mandag, maj 14, 2007

Gadebillede

foto © Snaphanen , klik

"Den svenska asylpolitiken är på väg att haverera"

"På vej " ? selv svenske Riksdagsmænd ved vel at det er populært at kaste papirerne væk og kalde sig "iraker" :

Ge inte alla irakier permanenta uppehållstillstånd
- Den svenska asylpolitiken är på väg att haverera och asylrätten urholkas när nästan alla asylsökande irakier så snabbt får permanenta uppehållstillstånd, säger moderata riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson.
- Många irakier får uppehållstillstånd inom ett par månader utan att Migrationsverkets personal hinner ta reda på vilka personerna är och varifrån de faktiskt kommer. Olika källor bekräftar att en del av irakierna åker hem i väntan på uppehållstillstånd, eller vill åka hem och hälsa på genast när de har fått ett tillstånd. Då har personerna inte skyddsbehov. Detta är helt oacceptabelt, menar Elisabeth Svantesson vidare.
-De är viktigt att de irakier som verkligen har asylskäl, och kan styrka sin identitet, får skydd i Sverige men borde ges tillfälliga uppehållstillstånd (istället för permanenta) i väntan på hur läget utvecklas i Irak.
Elisabeth Svantesson
Riksdagsledamot (m)


En dag hos flyktingsamornaren Magda Ayoub - kommentarer:

”Detta sker samtidigt som Sverige inte återsänder människor vilkas tillfälliga uppehållstillstånd gått ut - trots att det går direktflyg till deras hemland och samtidigt som människor som säger sig vara irakier och men inte kan styrka sin identitet på något annat sätt än genom köpta pass eller pass utskrivna på falska grunder, får permanenta uppehållstillstånd i raketfart, på två, tre månader! En ung och ilsken irakier, som jag träffade den 8 maj, fräste, när han fått veta att det inte fanns en enda ledig lägenhet i Märsta men att han kunde flytta till en annan del av Sverige där det fanns lägenheter, att: "Varför informerar Sverige inte i Irak om att det inte finns bostäder åt oss, då kommer vi ju inte hit!"

"Asylrätten börjar allt mer likna ett skämt i Sverige och det är oerhört frustrerande.”

”En annan man som efter mycket kort tid här hade fått PUT kom för att fråga om socialen kan betala en resa hem för att han vill träffa familjen. "Nej, verkligen inte", informerade Magda, och vi förvånades över att en asylsökande som hävdar skyddsbehov gentemot hemlandet, utan problem anser sig kunna återvända och dessutom tror/tycker att svenska skattemedel ska användas till en sådan resa.”"En tredje man ville också resa tillbaka och ville ha hjälp med att söka fämlingspass. "Ja men du är ju irakisk medborgare och du har irakiskt pass, självklart kan du inte då få främlingspass", förklarade Magda och återigen förundrades vi över vilken typ av orealistiska krav en del människor ställer.”
Ekstremismen fra midten

(et udtryk fra dagens Document.no i en lidt anden sammenhæng) kunne med lidt god vilje godt appliceres på Khader nye partidannelse. Folk strømmer til den, skønt de ikke ved hvad de får, ikke engang hvilken statsminister. Indtil videre kunne man selvfølgelig nøjes med at kalde det populisme, et Radikalt og meget populært begreb, men ekstremt i sin vage nydelighed og behagesyge. Glimrende artikel af Lykkeberg om det halvhøjere borgerskabs nydeligheder på "midten af dansk politik". Khader i Folketinget, der ikke har bevist andet end at han har forstand på islamister og er god til at spille på medierne. Som næppe viser sig på Folketingets talerstol og knapt i de udvalg han er medlem af.

Ny alliance med det bedre borgerskab
AF: Rune Lykkeberg, 12. maj 2007
En ting er sikkert: Det nye parti er ikke et opgør med blokpolitik, men en åbning af en kamp mellem en borgerlig regering med skattelettelser, god tone og omstillingsparathed og en borgerlige regering støttet og styret af Dansk Folkeparti- Endelig, endelig, endelig har de pæne borgerlige fundet hjem.
De har fået et parti med god tone, fine manerer og globaliseringsparathed. Alle de pæne mennesker, som regner sig for 'anstændige' og har noget så fint som et 'menneskesyn', har nu fået mulighed for at slippe af med den bøvede hørm af UnderDanmark, af dårlige manerer, pinlige branderter i Tivoli, grimt snæversyn og ækle udfald mod minoriteter, som huserer i Dansk Folkeparti. Danskere med overskud kan nu stemme på et parti med overskud uden forbindelse til det underskud og den jamrende forurettelse, som hyler igennem Dansk Folkeparti.
Information
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net