mandag, januar 22, 2007

Raciiiiiist !

de der kunne hjælpe den minimale svenske fremmeddebat udover det moraliserende kravlestadium, får desværre som hovedregel ikke lov at deltage:

Polischef Henrik Malmquist ser dock inget rasistiskt i det han sagt:
Jag kan bara konstatera att vi har haft ett antal uppgörelser i Skåne där gärningsmännen är av annat ursprung. Det är ett uttalande som jag baserar på fakta och personlig erfarenhet. Sättet att lösa konflikter genom att skjuta varandra på öppen gata är inte traditionellt svenskt.
Vänsterpartister: Polisen är rasist

"Bloggeren" George Orwell"
- "First of all, a message to English left-wing journalists and intellectuals generally: ‘Do remember that dishonesty and cowardice always have to be paid for. Don’t imagine that for years on end you can make yourself the boot-licking propagandist of the Soviet régime, or any other régime, and then suddenly return to mental decency. Once a whore, always a whore.’ […]
Pacifism is objectively pro-Fascist. This is elementary common sense. If you hamper the war effort of one side you automatically help that of the other. Nor is there any real way of remaining outside such a war as the present one. In practice, ‘he that is not with me is against me’.
In honour of an old time blogger

»Læger og sygeplejersker mødes af kulturmur«
Selvfølgelig skal alle behandles ens
Professor Jørgen Lyngbye
I avisen »dato« kan man den 5. januar 2007 læse, at »Etniske patienter mødes af kulturmur« og »Patienter med indvandrerbaggrund har ofte et ubehageligt møde med sygehusene på grund af fordomme og misforståelser«. Artiklen beskriver et ægtepar med pakistansk baggrund, hvor hustruen efter akut indlæggelse på Bispebjerg Hospital blev tilset af en mandlig sygeplejerske. Ægtefællen anfører, at »for rigtig mange muslimer er det et stort problem, at en mandlig læge eller sygeplejerske behandler en kvinde«.
- Overskriften kunne passende have været »Læger og sygeplejersker mødes af kulturmur«, for vi befinder os, som bekendt, ikke i Pakistan. Hvis citatet i avisen er korrekt, er det derfor yderst betænkeligt, at næstformanden i Lægeforenin-gen, Hans Axel Buhl, bl.a. udtaler, at det »nytter ikke noget, at man stiller sig på bagbenene. Hvis patientens normer er anderledes, må man acceptere det«. Hvis Hans Axel Buhl dermed mener, at medlemmer af forskellige etniske grupper skal have særbehandling i det danske sygehusvæsen, må man håbe, at det kun er hans private mening og ikke Lægeforeningens.

- Jeg har arbejdet i en række år i Fjernøsten og USA og har der mødt forskellige kulturmønstre. F.eks. forventer patienter nogle steder i Indien visse kulturelle skikke overholdt, men man har mig bekendt ikke hørt om indere, der kræver sådanne skikke overholdt af dansk sundhedspersonel. Jeg har heller ikke hørt om herboende kinesere, der kræver, at kinesisk medicin er tilgængelig på danske sygehuse. Det er en selvfølge, at alle her i landet boende personer behandles ens og naturligvis med bedst mulig medicinsk standard. Hvis man ønsker en særbehandling forskellig fra normen på landets sygehuse, må man søge privat lægehjælp, hvor en sådan forefindes.
Ugeskrift for Læger via Hodja

Muslim majority schools 'pose security threat and should be closed'
The concentration of ethnic minorities and religious groups in certain schools had created a 'strategic security problem'
An influential government education adviser said today that schools dominated by Muslim children should be closed and replaced with 'multi-faith' academies to integrate pupils. More emphasis should be placed on British identity and more must be done to proved the 'essential glue' that holds society together.

Daily Mail

Broken swedish

Förtroendet lägre för poliser som talar med brytning
thi vi har jo alle fordomme, som DO Katri Linna siger. Det minder mig om tiden omkring 1970, hvor der udkom hele biblioteker om "fordomme". De var vældigt populære. Jeg kan nu ikke huske hvad det var for fordomme vi led af, men det kan jo også være at det var lærebøger. Det er en nem måde at tjene gode penge på, uden at skulle arbejde for meget.
"Alla påverkas av fördomar"

Bivirkninger ved koranlæsning
Ikke alle bivirkninger er af det onde.
Ayyan Hirsi Ali bliver interviewet af norske Dagladets kultursider og udtaler sig blandt andet om Vestens syn på islam. Hun siger:

“Efter mordet på Theo van Gogh blev koranen en bestseller i Holland. Folk læste den og udviklede en svært negativ holdning (til islam).”
Dagbladet 21. januar 2007 via Hodja

"The chattering classes"
en jyde jeg kender, siger at København er befolket af bøsser, operasangere og bistandsklienter. Nå ja, og så politikere, journalister og bureaukrater. Bøsser og operasangere stemmer Radikalt. Det er nok derfor vælgerunderlaget være begrænset.
- Pittelkow mener at Fogh vinder næste valg. Det mener jeg også. Alt andet ville da være utroligt med den opposition. Det er nærmest imponerende at Marianne Jelved efter 20 år i Folketinget, stadig ikke begriber et klap af det politiske skakspil. Det gør Fogh, der kan gå hen og blive flere generationers største, danske statsminister. (tegning, Berlingske Tidende)

