mandag, april 30, 2007

"Danmark for folket"

spillede den socialdemokratiske messingsuppe på vej fra det ene arbejdermuseum til det andet - Fælledparken. Det er lidt rørende det hele, som at besøge sin gamle skole, se de gamle lærere, de der endnu lever, og tænke - "helledusseda"...........fotos © Snaphanen, klik f. helskærm)

lidt efter fulgte en noget andet og noget større demonstration, anført af ingen ringere end brostensprøvekasteren René Karpantchof, kendt fra TV. Der anes andet en helikoptre i luften..........

Så er Exit komplet
med kildehenvisninger og vendt om i kronologisk orden. Jeg håber at gøre den tilgængelig som PDF fil også.
Selvsagt burde de enhver svensker læse den, men det er let at argumentere for at enhver skandinav burde kende den: de nærmest kommende årtier vil byde på dramatiske omvæltninger og begivenheder der udgår fra Sverige. Det er ikke til at sige hvilke og hvornår, men frøene er sået så rigeligt. Bogen redegør klart og sagligt for præmisserne. Den er letlæst for enhver der forstår svensk. Læs den og vær klædt på til fremtiden.
At bogen også beskriver et samfund, som det allerede ser ud, og som Danmark ville have set ud inden længe med fortsat Radikalt-Socialdemokratisk styre, og hvis befolkningen ikke havde formået at stoppe politikerne i 2001, er bare en interessant biting. Den burde være pligtlæsning for samtlige 179 folketingsmedlemmer.
Jeg takker forfatterne for deres tillid og ønsker bogen mange læsere.

Ingrid Björkman
är docent i litteraturvetenskap och har sedan 1980-talets början bedrivit utvecklingspolitisk forskning i Afrika. Projekten, som gällt den inhemska kulturens roll i den sociala och politiska utvecklingsprocessen, har stötts av Styrelsen för u-landsforskning.

Jan Elfverson
är civilekonom och fil lic i statsvetenskap. Han har arbetat som lärare och varit verksam som ägare och företagare i ett medelstort industriföretag med omfattande internationella affärskontakter.

Jonathan Friedman
är samtidigt professor i socialantropologi vid Lund universitet och Directeur d'études (professor) vid Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris. Bakom sig har han en omfattande forskning rörande frågor om kulturell identifikation ställd i relation till globala ekonomiska och politiska processer. Bland det han publicerat inom detta ämnesområde kan ett par titlar från senare år nämnas: Cultural Identity and Global Process och Globalization, the State and Violence. Friedman är amerikansk medborgare.
Jonathan Friedmanär samtidigt professor i socialantropologi vid Lund universitet och Directeur d'études (pro­fes­sor) vid Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris. Bakom sig har han en om­fatt­an­de forskning rör­an­de frågor om kulturell identifikation ställd i relation till globala eko­nomiska och politiska pro­ces­ser. Bland det han publicerat inom detta ämnesområde kan ett par titlar från senare år näm­nas: Cultural Identity and Global Process och Glo­ba­lization, the State and Vio­lence. Fried­man är amerikansk medborgare.


Åke Wedin
är docent i historia och har bl a varit chef för Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm och regionalrepresentant i Latinamerika för Byggnadsarbetarinternationalen. Han har dragit upp riktlinjerna för en gemensam biståndsorganisation för LO och TCO och varit chef för dess biståndssekretariat. Han har för olika fackliga, humanitära och kooperativa organisationers räkning ansvarat för uppläggning och utvärdering av svenska och utländska utvecklingsprojekt i Latinamerika.
Exit Folkhemssverige - en samhällsmodels sönderfall

Exit citeret på Frontpage Magazine

af Fjordman idag:

"Exit Folkhemssverige - En samhällsmodells sönderfall" (Exit the People's Home of Sweden - The Downfall of a Model of Society) is a book from 2005 about immigration and the Swedish welfare state model dubbed "the people's home," written by Jonathan Friedman, Ingrid Björkman, Jan Elfverson and Åke Wedin. According to them, the Swedish Multicultural elites see themselves first of all as citizens of the world. In order to emphasize and accentuate diversity, everything Swedish is deliberately disparaged.

Jihad Destroys the Swedish Model

'You Have Betrayed This Country'
Jailing them for life, the judge said: "You have betrayed the country that gave you every advantage in life. All of you may never be released. It is not a foregone conclusion.
"It may be that you consider yourselves heroes of the cause that you espouse.
"But you are considered by the vast majority of the population of whatever religious faith, as nothing but cruel and ruthless misfits. Now you must pay the price exacted by that society."

