fredag, januar 05, 2007

Culture Clash in Denmark

en lang og meget grundig redegørelse for Danmark lige nu, af US News and World Report og seniorkorrespondent Thomas Omestad. Og hvordan havnede vi forresten nogensinde på den tidsindstillede bombe, Eva Smith?

"Time bomb"
Still, the cartoon crisis itself did not prompt any basic rethinking of how to integrate Muslims more deeply into Danish society. And the country is now preoccupied with things Muslim. Attention is riveted on any controversy linked to its Muslim residents–so-called honor killings of female relatives, street crime, terrorism probes, unemployment, forced marriages, use of veils, and so on. Denmark is pondering the specter of ever more young Muslims–unemployed and undereducated–finding their identities not as coolly secularized Danes but as fervent or even radical Muslims. "We are sitting on a time bomb," warns Eva Smith, a law professor and racism expert at the University of Copenhagen.
US News- Culture clash in Denmark

Patriarkerne sejrede
"For 20 years Ates has endured attacks and threats from Turkish men as she represented the wives who accused them of abuse and sought divorces. She has been shot and badly wounded, she has been beaten, and she receives daily death threats. Police guard her home.
Now she has decided to give up her Berlin law practice, because it is too dangerous to continue."

Turkish Women in Germany Lose an Advocate


Indenrigspolitik, jura eller næstekærlighed ?
de er flygtet fra Saddam Hussein i sin tid, de er ikke personligt forfulgte, de er asylbehandlede, udviste, de nægter at rejse. Døm selv. Fortsætter folkekirken sådan, skal det nok gå godt. Desværre er der ikke forbud for fantaster imod at studere teologi:

Både studerende og imamer har meldt deres ankomst til præsternes støtteaktion for de irakiske asylansøgere lørdag formiddag. Præsterne hilser alle velkommen.De præster, der lørdag formiddag vil gennemføre en støtteaktion for de udviste irakiske asylansøgere i Hillerød, får opbakning fra studerende fra RUC, Roskilde Universitetscenter, og Københavns Universitet.
Også imam Abdul Wahid Petersen og en mindre gruppe imamer har meldt deres ankomst til støttegudstjenesten

Kristeligt Dagblad
iøvrigt har Københavns biskop været inde over med dette: Biskop Erik Norman Svendsens prædiken ved forbønsgudstjeneste for irakiske, asylansøgere 12.12.06, hvad der kan undre at han ikke overlader til en løjtnant, Københavns egen bette reserveimam, Anders Gadegaard.

Højkonfliktsamfundet

eftersom det bærer i den retning, kan vi jo lige så godt studere det:

"Luhmann er ikke meget til konfliktløsning som forståelse og forsoning, - lange samtaler, der sitrer af had og taler udenom, indtil konflikten eksploderer i lagkagen, den slags hopper han simpelt hen ikke på, bless him. Hans sikreste bud på en afslutning af konflikten er, at den ene part slår den anden ihjel."

Ulla Nørtoft Thomsen

Do Iraqis Have Free Will ?
"The only other explanation of the non-culpability of Iraqis would be that they were not really full members of the human race—in other words, that they did not reflect upon their circumstances and act upon their reflections in the way that the fully responsible and therefore potentially culpable Americans do"
Theodore Dalrymple - City Journal

The Redeker Affair
en temmelig rystende historie om klimaet i den franske "elite", skrevet af en ven af Redeker:
"Since then, they have moved from city to city, at their own expense, under police protection. Another teacher has been appointed by the French Ministry of Education to replace Redeker, who will probably never see his students again.[..]
- When I finally reached Robert Redeker by e-mail a few weeks after he had gone into hiding with his family, he was still astonished by his fate. “I never thought that such a thing could happen in our old Republican France,” he wrote to me in a short, stoic message. Neither did I. But things have changed. What was once unthinkable in France has already come to pass."

