torsdag, maj 31, 2007

"Det må jo være med vilje"

svarede jeg mig selv på spørgsmålet: "Skal det være så grimt, reaktionært og fantasiløst"? Det eneste det ny Kgl. Skuespilhus på Kvæshusbroen korresponderer med i Frederiksstaden og i omgivelserne , er det forvoksede parcelshus med udestue og havegrill på Dokøen og Arnaldo Pomodoro's "skulpturer" v. Amaliehaven. Nå, ja og så skurvognene på selve broen, som jeg først på afstand troede var en del af byggeriet. (Det var herfra Oslobåden - Danskebåten - gik i mange år. Det burde den gøre endnu, og teatret ligge i Færgehavn Nord).
Et selvportræt af os lige nu ? Så er jeg færdig med at spejle mig. En kunstnerisk kernenedsmeltning, et Industriens Hus i et hyperfølsomt "byrum" - som man jo skal kalde det.
(fotos© Snaphanen, klik!) se også
1930´erne kommer til København

Den omvendte verden

"23,3 procent är beredda att rösta på ett parti som vill inskränka på invandrares rättigheter. "
"Invandrarfientligt parti lockar var fjärde svensk"


hvad der derimod ganske stødt og stille er ved at ske, er at svenskerene er dødtrætte af at være taget som gidsler af deres "elites" skrivebordsfantasier. Desværre vil de for en stor del være ført ud i livet, inden svenskerne ad parlamentarisk vej protesterer over afskaffelsen af deres nationalstat, til fordel for det Jonathan Friedman kalder "det plurale samfund". Og så har vi, om man så må sige, "en ny situation" der ikke er helt ufarlig, og som "avantgarden" af alle kræfter forsøger at undgå. De kunne ligeså godt prøve at stoppe Golfstrømen. Den vil koste uskyldige menneskeliv, men kunne nemt være undgået hvis "eliten" ikke havde følt sig så højt hævet over befolkningen og virkeligheden. Vi vender Integrationsbaromeret om igen, sådan her:
Citat:
7 av 10 svenskar vill bli systematiskt diskriminerade till invandrarnas fördel.

76,7% av svenskarna kan tänka sig att rösta på ett parti som ökar invandrarnas rättigheter.
33% är positiva till etniskt blandade familjerelationer.
7 av 10 svenskar vill att invandrare ska ha förtur till jobb, bostäder och bidrag.
86% är för en systematisk diskriminering av svenskar på arbets- och bostadsmarknaden.
85% instämmer i påståendet att svenskar ska utvisas om det blir större brist på arbetstillfällen.
92,7% kan absolut tänka sig att rösta på ett parti som inskränker svenskarnas rättigheter.
84% kan kanske tänka sig att rösta på ett parti som inskränker svenskarnas rättigheter.
4 av 10 vill öka invandringen av muslimer.
56% av svenskarna ser det som något positivt och lättsamt att flytta till ett muslimskt område.
73% känner sig inte som främlingar i muslimska sammanhang.
6 av 10 är övertygade om att rasismen mot svenskar kommer att öka i Sverige.
6 av 10 är övertygade om att svenskar kommer att diskrimineras till förmån för invandrare.
78,7% av svenskarna anser inte att Sverige är ett rasistiskt samhälle.
Totalt har 65-70% bevittnat kränkningar mot svenskar det senaste året.

Sverige besegrar alltid Danmark...
trods en vis minimal interesse for fodbold, aner jeg faktisk ikke hvad den kamp er så vigtig for. Men sport er, foruden "jämtställdhet" og aparte former for sex, svenske journalisters opium. Søger man "Danmark" på svensk Google News, vil halvdelen af artiklerne til enhver tid handle om sport. En fjerdedel er moralsk oprustning og rene politiske bøllebank til os. Den sidste fjerdedel handler om virkeligheden. Sådan groft sagt.

Flere arbejdere, færre familiesammenføringer
Siden 2001 er antallet af indvandrere steget. Men i modsætning til tidligere er det nu primært studerende og arbejdsvillige, der kommer til landet.

Indvandringen er steget under Fogh-regeringen. Men familiesammenføringer, der tidligere udgjorde størstedelen af sager, er sammen med flygtningesagerne blevet færre. Væksten er sket i erhvervs- og studieområdet, viser nye tal fra Udlændingeservice.

Bedre integration

I 2006 fik 46.543 opholdstilladelse, hvilket er 6.151 flere end i 2005. Tidligere udgjorde flygtninge og familiesammenførte over halvdelen af alle opholdstilladelser, men denne andel er nu faldet til 11 procent. Resten udgøres af opholdstilladelser til arbejde og studie.

180 grader

Ytringsfrihed, det billige skidt
Hvis man ikke har noget at sige, hvad skal man så med frihed til at sige det ? Andet end at fornærme andre unødvendigt..........

Yttrandefriheten lever farligt. Endast en person av hundra är helt emot inskränkningar av tryck- och yttrandefriheten.
Siffrorna presenteras i en rapport från SNS Demokratiråd, Medierna och yttrandefriheten, som diskuterar framtidsperspektiven på området.

Men allmänhetens stöd för yttrandefriheten sviktar. Det är oemotsägligt – och allvarligt nog.
Demokratirådet har en del goda argument för sina slutsatser; att det behövs en mer enhetlig lagstiftning och att mediernas former för självreglering kan behöva ses över.
Men i en tid när opinionen är så negativt inställd till själva kärnan, yttrandefriheten, är det svårt att inte känna oro över vad en sådan "översyn" skulle få för resultat.
Fria medier och en fri opinionsbildning är demokratins livsnerv. Skadas den blir konsekvenserna katastrofala. Låt den insikten vägleda varje tanke på förändrad lagstiftning.
Yttrandefriheten är demokratins livsnerv via Erixon
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net