon kommission i modern tid riktat mot en regering. Både regeringen och oppositionen vill glömma hela saken. Väljarna tittar inte bakåt, utan ­söker efter den politik som bäst gynnar välfärden kommande år. Så vad bryr vi oss om ansvarsutkrävande? Mitt framför våra ögon förändras nu styrelseskicket, skriver Leif Lewin, ­professor i statskunskap.[..]
- Eftersom detta tycks vara den allmänna meningen, borde vi kanske ändra vår definition och i Platons anda säga att vi lever med en styrelseform, varigenom politiska eliter ges möjlighet att planera och verka för medborgarnas framtida välfärd. De flesta nickar nog instämmande i denna omformulering. Så varför klaga?

"Politiken efter tsunamin ett stilla farväl till demokratin"

"Rasism mot svenskar i Sverige"

det var som........den kunne jeg have skrevet for 10 år siden, hvis jeg havde haft en mikrochance for at blive optaget i en svensk avis. Her er altså opskriften: man hyrer en ghost-writer - dvs bare hans navn - fra et 3. verdensland, og så kan man skrive hvad som helst. Selv sandheden. (læserbrev i Sydsvenskan) (klik f. større billede)


'Real Swedish jobless rate 15%
et noget forsømt emne i partilederdebatten idag:
Sweden's unemployment rate is 15 per cent, three times the figure being used by the government, according to new research from McKinsey Global Institute, the think tank.
The consultancy's calculations indicate unemployment is set to rise further, with between 100,000 and 200,000 jobs outsourced to cheaper countries over the next 10 years if no corrective action is taken.[..]

"If nothing else changes, the resulting increase in welfare costs would become too large to finance through the current tax system in only 10 to 20 years," McKinsey said.
"Sweden needs to move quickly to introduce reforms that would create favourable conditions for sustained productivity growth in the private sector, better performance in the public sector and the creation of jobs in the private services sector," it said.
Financial Times

Klicheernes top-liste
jeg ledte desværre forgæves efter mit "politiske yndlingsord" - "rättvisa"
Orden som alla politiker använder


Why Denmark Matters
Let’s see what’s on Gates of Vienna this morning — Heck, they’re nattering on and on about the Danes again! What is it with them and Denmark?
Gates of Vienna
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net