Commentarymagazine.com

"I curse the judge, I curse the court, I curse the jury, all of you"

lige den del af referatet, synes SVT ikke passer sig for sarte svenske læsere. Sydsvenskan bortser også fra den uheldige bemærkning og det samme vil alle de 18.000 andre højtlønnede statspædagoger gøre:

"A Muslim protestor who called for the bombing of Denmark and the United States during a demonstration in London was today found guilty of soliciting murder.
A police video played to the jury during the trial at the Old Bailey showed Javed leading chants of "Bomb, bomb Denmark. Bomb, bomb USA."
Javed denied soliciting murder and stirring up racial hatred, but was today found guilty of both charges. As the verdict was read out a man in the public gallery shouted: "I curse the judge, I curse the court, I curse the jury, all of you."

Muslim protestor guilty of soliciting murder

Om allah vil..............

og det kan man vist være ganske vis påat allah vil. Hvad vil fatalisten Johannes Møllehave ? Hvis de ødelæggende kræfter er tsunamier eller tyfoner, forsvarer man sig. Hvis det er flodbølger af mennesker, er det samme umoralsk ? Og "verdenssamfundet" er vel andet end Mellemøsten , Afrika og andre regioner med mislykkede stater? Store indsigter iblandet godt med lommeuld.

Møllehave has also demonstrated a willingness to jump into the fray of public affairs. He shrugs aside the suggestion that Denmark can remain aloof from world society. 'We'll experience much larger immigration in the next 20 years, and we could say that we won't accept it, but it's a waste of time. Immigration - it's on its way. It's here already.'
He continues: 'It's absurd to think that we're a small enclave which cannot be touched. That would practically be the same as when people said we shouldn't join the European Community, because we shouldn't wipe out our little spot on the map.'


The nation's Great Communicator

Karlskrona update
i det svenske demokrati bevæger tingene sig l a n g s o m t, men de rør dog på sig. Nu har rektorernes talskvinde mistet lysten til at sende sine elever på gaden mod et lovligt valgt parti: Ingen manifestation mot SD . Så kværnede møllehjulet et enkelt lille hak til.

Sosse-TV

det er bare fornavnet. Og så er DR bekymrede for lidt ligelig fordelt politisk påvirkning........
- "Under förberedelserna för en direktsändning av Agenda ringde dåvarande statsministerns närmaste man Jan Larsson, och meddelade att regeringen var oroad över innehållet i ett program om främlingsfientlighet.
Redaktionen hade bjudit in folkpartiets Lars Leijonborg och sverigedemokraternas Sten Andersson för att debattera främlingsfientlighet och rasism utifrån ett svenskt perspektiv. Bakgrunden var att politiker som Pia Kjaersgaard, Pim Fortuyn och Jean Marie Le Pen skördade stora opinionsmässiga framgångar runt om i Europa.
- Enligt Adaktusson ansåg Göran Persson och hans medarbetare att Agenda genom att arrangera TV-debatten bidrog till att legitimera främlingsfientligheten."Syftet må ha varit ädelt, men i ljuset av den pågående debatten om public service och politiskt oberoende är telefonsamtalet från statsministerns närmaste man anmärkningsvärt", skriver Adaktusson.
Adaktusson vill ha public service-fond
”Sveriges Television har trovärdighetsproblem”


Højtillidssamfundet Danmark
fra Frede Vestergaards omtale i Weekendavisen af Social Kapital – En introduktion. 216 s. kr. 248. Hans Reitzel.
Det centrale kritikpunkt i indvandringsspørgsmålet. Indtil videre synes attentatforsøget på højtillidssamfundene ikke ganske vellykket, selvom der er kommet alvorlige ridser i lakken. Men lykkes det, er disse samfund at ligne med kul: de tar utalte generationer at bygge op, mens ganske kort at brænde uigenkaldeligt af.

