tirsdag, maj 08, 2007

Øvedsklosters Slot

1763 - 1796, Sjøbo Foto© Snaphanen

Khankans kamp mod kapitalismen

70 erne genbesøgt, tilsat newspeak og parfume:

- "Hvis man erstatter ordet marxisme med islamisme, bliver det tydeligt, at vi intet har lært i løbet af de seneste 30 år. Vi er stadig lige bange for det, som er anderledes, og vi tåler ikke alternative måder at tænke eller indrette samfundet på. Alle anderledes tænkende bliver betragtet som en trussel mod det danske fællesskab.
Islamismen er blevet symbolet på Danmarks nye fjende og pseudoislameksperter skriver bøger om den nye trussel, der sidestilles med kommunismen og fascismen. Andre forsøger mere sobert at give en karakteristik og kritik af danske islamister som unge mennesker med en absolutistisk tankegang, der drømmer om et alternativ til kapitalismen, en forenet islamisk verden (kalifatet), og som mener, at det er Gud og ikke mennesket, der skal diktere den politiske struktur i ethvert samfund".[..]

"Kampen skal ikke rettes mod politisk islam, men derimod mod de mennesker i vores samfund, som ikke mestrer rummelighedens altafgørende værdi for ethvert fællesskab. Vi bør forpligte hinanden til gensidig respekt og træne unge såvel som ældre i værdien i at bøje alle manifesterede former for absolutismer.
Især de absolutte holdninger vi finder hos nogle islamister såvel som nogle demokrater. Endelig bør vi glædes over det element, at der stadig er nogle revolutionære på venstrefløjen, muslimer såvel som ikke-muslimer, som tør udfordre kapitalismen som økonomisk fundament for et samfund."
Det skete i verden & Gensyn med "indoktrinering"

Det er vel nok heldigt for R at Khankan, der her bekender sin kærlighed til islamisterne, meldte sig ud af partiet med denne følsomme svada, der skal camouflere at hun blev gået fordi hun ikke ville tage afstand fra sharia :

"Jeg har efter lange overvejelser besluttet mig for at forlade Det Radikale Venstre ... Partiets højrefløjs verdslige fundamentalisme dominerer partiet i en grad, der gør det umuligt for mig at identificere partiets mulighed for at skabe syntese i en globaliseret verden, der er kendetegnet ved mangfoldighed"

(Citeret fra "Islam & Forsoning", Sherin Khankan 2006, Lindhardt og Ringhof) .

Genindfør "manden med kosten"

30.000 bryggeriarbejdere og typografer, 25.000 havnearbejdere. Giv os 1950, tuberkulose, sporvogne, skomagere, ismejerier og mælkejunger tilbage. Læsning, det billige skidt. Her ses det hvordan det går når man vil føre Ulands-hjælp på hjemlig grund. Nogle kalder det den "sociale arv". Tro dem ikke. Det er arven fra Jelved og Nyrup og den vil vokse, ingen ved til hvilke katastrofale højder. Det er café latte segmentets paradoks - de længes efter tiden da vi i realiteten var et 2. verdensland. De ved det bare ikke. Nu kan det ikke længere skjules - Marianne Jelved og hendes letvægtsintellektuelle er de virkelige Madam Blå og kolonihaveenthusiaster. Deres globalisering er en Massey Ferguson traktor model 1952.

Hvert andet indvandrerbarn med ikke-vestlig baggrund og to ud af tre børn med arabiske rødder forlader folkeskolen uden at kunne læse.
Det viser en ny omfattende undersøgelse af læsefærdighederne blandt børn på 112 skoler med en høj andel af tosprogede børn, den såkaldte PISA Etnisk, som Rockwool Fondens Forskningsenhed (RFF) offentliggjorde her til formiddag.
Undersøgelsen viser, at 47 pct. af alle tosprogede børn ikke har lært nok i skolen til at kunne læse på et niveau, der gør dem i stand til at fungere i et moderne samfund. Tallet for danske børn er 17 pct.
Endnu værre ser det ud, hvis man alene fokuserer på børn, der har en baggrund i et ikke-vestligt land: Her er det 53 pct. af alle og 64 af de arabiske børn, der forlader skolen som uden funktionelle læsekompetencer, som det hedder i fagsproget.

Indvandrerbørn forlader skolen uden at kunne læse

Rockwoolfondens rapport, pdf

DR vælger at se det fra den lyse side: Tosprogede får ikke danske børn til at læse dårligere, hvilket må siges at være en noget anden overskrift end " 64 % af arabiske børn forlader skolen uden at kunne læse"

Epitafium for Tony Blair

"He is driven by a universalist world view which minimises the profound nature of the conflicts that divide people. He thinks that such divisions belong essentially to a primitive past — whereas now, hey, we’re all basically modern, reasonable people with the same interests in life, and so we can all live together and create the brotherhood of man."
"Hence his closely-related obsession with ‘universal’ human rights law. Hence also his belief that national borders no longer matter, that mass immigration is a good thing and that Britain’s unique identity must give way to multiculturalism."
"The road to hell, it is said, is paved with good intentions. Mr Blair’s naive and arrogant utopianism poses a profound danger which, with his exit from Downing Street to the political afterlife, might merely exchange the British theatre for a platform which allows nemesis to play out on an even wider stage."

