lørdag, marts 31, 2007

Preben Hornung

selvportræt, radering, 20x 30 cm, 1942, privateje, foto Snaphanen


Exit Aoude - den skallesmækkende mimose
Enhedslisten vil tage imod hende med åbne arme - enhvers sidste mulighed. Bedre for alle parter ville det dog være, først som sidst, at forære hende en flybillet hjem til Libyen - eller hvor hun kommer fra. Danmark har hun ringe forståelse for. Hvor ringe, kan man læse idag: Safia Speaks:Breaking the silence trods coachere og psykologer. Et patetisk, tragi-komisk indlæg, der får folk til at få lidt ondt af hende. Det taler til deres ære - ikke til hendes. Og hvorfor skriver hun ikke på dansk, når hun nu ikke behersker engelsk stavning?

Det Konservative Folkeparti i København indleder nu eksklusionssag mod det omstridte partimedlem, Safia Aoude, der blandt andet beskyldes for at læne sig op af holocaustnægtere.
Safia Aoudes dage som medlem af Det Konservative Folkeparti er nu for alvor talte.
Formanden for Københavns Konservative Vælgerforening, Svend Bergstein, meddelte fredag eftermiddag, at han vil bede bestyrelsen om, at indlede en eksklusionssag mod Safia Auode. Bergstein har allerede holdt et møde med Aoude, hvor han har orienteret hende om, hvilke rettigheder hun har.
Nyhedsavisen har de seneste dage kunne fortælle, hvordan Safia Auode, der blandt andet underviser i historie, på sin hjemmeside linker til holocaustnægtere. Hun har samtidig manipuleret med et foto af to islamkritikere, så de optræder med hagekors på deres tøj.
Og det er mere end det konservative parti kan rumme.
Svend Bergstein. minder dog om, at Safia Aoude har ret til at blive hørt i sagen, før det endelig besluttes, om hun skal smides ud af partiet.
- Men vi kan ikke have en, der knægter demokratiet og har opfordret unge til at tage til Mellemøsten for at tage militærtræning i partiet, siger Svend Bergstein.
Safia Aoude er bange for, at Svend Bergstein indstiller hende til eksklusion på baggrund af andenhåndsberetninger i pressen.
- Jeg forventer, at mine kredsmedlemmer har en sund fornuftig dømmekraft, som de vil bruge, når de hører min side af sagen, siger hun om det forestående forløb.

K vil ekskludere Safia Aoude nu

Om det ändå vore val idag
det,der er helt galt er at SD skulle have 14 % som DF, eller 30 % som FrP i Norge:

Kräver skadestånd för att kommun har utlänningar
En man i Upplands-Bro vill ha skadestånd för att kommunen tagit emot utlänningar. Mannen hävdar att han blivit trakasserad.
Mannen har vänt sig till Justitiekanslern, JK, för att begära skadestånd med anledning av att personer med utländsk härkomst har flyttat till kommunen. Mannen påstår att det har gjort att han blivit trakasserad av ungdomar med utländsk bakgrund.Justitiekanslern avslår begäran och skriver i sitt beslut att det inte framgår om mannen i Upplands-Bro menar att det är staten eller kommunen som ska betala skadestånd till honom. Några pengar från staten får han inte och menar han att kommunen är skyldig honom ersättning får han vända sig dit med sin ansökan, skriver JK i sitt beslut.

SvD

Asylreglerne strammes i hele Europa
Globalisering. I takt med at det europæiske fællesskab er blevet styrket, er asyllovgivningen i de enkelte lande generelt set blevet mere restriktiv, vurderer lektor i statskundskab.