Danskerne mest tillidsfulde : Ifølge bogen med titlen »Social Kapital – En introduktion« er danskerne simpelthen verdens mest tillidsfulde folk, fordi vi er vant til at kunne stole på andre mennesker.86 lande over hele verden har i flere omgange deltaget i den såkaldte World Values Survey-undersøgelse, og i ingen andre lande svarer så mange ja til, at de mener, at man kan stole på de fleste andre mennesker som i Danmark.
Ved den seneste WVS-undersøgelse i 2000 sagde 64,5 procent af danskerne ja til spørgsmålet, om man kan stole på de fleste andre mennesker. Men blandt franskmændene var det kun 22,2 procent, i øvrigt markant under Spanien med 36,2 og Italien med 30,7 procent og mindre end det samlede gennemsnit for de 86 lande på 28 procent. En nyere undersøgelse med samme spørgsmål – det såkaldte SoCap-projekt med 21 lande i 2005 – omfattede ikke Frankrig, men den gav et endnu højere tal for Danmark, nemlig 77,6 procent. [..]
Årsagerne
Bogen er ganske spændende. Bl.a. på grund af dens betragtninger over årsagerne til, at de fire nordiske velfærdsstater ligger i toppen på tillidslisten – tæt fulgt af Nederlandene.
-I alle disse lande er den offentlige sektor enorm, skatterne på arbejde er tårnhøje, omfordelingen er massiv og de økonomiske incitamenter til at arbejde er svage. Alligevel arbejder vi – de fleste af os i hvert fald – uden at svigte den sociale kontrakt, som tilsiger at folk i den arbejdsdygtige alder skal arbejde for at finansiere børn og pensionister, og skoler og sundhedsvæsen m.m. Vi hører til blandt verdens rigeste lande. Man skulle tro, at den flittige humlebi var så overbelastet, at den var ude af stand til at flyve.
-Forklaringen – mener forfatterne – er de nordiske landes store beholdning af social kapital, altså summen af det ofte uformelle samarbejde, der eksisterer på kryds og tværs borgerne imellem, og som bygger på tillid, fælles normer og dyder opbygget over flere generationer.
-Mens mistillid og statslig kontrol skaber bureaukrati, er tillid en produktiv kraft, der gør samfundet smidigt og effektivt og gør det muligt at øge den økonomiske formåen, endog for et land uden naturlige rigdomme som Danmark. Man skal ikke hele tiden bruge tid, penge og energi på at undgå at blive taget ved næsen. Hvis andre generelt er til at stole på og opfører sig ordentligt, sparer borgerne en masse udgifter, f.eks. til kontrol og advokater. Den sociale kapital udgør »det danske guld«, mener forfatterne. - Men der er også en anden form for tillid, nemlig tilliden til offentlige institutioner. Også når det gælder den institutionelle tillid, ligger Danmark helt i toppen. Det omtalte SoCap-projekt med 21 deltagende lande måler ikke bare den generelle tillid til andre mennesker, men også folks tillid til retssystem, politi, administration og regering.
-I SoCap-undersøgelsen siger 84 procent af danskerne ja til, at de har »stor tillid« eller »tillid« til de fire institutioner under ét. Helt enestående højt i international sammenligning er danskernes tillid til retssystemet og politiet, som hhv. 90,4 og 95,5 procent har »stor tillid« eller »tillid til«.
SoCap-projektet omfatter i øvrigt ingen andre vesteuropæiske lande, bortset fra Island, som også ligger højt på tillidsfaktoren.
-Den høje grad af tillid til andre mennesker og til offentlige institutioner udgør en form for samarbejdskapital, som nok er usynlig, men som har synlige effekter, siger de to forfattere.
- De bruger begrebet social kapital som betegnelse for tillid i tråd med, hvad man gør internationalt, hvor begrebet social kapital og social sammenhængskraft i de sidste 10-15 år er kommet stærkt på banen som forklaring på, hvorfor nogle lande klarer sig bedre end andre.
- Økonomerne kan ikke fuldt ud forklare nationernes velstand ved henholdsvis human kapital (uddannelse og on-the-job-training) og fysisk kapital.
Human kapital kan forklare cirka halvdelen af et lands økonomiske niveau, mens fysisk kapital kan forklare cirka en fjerdedel. Den sidste fjerdedel kan økonomerne ikke forklare, og dér kan social kapital vise sig at være det manglende led, vurderer de to forfattere. [...]
- Det danske guld kan imidlertid hurtigt bortødes, hvis normerne bag den høje tillid forsvinder, siger Gert Tinggaard Svendsen: »Den store udfordring bliver at styrke og bevare den danske verdensrekord i social kapital. Skal velfærdsstaten overleve på længere sigt, er det vigtigt, at familier og skoler viderebringer centrale adfærdsnormer, såsom at »et ord er et ord« eller at alle, der kan, skal yde deres til det fælles bedste.