Sky News & al-Qaeda will strike again

Melanie Phillips: When will the British stop appeasing terror?
The ending of the Al Qaeda fertiliser bomb plot trial has posed crucial questions about the competence of MI5. In particular, the assurances we were given after the 7/7 bombings, that the perpetrators had been unknown to the security service, have been shown to be utterly false.
Disturbing as that is by itself, the case also raises yet more pressing questions about whether Britain is even now acting effectively enough against the threat to this country from Islamist terrorism.
-The fact is that Al Qaeda now sees Britain as both its principal target and its principal recruiting ground. By its own admission, MI5 is monitoring no fewer than 200 terrorist networks, 1,600 identified individual terrorists and 30 known terrorist plots. It says British Muslims are being indoctrinated with horrifying speed, and more terrorists are being recruited every day.
- In truth, as our leading counter-terrorist police officer, Peter Clarke, said last week, this country is facing a terrorist threat of a nature and scale it has simply never seen before. This terrorism is part of a global holy war and the dreadful thing is that it is recruiting British-born boys as its foot-soldiers against their own fellow citizens.
When my book Londonistan was published a year ago, my claim that we were in a state of denial about the unprecedented emergency we were facing from home-grown terrorism and extremism was dismissed in some quarters as unwarranted alarmism.Since then, public opinion has shifted. Many have realised that what I wrote was, if anything, an understatement of the true position............................

Melanie Phillips

Enhedslistens egen højreekstremist
Af Kirsten Ketscher. Professor, dr. jur.

JILBAB: Der er forskelle på tørklæder, og Abdol-Hamids kendetegner en meget religiøs muslim. Man bliver svedt, når man hører folketingspolitikere udstille deres uvidenhed i forbindelse med diskussionen om Asmaa Abdol-Hamid som evt. folketingsmedlem.
Sagen reduceres til et spørgsmål om »tørklæde« og hvad den enkelte selv ønsker at gå med. Den sang kunne både Marianne Jelved og Line Barfod afsynge i TV forleden. Bendt Bendtsen udtalte her i Berlingske lørdag den 21. april, at tørklædet er et symbol på linje med Dagmarkorset. Dette viser, at de pågældende ikke er i stand til at afkode de religiøse signaler, som Abdol-Hamid udsender ved hjælp af sin påklædning.
- Asmaa Abdol-Hamids religøse klædemanifestation begrænser sig nemlig ikke til hovedtørklæde (hijab). Hun er iført den såkaldte jilbab: et heldækkende kostume, hvor såvel ankler som håndled skal være dækket. Tørklædet trækkes langt frem over panden. Denne muslimske dragtvariation giver udtryk for stærk religiøsitet. Normalt er den også udtryk for, at bæreren mener, at religionen skal fylde mere i samfundet, f.eks. at enkeltindividers retsstilling skal reguleres af deres respektive religioner, in casu koran og sharia.
Abdol-Hamid må naturligvis svare for sig selv. Men i den såkaldte »Denby High-sag« gav den britiske øverste domstol en skole ret til at forbyde jilbab, fordi lærere, forældre, og elever, heraf en stor del muslimer, frygtede, at skolen blev associeret med fundamentalistiske og ekstreme islamfortolkninger. En bærer af jilbab vil som regel signalere, at det ikke kun er vigtigt at blive genkendt som muslim, men frem for alt som en meget religiøs muslim.[..]
- Det er vel ikke for meget forlangt, at politikerne orienterer sig lidt i dette religiøse landskab? De kunne også med fordel gøre sig bekendt med den religionskritik, der kommer fra muslimer og særligt muslimske feminister. DEN ALGERISKE SOCIOLOG Marieme Helie Lucas (grundlægger af netværket Women Living Under Muslim Law) gør således opmærksom på, at den øgede brug af tilslørende kostumer, som unge muslimske kvinder i Europa á la Asmaa Abdol-Hamid nu finder det for godt at iføre sig, ikke er en gammel religiøs eller kulturel tradition. Hverken disse kvinders mødre eller bedstemødre i det gamle land har nogen sinde båret sådanne.
- Dragterne er tværtimod et blandingsprodukt komponeret i Europa i takt med islamistiske kræfters fremmarch. Lucas anklager også, hvad hun kalder »det feje venstre« for den tolerance, som udvises i relation til de mest tilbageskuende og traditionelle muslimske kræfter, mens man mistænkeliggør de muslimer, der afviser disse antikverede holdninger ud fra et menneskerettighedssynspunkt (The veil vs Citizenship www.peacenews.info ).[..]
Berlingske Tidende, 30 april: Enhedslisten højreekstremist

"Latterliggjort af nationalister"
Karl Ritters version fra Associated Press går nu verdenspressen rundt, ser jeg. En noget tendensiøs fremstilling:
COPENHAGEN, Denmark - A Muslim woman denounced and ridiculed by nationalists for wearing an Islamic head scarf announced Friday she was running for Parliament — a move bound to rekindle heated debate about Islam in Denmark.
Muslim woman runs for Danish parliament