"The chattering classes regner for eksempel med, at det er en stor sag for befolkningen, at Dansk Folkeparti og de konservative mundhugges om Lars Barfoed. Sådanne slagsmål kan da også blive alvorlige, hvis de kommer så langt ud, at vælgerne begynder at tvivle på de borger- liges regeringsduelighed. Men foreløbig hører det til småtingsafdelingen.
Der kan sågar være tale om, at vælgerflertallet ser positivt på noget af det, som i the chattering classes udråbes til en stor belastning for regeringen. Eksempelvis regeringens nej til at slække på asylpolitikken ud fra sagen om de afviste irakiske asylansøgere. Kendsgerningen er i hvert fald, at regeringens fremgang falder sammen med den store debat om dette.
Ikke bare politiske iagttagere, men også oppositionens politikere begår let den fejl at tro, at vælgerflertallets holdning i en sådan sag falder i tråd med den missionerende journalistik i dagbladet Politiken, hoforgan for mange i the chattering classes. Især for Socialdemokratiet kan denne fejltagelse være farlig. - Når oppositionens glæde ved at have flertal kun varede en måned, hænger det også sammen med dens egne interne problemer. Først og fremmest den usikkerhed, som de radikale har skabt om, hvorvidt der overhovedet eksisterer et sammenhængende alternativ til Fogh-regeringen.

Fogh vinder næste valg

De Radikale - den ny sekt i dansk politik
Det er kendt af enhver, at de Radikale udi egen indbildning er bedre end andre mennesker.
Og i gamle dage kunne man måske også med nogen ret hævde, at de var klogere end de fleste, hvis man skal måle efter politisk indflydelse. De Radikale var indbegrebet af moderation og snusfornuft. Partiet, som altid var at finde på midten, og som med sin placering og skiftende lederes fremragende strategiske evner gennem næsten 100 år havde magt til at bestemme valget af statsminister.
De tider synes nu uigendriveligt at være forbi. Siden regeringsskiftet i 2001 har de radikale mandater i Folketinget været uden betydning for tilvejebringelsen af et politisk flertal. Det har været en lykke for nationen, men naturligvis trist for det gamle husmandsparti......................................................

Berlingskes leder

Politisk febertermometer
sådan skal en rigtig socialist tale ! Kom igen Enhl. og Søvnighedens Folkeparti. Anmeldelse af Cavlingprismodtageren Olav Hergels bog:

" - Hergel skildrar ett Danmark från helvetet, med nyrika rasistiska småborgare på i princip alla viktiga poster inom både poilitiken och massmedierna. Ett land där starkt flyktingfientliga Dansk Folkeparti fått makten över tanken och i princip överalllt lyckats driva i genom sin politik.
- Där kristendom, fädernesland och danskhet ligger som en våt matta över alla debatter. Huruvida det är en dyster framtidsskildring eller en korrekt beskrivning av nuläget Hergel vill ge är svårt att säga. Troligtvis är det lite av både och. Det fungerar hyfsat.
- Skildringen av Danmark som ockupationsmakt i Irak är intressant och välskriven. När Rikkes kidnappare och befriare Nazir återvänder till Danmark som flykting skildras också den danska flyktingpolitiken intressant inifrån. Hergel är själv liksom sin hjältinna journalist med inriktning på flyktingfrågor. Också bilden av den danska mediesituationen, hur flera stora tidningar och tv-stationer domineras av Dansk Folkepartis politiska agenda, är intressant. Personskildringarna av de danska mediechefernas hundraprocentiga girghet och opportunism, rasism och ointresse för det journalistiska hantverket är roligt elaka. Så långt allt väl. -
- Karaktärskildringarna är dock trubbiga och ibland nästan löjeväckande upprepande. [..]
Flamman - vänsterns tidning

"Ikke uden min sagfører"
Because of the role of women in Islam, a German Catholic diocese is advising Catholic women who marry Muslims to draw up a new kind of pre-nuptial legal agreement, specifying among other things that marriage is permanent.
Women marrying Muslims advised to draw up contract
Nicht ohne meinen Anwalt

Et menneskeretligt galehus
hvis ikke skribenten her var professor i menneskerettigheder, ville man tro historien er lyv:
- "En mand fra Sierra Leone, hr. Abu Jalloh, opholdt sig i Tyskland, hvor han, efter at have været mistænkt for narkohandel, blev anholdt med en pose kokain på sig. Bevismaterialet nåede han at sluge før anholdelsen.
Under lægetilsyn gav det tyske politi hr. Jalloh et brækmiddel, så posen kunne komme op igen. Jalloh (der ikke taler tysk og kun ganske lidt engelsk) siger, at lægen ikke spurgte om hans helbred, før han fik brækmidlet. Politiet siger det modsatte.
Men posen kom op, og den viste sig at indeholde 0,2182 gram kokain. På dette grundlag blev hr. Jalloh tiltalt for narkohandel, og han blev dømt herfor ved tyske domstole............................"

Menneskerettigheder på afveje
hvilket minder mig om mit gamle hjem for en tid - Singapore. Der er ingen narkomaner, fordi der ingen narkohandlere er. Der er ingen narkohandlere, fordi de ikke tør komme. De tør ikke komme, fordi de ved ryger i galgen uden pardon. Sig ikke at dødsstraffen er helt uden gode effekter. Menneskerettighederne kan ikke være nået over Johore Strædet.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net