- I det øjeblik, danskerne mister tiltroen til, at andre borgere vil bidrage, fordi de observerer flere og flere »gratister«, eller at de formelle institutioner begynder at forfølge egne interesser i stedet for samfundets samlede interesser, risikerer vi en ond cirkel. En ond cirkel hvor folk på forskellig måde bryder den sociale kontrakt og unddrager sig arbejdsmarkedet og lader sig forsørge af det offentlige, hvilket – lige som sort arbejde – indebærer, at der kommer færre skatteindtægter og dermed færre penge til velfærdsydelser. Det vil igen resultere i mindre tillid til, at systemet virker. Og uden indkomstskat vil den nordiske velfærdsstat snart være en saga blot,« siger professor Gert Tinggaard Svendsen.

Lighed og sammengængskraft

..."Sammenhængskraft forudsætter ikke lighed. Samfundet hænger sammen i kraft at vores fælles afhængighed af hinandens behov. Et markedssamfund er et sindrigt system for tilfredsstillelse af hinandens interesser. Man skal kunne gøre sig nyttig for andre – det har altid været vejen til integration og velstand. Og den blokeres, når staten griber forstyrrende ind i incitamentsstrukturerne ved at gøre et liv på overførselsindkomst til en livsstil.
Sammenhæng er afhængighed og forbundethed. Som Adam Smith siger, er der kun én der fravælger sammenhængen, og det er tiggeren. Han vælger at leve af andres godgørenhed, mens alle andre lever af at tilfredsstille hinandens behov. Eller ’sælge sin arbejdskraft’, som det hed på marxistisk bongotromme-sprog.
Lighed er en matematisk ide fra den franske revolution, som ikke har ret meget at gøre med forbundethed og fællesskab.

Henrik Gade Jensen , Cepos blog

De anstændiges skamstøtte
Under juletræet lå i år en lille, uanseelig bog med titlen Gensyn med ondskabens ikon af Geoffrey Cain. Mens de brune kager blev indtaget, begyndte jeg at læse om, hvordan man her i landet omtaler Pia Kjærsgaard.[..]
-Det er derfor svært at forstå, hvad det er for en forfærdelig synd Pia Kjærsgaard har begået, som medfører den mest uhyrlige tilsvining, jeg nogensinde har set i mit liv.
-Hun er blevet fremstillet som en heks, en fækalie, et lokum, en luder, en dræbersnegl, en hund, et svin, en slange, et monster, en snavset og ildelugtende person et cetera. Det hjemlige parnas har sandelig ikke holdt sig tilbage.

-Carsten Jensen beskriver hende som »en mumlende posedame« og udtaler sig om hendes evne til at smage på en mands sæd, hvad han har indtaget dagen før. David Rehling erklærer, at »hun spreder sin nødtørft i Danmarks stuer«.
-Da bogen udkom første gang, lagde 23 bladtegnere sag an mod forfatteren for at få dækket copyrightudgifter. Imidlertid giver dansk lov ret til frit at gengive tegninger og lignende i forbindelse med en debat, og da Cains advokat meddelte tegnerne, at de ved en retssag alle 23 skulle give møde i retten samtidig med at bogen blev oplæst in extenso, og at Pia Kjærsgaard og en tid-ligere KZ-fange ville blive ført som vidner, afstod de klogeligt fra denne retssag.
-Det kræver nemlig ikke megen fantasi at regne ud, at tegnerne ville komme til at stå i et temmelig dårligt lys, hvis den var blevet gennemført.
-Den reviderede udgave af Cains bog kom for et lille halvt år siden og har været meget lidt omtalt. Der er faktisk også meget få aviser, der ikke har noget at skamme sig over. Jeg noterer dog, at nærværende avis har afholdt sig fra den hadefulde mobning af Pia Kjærsgaard. Tak for det! Jeg kan kun opfordre alle, der interesserer sig for tonen i debatten, til at anskaffe sig og læse denne lille bog.
-Forfatteren har ganske enkelt rejst en skamstøtte over en række af netop de personer, der fører sig frem i disse år med stor bekymring for, hvordan vi omtaler hinanden.