"Det var det jävligaste"
säger oppositionsrådet Jan-Erik Andersson (s) till Ystads Allehandas nätupplaga
Sverigedemokraterna marscherar och håller tal på torget i Tomelilla 1 maj. För kommunens socialdemokrater kom beskedet som en chock.
TOMELILLA. Sverigedemokraterna har sökt och fått tillstånd till en marsch genom samhället och att hålla tal med högtalare på torget. Men de har också meddelat att de som vill gå med i tåget ska samlas i Folkets park klockan 12. – De slipper i alla fall inte in i Folkets park. Jag ska genast kontakta polisen om detta, säger Jan-Erik Andersson. Partikamraten Inger Åbonde instämmer:– De kan inte samlas i Folkets park, säger hon. Det är privat mark. Vi är en ekonomisk förening som äger marken och de har inte sökt tillstånd hos oss i alla fall. Och gör de det tror jag inte de får något, säger hon till Ystads Allehanda.
Sverigedemokrater tågar den 1 maj

Gates of Vienna
The Gates of Vienna section of Café Press is finally up. The Baron hasn’t included everything yet; right now it’s ceramic coffee mugs and a large variety of T-shirts. I had no idea one could find so many different textures, styles, and prices.
Café Press at Last!Der anmeldes 12 voldtægter i Sverige om dagen

og normalt beskæftiger jeg mig kun med den statistiske side af sagen. Men denne gruppevoldtægt fra Lund er af de mere spektakulære. Mens "eliten" snakker stats- ligestilling, jages svenske kvinder rundt i gaderne. Kontrasten mellem medier og virkelighed er skærende, men det afficerer ikke det svenske Drude Dahlerup segment:
En ung kvinna våldtogs på öppen gata i Lund i natt. Hon jagades i kapp av tre män som förgrep sig på henne.
Kvinnans pojkvän anmälde överfallet till polisen vid 23.40-tiden. Enligt uppgift skulle de tre männen ha jagat efter kvinnan och fångat in henne nära Östervångsskolan. Det var också där som övergreppet skulle ha skett.

KVP.SE

Pia Kjærsgaard : 1 maj kronik.....Dermed ignorerer Socialdemokratiet fuldstændigt, at danskerne i materiel henseende aldrig har haft det bedre. De underkender, at arbejdsløsheden er historisk lav, at udlandsgælden er betalt, og at andre europæiske lande med misundelse retter blikket mod den danske velfærdsmodel, der sikrer fleksibilitet på arbejdsmarkedet, samtidig med at den enkeltes tryghed er sikret.

Men værre er det, at Socialdemokratiet grundlæggende savner forståelse for, at en forsvarlig udlændingepolitik er forudsætningen for et realistisk velfærdspolitisk manøvrerum ja, at indvandring og samfundets sammenhængskraft er tæt forbundne størrelser.

- Et gammelt mundheld siger, at man ikke både kan blæse og have mel i munden. Socialdemokratiet hævder ganske vist, at de på væsentlige områder vil videreføre VOK-regeringens udlændingepolitik, men partiets seneste udmeldinger afslører, at partiets udlændingepolitik er hullet som en si. Den lave starthjælp, hvis beskæftigelsesfremmende effekt er blevet dokumenteret af Rockwool-fondens forskningsenhed, vil partiet have afskaffet og erstattet med fuld kontanthjælp. Afviste asylsøgere skal tilbydes ophold og uddannelse samtidig med at Socialdemokratiet vil pumpe milliarder af kroner ud i det offentlige forbrug.

- Nej, man kan ikke både blæse og have mel i munden. En socialdemokratisk regering vil godt presset af Det Radikale Venstre blive tvunget til at slække på udlændingepolitikken, og et øget pres på de danske grænser vil betyde, at også velfærden sættes under pres. Flere indvandrere fra den tredje verden er ensbetydende med færre penge til velfærd. Men i Socialdemokratiets drømmeverden er der plads til begge dele. Øget indvandring og øget velfærd.

Kronik: Den 1. maj: Det handler om fællesskab

Formand Villy i overstørrelse
ak ja, og så havde han lige fået en kurv af Thorning og Gallup samme dag. Hvad mon SF´s nye reklamebureau vil gøre ved det ? To SFére kommenterer:

"Ikke siden Maos Kina, har jeg set så megen persondyrkelse"
Andreas Røpke, Frederiksberg

"Jeg synes ikke at vi har behov for at skabe mindelser om Nordkoreanske tilstande med så store billeder af vores udmærkede formand. Det sender et forkert signal"
Vagn Kjær Hansen, Brøndby

Ny borgerlig net-avis
For Kim Møller, der driver undersøgelsens absolutte topscorer, www.uriasposten.net , kommer resultatet ikke som en overraskelse.
”Det er en helt naturlig konsekvens af den ensretning, der foregår i de traditionelle medier. Ønsker man et konservativt syn på samfundsudviklingen, skal man ikke finde det her,” siger han til 180Grader.dk og peger på en tidlig opstart og bloggens mangel på dommedagsprædikener som årsagerne til sin egen succes.180 grader.dk

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net