fredag, oktober 20, 2006

Tusind og een krænkelser 3.

I 'Koks i lasten' 1958 overtager Tintin og Kaptajn Haddock et skib, som er fyldt med afrikanske pilgrimme på vej til Mekka. Det viser sig, at ejeren af skibet har aftalt med en arabisk slavehandler, at de skal sælges som slaver ved ankomsten til Mekka. (klik billeder)

At beskylde muslimer for at stå bag slavehandel er ingen krænkelse, da slaveri er akcepteret af Koranen og dermed i den muslimske verden. Også Muhammed holdt slaver.

At påstå, at muslimer "har fået Mekka på hjernen" kan heller ikke kaldes en krænkelse af personer, der bl.a. fem gange dagligt beder i retning mod Mekka.

Men at overtale muslimske pilgrimme til IKKE at rejse til Mekka er til gengæld stærkt krænkende og må svare til at bringe en rettroende til frafald!
Koranen, sura 22:25 : '...og dem, der ved uretskaffenhed søger at bringe til frafald (ved moskeen), dem vil vi lade smage en pinefuld død.'

af gæsteskribenten HWJ, der ikke vil udelukke han kommer tilbage.

49 procent håller med SD

enten måler Gallup anderledes end Temo og diverse universiteter, eller også har opinionen foretaget et stort ryk:

En del av sverigedemokraternas invandrarkritiska åsikter har ett stort stöd bland befolkningen.
Tidskriften Fokus lät opinionsinstitutet Gallup fråga 1000 svenskar i åldrarna 16 till 74 om
vad de ansåg om fyra av sd:s invandrarkritiska åsikter från partiets program.
49 procent av de tillfrågade instämde i påståendet om att “det är invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället, och inte tvärt om”.
40 procent instämde i påståendet om att “beviskraven i ärenden om flyktingstatus och
uppehållstillstånd bör skärpas”.
31 procent instämde i påståendet om att “Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid”.
12 procent instämde i påståendet om att “utländska medborgare som inte kan försörja sig bör återvända till sitt hemland”.
Undersökningen visar också att äldre personer och män i större utsträckning instämmer i påståendena. Stödet för sd:s åsikter är störst i Sydsverige och i Småland.

[Från pappersupplagan Punkt SE Stockholm] Aftonbladet nævner den i telegramform uden ciffre.

Omar Nordmand
norsk kommentar: Hvis man samler de forskjellige trosretningene i islam er det flere moskeer en kirker i Oslo.

Neste år får Oslo en ny moské med plass til 2000 personer.
Moskeen vil være på hele 3000 kvadratmeter, og blir plassert på Tøyenbekken.
Moskeen blir på tre etasjer, og vil få både seminarrom, næringslokaler, bibliotek og egen etasje for kvinner.
Ny moské i Oslo

Putnam

tidskriftet Realtid har en summarisk gengivelse af Financial Times artiklen fra forleden:

Etnisk blanding leder till ökad misstänksamhet mellan människor, och till mer slutna samhällen.

Fighting for the right to speak
.........[..] »As always happens, an industry grows up around any such laws (and lawsuits), dedicated to policing, sustaining and extending the legal framework. The industry consists of government bodies, such as Britain's Commission for Racial Equality, which investigate complaints; official agencies, such as France's Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, which monitor the media for racist remarks; and any number of informal organisations that represent minorities and win their spurs by doing battle with the political establishment.
- Laws against incitement to hatred tend to hamper openness of debate because they are too easily interpreted as laws against causing offence. The placing of sanctions on “offensive” speech risks conflating two different things: bigoted speech and constructive criticism. The big danger is that, in the name of stopping bigots, one may end up stopping all criticism.
The outcome is an odd combination, whereby Europe simultaneously suppresses but also radicalises its debate about Islam.«

The Economist: Free speech under threat

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net