Elisabeth Bock, professor, Charlottenlund, medl af Venstre i Weekendavisen

»Skolmanifestation mot Sverigedemokraterna«
der skulle vel stå "statsmanifestation" - helt uhørt mod et folkestyre. Her ser man hvorfor nogle svenskere er allergiske overfor statslige manifestationer for "förintelsen" (Holocaust). Rent utroligt hvad rektorer tillader sig overfor et lovligt parti, der har fået 9.55 % af stemmerne i kommunen, Karlskronas tredje største parti. Se forresten Expressens læseres kommentarer, så længe de får lov at stå.

Rektorer för fem högstadieskolor* i Karlskrona uppmanar 1.600 elever att demonstrera mot Sverigedemokraterna (SD). Demonstrationen ska äga rum i samband med en årlig manifestation mot Förintelsen..[..]
Det är inte så stor skillnad mellan Sverigedemokraterna och nazismen, åtminstone i nazismens inledningsskede. Sverigedemokraterna är främlingsfientliga, det är inget snack, säger Eriksson.[..]
Kommunalrådet Kent Lewén (folkpartiet), med ansvar för skolfrågor, säger att han inte kan medverka i en manifestation mot en del av väljarkåren.
Sydsvenskan
*Högstadie= gymnasium, selvom man også kan blive erhvervschauffør, sygehjælper og damefrisør der. Lihedstanken ført ad absurdum

- "Tyvärr har manifestationer i anslutning till Förintelsens minnesdag en tendens att bli alltför politiska. Det är ett cyniskt utnyttjande av Förintelsens offer att blanda ihop kritik mot den svenska invandringspolitiken på 2000-talet med nazisternas illgärningar före och under andra världskriget."
Egen Sd-manifestation i Karlskrona
Horribelt och förvirrat i Karlskrona


Kjøp selvforsvarsspray, råder politimester Gjengedal
en åbenhjertig og alligevel dunkel artikel:

"20 prosent av de anmeldte gjerningsmennene har bakgrunn fra Midtøsten, 19 prosent har afrikansk bakgrunn, og 35 prosent har norsk bakgrunn"

20+ 19 + 35 = 74 %. Hvem er de sidste 26 % ? Et år gamle norske tal og danske tal (2001) opgører indvandrer og efterkommer andelen af voldtægter til ca. 70 %. Hvad er der sket i Norge siden ? Hvem er udeladt af Oslopuls´statistik?

Byrådsleder Lae er opprørt etter voldtektssakene i Oslo, og vil sørge for bedre lys på alle mørke steder i byen. - Kjøp selvforsvarsspray, råder politimester Gjengedal.
De tør ikke gå alene fra fest

Kjøper spray og alarm

Hærværk og pyromani

Skal man dømme efter Sverige, der som bekendt er avantgarden på dette område, er der stort set intet at stille op mod dette. Det skulle da lige være som f.eks. i Malmø, at video-overvåge i stor skala. Det vil kun blive værre. I disse dage afventer vi om der er sat under eller over 200 svenske skoler i brand i 2006.

Udgifterne til udbedring af hærværk på byens skoler eksploderer, og hos DSB gør man byen til særlig indsatsområde i 2007.

Hærværks-bølge hærger Odense

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net