Det Europæiske Fællesskab er en økonomisk succes. Og successen afspejler sig i de enkelte landets asylpolitik, hvor man ønsker at vil sikre bevægelighed inden for EU og fastholde grænserne for udefrakommende.[..]
I den stramme ende findes Storbritannien, Holland, Spanien og Danmark, mens Tyskland og Sverige har »mildere« asylregler, oplyser Henrik Larsen. Han fortæller, at flere lande efterspørger en ensartet politik på området, men det bliver umiddelbart svært at kombinere så forskellige regelsæt - nogle lande ønsker mere restriktive regler, mens andre igen ønsker at slække på kravene.
Forskellen på Sveriges og Danmarks asylpolitik er i dag enorm, men for bare 25 år siden lå vi tættere på hinanden, forklarer Henrik Larsen. »Sverige og Danmark har tidligere lignet hinanden på asylpolitikken. Groft sagt kan man sige, at den danske stramning skyldes, at vi anser asylansøgere som en belastning for samfundet, mens Sverige er mindre »bange« for et multikulturelt samfund,« siger Henrik Larsen.
Du siger, at briterne har en restriktiv asylpolitik. Hvordan hænger det sammen med, at England er et af Europas mest multikulturelle samfund? »Traditionelt er der altid kommet mange til England, og de får stadig mange henvendelser, fordi asylansøgerne i forvejen har et netværk i landet. Den strammere politik skyldes et behov for at markere nogle rammer, og det behov er blevet styrket i befolkningen efter bomberne i London sommeren 2005.«
Fakta: Irakiske asylansøgere SVERIGE: Antallet af asylsøgende irakere i Sverige blev knapt firdoblet fra 2005 til 2006, og irakerne udgør den største nationalitet blandt asylansøgningerne i Sverige. Omkring 80 pct. af asylansøgningerne fra irakere blev godkendt i 2006. For at få asyl i Sverige skal man enten opfylde FNs flygtningekonventions krav eller være omfattet af et såkaldt beskyttelsesbehov.
Hvis en asylsøgers behandling ventes at tage mere end fire måneder, kan ansøgeren have et almindeligt arbejde.
TYSKLAND: Efter tysk lov tildeles asyl som grundrettighed til personer, der er politisk forfulgt eller omfattet af FNs flygtningekonvention. Årligt bliver to-syv pct. asylansøgninger godkendt. Mens asylansøgere venter på svar, er deres børn underlagt almindelig skolepligt, og de kan efter et års ventetid få lov til at arbejde i jobs, der ikke kan besættes af en tysk eller EU-statsborger. En lovændring, der skal give midlertidig opholdstilladelse til afviste asylansøgere, der af humanitære årsager ikke kan hjemsendes, er på vej. De vil så kunne få permanent ophold, hvis de inden 2009 har fået et job, bestået en sprogeksamen og deltaget i et integrationskursus.
NORGE: I 2006 modtog Norge omtrent 5.300 ansøgninger, hvoraf 19 pct. kom fra Irak. I 2006 fik ca. 300 irakere tildelt asyl, mens andre sager venter på at blive behandlet færdig. Mens ansøgningen behandles, får asylansøgerne et identifikationskort, som også er adgangsbillet til arbejdsmarkedet. Børn har ret til undervisning. Behandlingstiden er fastsat til at vare seks måneder. Det ændrer ikke på, at mange flygtninge sidder i de norske asylcentre i flere år, fordi der er givet afslag på asyl.'
HOLLAND: I det forgangne år modtog landet ansøgninger fra cirka 2.800 irakiske asylansøgere. Asylansøgerne bor på centre, men må gerne flytte ud, når behandlingstiden overskrider seks måneder. Asylansøgerne må gerne arbejde som frivillig arbejdskraft, mens ansøgningen er under behandling, men de må ikke modtage løn. Hvis behandlingstiden overskrider seks måneder må asylansøgeren få løn for i alt 12 ugers arbejd årligt.

Gaddafi says only Islam a universal religion
psykotikere er aldrig uden underholdningsværdi:
- Libyan leader Muammar Gaddafi said on Friday that it was a mistake to believe that Christianity was a universal faith alongside Islam.
"There are serious mistakes -- among them the one saying that Jesus came as a messenger for other people other than the sons of Israel," he told a mass prayer meeting in Niger.
"Christianity is not a faith for people in Africa, Asia, Europe and the Americas. Other people who are not sons of Israel have nothing to do with that religion," he said at the prayer meeting, held to mark the birth of the prophet Mohammed.Gaddafi, who is seeking to expand his influence in Africa, said his arguments came from the Koran. He led similar prayers last year in Mali.
"It is a mistake that another religion exists alongside Islam. There is only one religion which is Islam after Mohammed," he said in the sermon, which was broadcast live on Libyan state television.
"All those believers who do not follow Islam are losers," he added.
"We are here to correct the mistakes in the light of the teachings of the Koran."Gaddafi also said it was a mistake to believe that Jesus had been crucified and killed. "It is not correct to say that. Another man resembling Jesus was crucified in his place."
Swissinfo

Grova våldsbrott ska ge strängare straff
det tidligere homogene Sverige er 25 år bagud med at justere fængselstraffene:
Tidigare justitieministern Thomas Bodström applåderar regeringens utredningsuppdrag som ska skärpa straffen på grova våldsbrott. Vänsterpartiet är oroat över "batongpolitiken".
Redan i regeringsförklaringen slog den borgerliga regeringen fast att straffen vid grova brott och återfall i större utsträckning ska ligga i "den övre delen av straffskalan". I går gav justitieminister Beatrice Ask (m) därför en särskild utredare i uppdrag att se över lagstiftningen så att hela straffskalan används vid grova våldsbrott.- Det finns en upprördhet kring straffen för misshandel, grov misshandel, den här typen av brott. Vi vill helt enkelt ha en skärpning där, säger Beatrice Ask till Dagens Eko.Misshandel kan i dag ge allt från ett års fängelse till - om den är grov - tio år. Staffan Levén, hovrättslagman vid Hovrätten för Västra Sverige, förklarar det med att brotten är indelade i grader. Om det finns försvårande omständigheter används den högre straffskalan, men då kan inte de graverande omständigheterna åberopas igen.- Då blir det dubbelbestraffning. Det är skälet till att man ofta hamnar i underkant av straffskalan, säger Staffan Levén.Brotten som särskilt nämns i utredningsdirektiven är misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot, rån, grovt rån, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Utredaren får också i uppdrag att överväga om domstolen i större utsträckning ska väga in återfallsbrottslighet.Utredningen välkomnas av riksdagens justitieutskotts ordförande Thomas Bodström (s). Som justitieminister initierade han bland annat Åklagarmyndighetens pågående kartläggning av domstolarnas påföljdsval i just grova våldsbrott.- Det vore märkligt om jag skulle ha invändningar bara för att vi är i opposition nu, när de fullföljer det som vi har påbörjat. Det behövs en ordentlig påföljdsöversyn, säger Thomas Bodström.Efter att straffsystemet lades om 1989 har straffen i Sverige skärpts generellt.

Svenska Dagbladet

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net