søndag, juli 02, 2006

Would You Buy a Used Car From This Commission?

Nigel Farage fra Ukip uddeler kokkehuer til den ny EU kommision:
(via No Pasarán - klik i venstre nederste hjørne)Religioner skal ikke respekteres.........
de skal tolereres. Hvis de opfører sig ordenligt.
Selvom Tyrkiets Erdogan havde været rigtig klog, har hans land intet at gøre i EU. Under hver eneste tykiske sten man vender, ligger der en besked hvorpå der står: Det forbyder sig selv.
Tyrkiet: Europa skal begrænse ytringsfriheden

Statistikismen

til vederkvægelse for alle, der som jeg er ved at få spat af opinionsundersøgelser der nu hærger aviserne lige så slemt som "iflg. seneste videnskbelige undersøgelser, forkorter det livet med 7.8 år at spise fedt under leverpostej". Kastholm, Berlingske:

"Ganske vist vil Villy Søvndal og andre runesten fra 1970erne påstå, at liberalismen hærger os netop nu, men det er nu svært at få til at harmonere med den kendsgerning, at aldrig har staten været større. Altså lever vi under statistikismen, som ikke har fået sit navn efter russeren Fjodor Statistikisjev, der mig bekendt aldrig har levet.

- Statistikismen er vores nye religion og hedder sådan, fordi dens domkirke er Danmarks Statistik og opinionsmålingerne dens evangelier.Vi oplever en periode, hvor menneskelivet først og fremmest anskues som et statistisk fænomen. Derfor har vi så travlt med eksempelvis at udpege »de gamle« som en særlig gruppe, skønt det hverken fra et biologisk, psykologisk eller sociologisk synspunkt er foreneligt med erfaringen og dens gode fætter fornuften at lade fødselsåret være kriteriet for en gruppeinddeling af menneskene. Men her i det 21. århundredes første årti har erfaringen og fornuften måttet kapitulere for statistikken.Imidlertid har den statistiske livsanskuelse også ført en afklaring med sig, hvad begrebet 68er angår. Nu er en 68er en person, der var mellem 18 og 25 år i 1968. Det er ganske vist. Det fremgår nemlig af en undersøgelse, som et opinionsinstitut har lavet for pensionsforsikringsselskabet Danica, og som er blevet plapret ud i medierne med ordene (fra Jyllands-Posten): »Da de var unge, foragtede de materialismen. Men nu er den såkaldte 68-generation klar til danmarkshistoriens største forbrugsfest – forgyldt af velfærdsreformen og gigantformuer...«. Det kommer nok bag på en hel del mennesker, der i 1968 var bankelever, unge fiskere, landvæsenselever, håndværkslærlinge, arbejdsdrenge eller ungarbejdere osv., osv., at de nu ophøjes til at være medlemmer af 68-generationen, en i øvrigt efter definitionen ualmindelig kort generation.[..]

En medvirkende årsag til, at de kommunistiske lande endte som fallitboer, var, at de havde dårlig statistik. Men det burde være lige så indlysende, at hvis man ophøjer statistik til at være den hele og sande samfunds- og livsbeskrivelse, så svarer det ikke til at gå over åen efter vand. Det svarer til at hente vand i åen med en si."

Vindbøjtlen Ritt Bjerregaard

om fodbold. Så giv mig hellere Lykke Friis der dog ved hvad hun taler om. Hør en teknokrat der ikke gerne gir´noget af sig selv bort - hvis der er noget at gi´af. Hvad hun formentlig ville sige er: "Det rager mig en lunken høstblomst":

Mig og fodbold
Hvad er dit forhold til fodbold?

"Fodbold har stor betydning for mange københavnere, og derfor spiller det naturligvis også en rolle for mig."

Hvem er din yndlingsspiller ?

"Jeg har stor respekt for Majken Gillmartin, der har gjot en kæmpeindsats for at få sparket gang i kvindefodbold, bla. Eurowomans gadefodbold for kvinder."

Hvor meget tid bruger du på VM?

"Jeg er gået forbi skærmen et par gange, men ellers har jeg ikke fulgt med."

Vredens Tid

"Utallige muslimer befinder sig i en situation som katolikkerne i det 15. og 16. århundrede. De vidste pludselig ikke hvad der var rigtigt: kirken eller kritik af kirken.. Det var en vredens tid."

Pavel Kohuot, tjekkisk forfatter.

(JP via Information)

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net