Melanie Phillips : The devilish road to Blairtopia

Ulrika By

har fået sin egen blog. Hvilket held. Så behøver man ikke læse mere i Dhimmi News:

Vad är det som händer i Kista galleria?

Är det samhället som försöker skydda oss från varandra?

Dandy with a taste for literary spats

Bush is portrayed as a moron. I've only conversed with him a couple of times - not for very long - but I found he was more literate on literature than the editor of the New York Review of Books, Bob Silvers. I've talked to both of them, and he makes Bob Silvers look like a slug." He laughs, possibly at the idea of New York's literary-set frothing into their cappuccinos over the latest blow in a long but low-intensity conflict. (In the 1960s Wolfe mocked the Review as the "chief theoretical organ of Radical Chic", after it published a cover picture showing how to make a Molotov cocktail.

Interview med Tom Wolfe i Financial Times

Det Radikale Højre

Nogen der kan se om farven på det Radikale Højre har en anden lyd end Jelvedisterne? Ikke fordi jeg vil bebrejde Khader at han ikke vil være i et parti med en leder, der efter 21 år i Folketinget stadig er fuldstændig tonedøv overfor det parlamentariske skakspil og tilsyneladende har et depot af tranquillisers indopereret.
Det var ikke fordi mødet med Khader og Katrine Lilleør i Teologisk Forening her til aften, kastede så meget lys over deres "projekt", men jeg hæftede mig ved at det er første gang jeg hører Khader sige "Jeg definerer mig selv som muslim" og benægte kendskab til Muhammeds massakre på 6-900 jøder i Medina på spørgsmål fra salen. Ellers var der ingen i den teologiske forsamling - hovedsageligt af kvinder - der afslørede nogen videre viden om islam, whatsoever. (Mon man tør anbefale denne kronik ? :"Universiteternes feminisering" - nå , nu gjorde jeg det alligevel.)
Faktisk steg interesseværdien da Khader måtte haste videre efter halvanden time. Og Lilleør blev mindre knibsk og mere interessant, hvilket klæder hende.
(foto: En lidt adspredt Khader -© Snaphanen)

Asylcentrene og starthjælpen skal afskaffes. Og det skal være nemmere at få statsborgerskab. Sådan lyder et par konkrete forslag fra det nystiftede parti Ny Alliances leder, Naser Khader.
- Asylcentrene skal afskaffes og asylsøgerne skal have lov til at arbejde. Der er ikke noget værre end at være passiv, siger Khader til Nyhedsavisen.
Det skal også være nemmere at få statsborgerskab. [...]
Ny Alliance vil have et "serviceeftersyn" af hele udlændingeområdet. Hvis det viser sig, at den omdiskuterede 24-årsregel ikke virker, så skal den væk.
Khader mener også, at starthjælpen er så svær at leve på, at han helst ser den afskaffet.

Khader: Afskaf asylcentrene

Hvordan Lars Ohly kan kalde sig "kommunist"
og slippe godt fra det
en dansk gymnasielærer jeg mødte fortalte mig at han mødte 2 g ére der absolut intet forbandt med ordet kommunisme. Ligeså i Sverige:

Ny Demoskopundersökning: 90 procent av svenska ungdomar känner inte till Sovjetkommunismens dödslägerResultatet av undersökningen, som genomfördes 16-22 februari och omfattar 1004 personer, visar på en förskräckande låg kunskapsnivå. 95 procent känner till Auschwitz - men 90 procent känner inte till Gulag.

82 procent tror inte att Vitryssland är en diktatur.

56 procent av grundskoleeleverna svarar "Vet ej" på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska.

43 procent tror, att det totala antalet offer för kommunismen under nittonhundratalet är en miljon eller färre. En femtedel tror, att det är inga alls eller färre än tio tusen.

40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen.

22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.
Demoskopundersökningens resultat är skrämmande och visar på en kunskapsnivå som är så låg att den närmast är obefintlig. Resultat som dessa borde vara fullständigt oacceptabla i ett demokratiskt samhällle, där skolan sägs ha en "viktig uppgift att när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på" (Ur inledningen till den aktuella läroplanen för grundskolan och gymnasiet, Lpo94).

DN Debatt raporten kan downloades herfra

Oavgjorda ärenden hos Migrationsverket den 7 maj 2007
Antalet öppna asylärenden per den 7 maj 2007 per den är 21.478. En stadig ökning, se nedan.
Den 25 december 2006 var antalet oavgjorda ärenden 16.048

Den 12 februari 2007 var antalet oavgjorda ärenden 19.515
Den 19 februari 2007 var antalet oavgjorda ärenden 19.260
Den 26 februari 2007 var antalet oavgjorda ärenden 19.793
Den 5 mars 2007 var antalet oavgjorda ärenden 19.840
Den 12 mars 2007 var antalet oavgjorda ärenden 20.066
Den 16 april 2007 var antalet oavgjorda ärenden 20.971
Den 23 april 2007 var antalet oavgjorda ärenden 21.200
Den 30 april 2007 var antalet oavgjorda ärenden 21.288

» De vinder bare ved at være tilstede «
derfor skal man ikke diskutere med Sverigedemokrater. Et virkelig besynderligt ræsonnement så sandt som folkestyre er en dyst på argumenter. Hvis nogen "vinder" på den måde, må de jo i enestående grad have ret:
- "Men det som hände var just det som flera varnat för. I Expo har Daniel Poohl upprepade gånger formulerat problemet.
I en paneldebatt vinner sverigedemokraterna ”bara genom att vara där”. De vinner eftersom debatten utgår från deras ”världsbeskrivning”. Allt hamnar i skuggan av partiets ”förenklade syn på invandringen”. Och i Publicistklubbens årsbok 2007 skriver bland andra Sydsvenskans Niklas Orrenius att det behövs ”fler och djupare granskningar av partiets idéer”.
Journalisten : Att ”ta debatten” räcker inte


Europa: En kultur baseret på skyld
"Lars Hedegaard, writer and columnist for newspaper Berlingske Tidende, has, together with colleagues Helle Merete Brix and Torben Hansen, been one of the leading forces behind making tiny Denmark into a frontline country in the battle against Islam. (foto, Hansen og Brix , © Snaphanen)
- In his book 'While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within,' Bruce Bawer gives an account of a meeting with Hedegaard and Brix in Copenhagen: 'Hedegaard was of the view, however, that the Danish establishment’s benign neglect of Islamic extremism must have deeper causes than snobbism or hippie nostalgia.' After all, he said, the Islamicization of the Nordic countries was 'the most fundamental transformation' they’d experienced in a millennium. Something so monumental, in his opinion, could not be explained simply by a few people’s foolishness or class snobbery. 'Heavy consequences,' he insisted, 'must have heavy causes.' The surrender of Denmark to Muslims had to be the result of some deep-seated compulsion. (…..) His theory was that Western Europe’s ongoing surrender to radical Islam had its roots in the psychic devastation of the First World War.
- For while that conflict marked America’s ascent to the rank of Great Power, Europeans took it as a devastating proof, Hedegaard said, 'the our culture was worthless. It was basically destroyed. And that prepared the way for two sorts of totalitarianism' — Nazism and Communism — and for 'atrocities of a magnitude that is hard to imagine.' Those atrocities, in turn, placed upon Europeans an unbearable burden of guilt. The Nazis, he said, “made Europe think it is doomed and sinful...and deserves what it has coming.”
- Lars Hedegaard’s view seems to mirror that of French philosopher and cultural critic Alain Finkielkraut, who thinks that “Europe does not love itself.” Finkielkraut says that it’s not forces from outside that are threatening Europe as much as the voluntary renunciation of European identity, its wish of freeing itself from itself, its own history and its traditions, only replaced by human rights. The European Union thus isn’t just post-national, but post-European. What characterizes Europe today is the will to define itself, not from an ideology, but by dismissing any sense of identity. Europe is now built upon an oath: Never again. Never again extermination, never again war, but also never again nationalism. Europe prides itself in being nothing.
According to Finkielkraut, Auschwitz has become part of the foundation of the EU, a culture based on guilt. But this is a vague ideology saying that “We have to oppose everything the Nazis were for.”
Consequently, nationalism or any kind of attachment to your own country, including what some would say is healthy, non-aggressive patriotism, is frowned upon. To remember is to regret. Europe rejects its past. “European identity” is the de-identification of Europe. Of the past, we are only to remember crimes.
This didn’t just happen in Germany, but in all of Europe. “I can understand the feeling of remorse that is leading Europe to this definition, but this remorse goes too far. It is too great a gift to present Hitler to reject everything that led to him.” This is said by the Jewish son of an Auschwitz prisoner.
Fjordman : Hollywoodistan v Real Life: Should We Fear Islam Or Islamophobia?

Totalitarian Islam's Threat to the West
A panel discussion featuring Daniel Pipes, Yaron Brook and Wafa Sultan
Recorded April 12, 2007
View video playback (requires RealPlayer®)Part 1 (55 min.)Part 2 (60 min.)
Ayn Rand Institute

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net